<-- убийства                     <-- телесни повреди               <-- изнасилване          <-- грабежи           <-- кражби           <-- посегателства МПС                    <-- присвояване                  <-- измама и изнудване                       <-- подкупи                   <-- документни престъпления                                 
 

2010

   
 

Януари

   

Декември

 

Февруари

      п в с ч п с н
 

Март

               

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Април

       

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

  12
 

Май

       

13

 

14

  15  

16

 

17

 

18

 

19

 

Юни

       

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

Юли

       

27

 

28

 

29

 

30

 

31

       
 

Август

     
 

Септември

     
 

Октомври

     
 

Ноември

     

 

Декември