МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ДИРЕКЦИЯ "ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -БУРГАС

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

16.04.2014 г.

 

Колеги, в 14.00 ч. днес в сградата на ОДМВР – Бургас ще се извърши награждаване на двама доблестни граждани, спомогнали за разкриване на тежки криминални престъпления. Почетните грамоти ще връчи Директорът на ОДМВР – Бургас – комисар Милен Димитров!

При желание от Ваша страна можете да отразите мероприятието! Моля Ви, бъдете точни!

 

15.04.2014 г.

 

     В резултат на полицейските действия на служители от група «Противодействие на икономическата престъпност» при Районно управление «Полиция» - Несебър, отдел «Икономическа полиция» и «Специализирани полицейски сили» при ОДМВР – Бургас е неутрализирана печатница за изготвяне на неистински парични знаци и разпространението им на територията на Община - Несебър.

   Констатирано е, че в частна къща в с. Черни връх, общ. Камено, се намират компютърна конфигурация и принтер-скенер, чрез които са изготвяни неистински парични знаци с номинал 10 лева. В момента на изготвяне е задържан 50 годишния Д.Г. от Бургас, криминално проявен / съден за фалшификация на пари, излежал присъда в бургаския затвор и пуснат на свобода от м. ануари тази година/. Спрямо Д.Г. е повдигнато обвинение по чл. 243, ал. 1 от НК / подправка на парични знаци/, като му е наложена постоянна мярка за неотклонение «задържане под стража». Установено, е че Д.Г. ползвал няколко човека за разпространители на «готовата продукция». Към момента на задържането на бургазлията е констатирано, че работния процесс е бил в начална фаза, като са установени близо 70 броя заготовки за 10 левови банкноти.

    До неутрализиране на печатницата се е стигнало след проверка и задълбочена работа от страна на полицейските служители по сигнали, че се готви пускане в обръщение на голям брой подправени парични средства от различни копюри. Целта на «печатаря» била подправените пари да бъдат използвани при търговията с животни около Великденските празници, в предвид занижената бдителност от страна на животновъдите и липсата на възможности за проверка оригиналността на банкнотите. Произведени са банкноти с по-нисък номинал – 10 и 20 лв., тъй като това не би усъмнило търговците при сключване на сделката. Самите банкнотите са били скенирани и в последствие им е добавян цигарен бандерол за да се симулира разноцвеността на лентата. Същите обаче не разполагали с воден печат, нито с характерните релефни очертания, получавани при пресоване на машина с многотонен натиск. Това обаче не би се забелязало при смесването им с оригинални банкноти във вид на пачка, считат специалистите.  

    В тази връзка всеки, който се опасява от измама трябва да търси холограмната метализирана ивица в левия край на българските левове. На банкнотите от 1 и 2 лева тя е по-елементарна, тъй като иконоически е неизгодно да се фалшифирицират по-малки номинали пари. На 5, 10, 20, 50 и 100 лева холограмната ивица е със сложни изображения, които променят цвета си, осветявани или наблюдавани под различен ъгъл. Преди време честата фалшификация бе заменянето на холограмния метализиран елемент в средата на банкнотата с друг подобен, който има различни изображения. Това отдавна не се практикува, тъй като се получава грубо залепяне, а оттук и невъзможност за незабелязано пласиране на банкнотата.

    Успоредно с холограмната ивица се застъпва и релефна цветна ивица, който се усеща на пипане. Релефните отпечатъци на някои елементи - например надписите словом " пет лева", "петдесет лева" и т.н. се намират горе вляво на всички левови банкноти. По същия начин в средата на банкнотата са изписани имената на видната личност, изобразена от лицевата страна. Релефите се получават при печат със специфична печатарска техника, която посредством няколкотонен натиск върху хартия игнорира възможните имитации. Релефните изображения допринасят за бързото откриване на фалшифицираните банкноти, твърдят спецполицаи.   Труден за фалшифициране е и водния знак на левовите банкноти, тъй като той е с полутонов рисунък, а не просто мазен печат върху хартията. Гаранция срещу елементарните офсетови фалшификати са изписания микротекст и сложен пъстро-цветен рисунък. Тези особености се виждат при внимателно разглеждане на банкно-тата наблизо или под лупа. При по-малките номинали - банкнотите от 1 или 2 лева - липсва единия микротекст, който е разположен в средата на всички левове от 5 до 50 лева. Микротекст има на едни и същи места при всички банкноти - вляво да главата на портрета и в цифрата на лицевата страна вдясно. Изключение прави банкнотата от един лев, чийто микротекст е сложен встрани от единицата.

         Обикновенно фалшификатите се разпознават по по-голямата дебелина и твърдост на банкнотата, тъй като след сканирането на двете й старни, двата листа се залепят, както и по това, че при слепените левове и евро, при поглед срещу светлината секторите на изписване на номинала се различават. Изработената ръчно холограмна лента е по-твърда и груба на пипане от истинската.

         Пласирането на фалшивите банкноти се осъществява по няколко основни способи :

         - в магазини за хранителни продукти,

         - чрез използване на публикувани обяви в пресата за продажба от гражданите на битови вещи, като телевизори, музикални системи, домакински и ел. уреди, мобилни телефони,

         - при купуването на животни и друга селскостопанска продукция, предимно от възрастни хора в селата,

         - при заплащане на нощувка в частни квартири / това важи особено за заплащане с валута/,

         - при извършване на медицински прегледи в частната практика на лекари,

         - при подмяна на истински с фалшиви банкноти от наркомани

         За фалшификация на парични знаци раздел "ІV" от Наказателния кодекс предвижда следните наказания :

         - съобразно чл. 243 от НК - лишаване от свобода от 5 до 15 год. за изготвяне на неистински или преправяне на истински парични знаци, таксови и пощенски марки, облигации издадени от държавата или други държавни ценни книжа, както и кредитни и разплащателни карти, които не са ценни книжа.

         - за прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци или служене с такива, както и за внасянето им в страната, при положение че извършителя знае че са подправени, наказанието е лишаване от свобода до 8 години, като такова наказание се налага на лице, което държи такива знаци в големи количества.

         - приемането на подправен паричен или друг подобен знак и прокарването му в обръщение, след като притежателя узнае че е такъв се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба до 1 000 лв.

         - приготовления за престъпление по чл. 243 или сдружаване с такава цел се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

         В закона е предвидено, че не се носи наказателна отговорност от съучастник в такова сдружение преди довършване на подправката или започване разпространяването на подправените знаци, ако той се откаже от деянието и съобщи на властта.

 

 

10.04.2014 г.

 

 

       Колеги, със съдействието на служители от сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Бургас Ви изпращам информация за състоянието на пътната безопасност на територията на Бургаска област за времето от 01.01.т.г. до 31.03.т.г. :

 

      През първите три месеца на 2014 г. на територията на Област Бургас са настъпили общо 409 ПТП, от които 72 ПТП с тежки последици с 9 загинали и 82 ранени. Сравнено с резултатите за същия период на 2013 г. се отчита увеличение на произшествията с 22, на загиналите с  6 и на  ранените с 27.

       На територията на Община Бургас през първите три месеца на 2014 г. са настъпили 50 ПТП с тежки последици с 5 загинали и 57 ранени участника в движението, при 35 ПТП с 1 загинал и 41 ранени за 2013г.

По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:

                - В населени места са отчетени 52 тежки ПТП, съставляващи/72,2%/ от общия брой на настъпилите ПТП за първите три месеца на 2014г. с  5 загинал/55,6%/   и 53 ранени граждани /64,6%/.

               - В извън населените места злополуките са 20 броя , съставляващи /27,8%/  с  4 загинал /44,4%/  и   29  ранени участника в движението /35,4%/.  

           - На АМ”Тракия” няма настъпили тежки ПТП при 1 ПТП с 2 ранени през 2013г.

            - На първокласните пътища са настъпили  13 тежки ПТП/65%/ с 1 загинал/25%/  и  19  ранени/65,5%/.

            - На второкласните пътища е допуснато  1 тежко ПТП/5%/ с 1 ранен/3,4%/.

            - На третокласните пътища са регистрирани  4 тежки ПТП /20%/ с 2 загинали/50%/ и 6 ранени/20,7%/.

            - На общинските пътища са регистрирани  2 тежки ПТП/10%/ с  1 загинал /25%/  и  3 ранени /10,3%/.

 

         Анализът на тежките ПТП първите три месеца на 2014г. по: вид на ПТП показва,че  най голям  е броя на  загиналите при ПТП от вида  блъскане на пешеходец”. За периода са регистрирани 21 злополуки /29,2%/ с 3 загинали/33,3%/ и 18 ранени /22%/ Следват произшествията при “сблъскване между МПС”/косо,челно,отзад и странично/. Регистрирани са 17 ПТП /23,6%/ с 2 загинали /22,2%/ и 21 ранени /25,7%/. При“блъскане в препятствие,стълб, дърво , предпазна ограда”   са   настъпили  15 ПТП /20,9%/ с 2 загинали /22,2%/ и 22 ранени /26,8%/ . 

 

          По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че 66 от настъпилите ПТП през периода /91,7 %/ са поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 8 /88,9%/   и  са ранени   77 участника/93,9%/.

          От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 36,3% /24/, са ПТП поради несъобразена скорост . При тях загиналите съставляват 75,0% /6/ от всички загинали при ПТП , поради извършени нарушения на водачите и  42,9% /33/  ранени. Сравнено със същия период на 2013г се отчита увеличение на броя на ПТП с 2, на загиналите с 4 и на ранените с 11.

За управление на МПС с превишена скорост през първите три месеца на 2014г  контролните органи  са констатирали  1054 нарушения . Съставени са 299 АУАН и 755 фиша.

         Отнемане на предимство на пешеходец e следващото нарушение на водачите, довело до настъпването на 9 тежки ПТП /13,6%/ с 1 загинал/12,5%/ и 8 ранени /10,4%/.  Сравнено със същия период на 2013г се отчита увеличение на броя на ПТП с 4, на загиналите с 1 и на ранените с 2.

За отнемане предимство на пешеходец през първите три месеца на 2014г., контролните органи са констатирали  29 нарушения.  Съставени са 16 АУАН и 13 фиша.

         Поради отнемане на предимство на водач на ППС са настъпили 13 тежки ПТП /19,7%/  с 16 ранени /20,8%/.  През същия период на 2013г са регистрирани 2 ПТП с 2 ранени.

 За  неспазване на предимство, знаци и сигнали през периода контролните органи  са констатирали  465 нарушения.  Съставени са 154 АУАН  и  311 фиша.

 

Според разпределението на ПТП по дни от седмицата, като най-аварийни се оказват дните: петък - настъпили са  17 ПТП с 3 загинали  и  19 ранени участника в движението , вторник - 13 ПТП с  1 загинал   и  15 ранен,  и ден  събота  -  12 ПТП  с 2 загинали и  15  ранени.

 

Според времето на настъпване на ПТП с относително най-висока стойност на загиналите се регистрират във времевия диапазон между 17 и 19 часа –15 ПТП с 3 загинали   и  16 ранени. Следва  часовия интервал от 10 до 12 часа със 17 ПТП  с  2 загинали  и 19 ранени, и часовете между  12 и  14 часа – 12 ПТП 1 загинал и 12 ранени.

За първите три месеца на 2014 г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас констатираха 5 813 нарушения с 2 503 АУАН и 3310 фиша. По видове нарушения контролната дейност е следната:

 

Административно наказателна дейност

eд. м.

Общо

Съставени

акт

фиш

Установени нарушения - общо                           

бр.

5 813

2503

3310

Нарушения на водачите                                                 

бр.

5 771

2 493

3 278

 - от тях за - скорост

бр.

1 054

299

755

 - неспазване предимство, знаци и сигнали

бр.

444

133

311

 - неспазване предимство червен сигнал

бр.

21

21

0

 - отнемане предимство на пешеходец

бр.

29

16

13

 - неправилни маневри

бр.

373

150

223

 - неправилно спиране и паркиране

бр.

275

100

175

 - употреба на алкохол - до 1,2 0/00

бр.

97

97

0

 - употреба на алкохол - над 1,2 0/00

бр.

85

85

0

 - неправилно движение по пътното платно

бр.

195

77

118

 - неползване на обезопасителен колан или каска

бр.

727

201

526

 - ползване на мобилен телефон по време на управление на МПС

бр.

214

70

144

 - неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

25

25

0

 - управление на технически неизправно МПС

бр.

179

93

86

 - нередовни пътни документи

бр.

316

92

224

 - неправоспособност

бр.

298

298

0

 - без гражданска отговорност

бр.

325

325

0

 - други нарушения на водачите

бр.

1114

411

703

Нарушения на пешеходците

бр.

23

5

18

Други нарушения

бр.

19

5

14

 

 

09.04.2014 г.

 

Новият началник на Районно управление „Полиция” – Средец – главен инспектор Иван Новаков бе представен пред личния състав на управлението от директора на ОДМВР – Бургас – комисар Милен Димитров. Досегашният началник – главен инспектор Георги Иванов се пенсионира.

На представянето присъства и кмета на Община Средец – Иван Жабов, който пожела на новия ръководител на полицейската структура търпение и професионализъм при постигане на резултатите, като гарантира съпричастност от страна на Община Средец към проблемите от полицейско естество, касаещи местното население.

Директорът на ОДМВР – Бургас – комисар Милен Димитров запозна служителите от  Районно управление „Полиция” – Средец с досегашната работа на новият им началник – Иван Новаков, като подчерта че дейността му, като началник на „Охранителна полиция” в ключовото градско управление за Община Бургас – Първо Районно управление, е била повече от отлична. Комисар Димитров изрази надежда този резултат да се пренесе и на новото поприще на главен инспектор Иван Новаков, като му пожела здраве, късмет и единен колектив, с който да се реализират все по-успешни полицейски задачи.

Главен инспектор Иван Новаков е започнал работата си в системата на МВР през 1983 година, като поетапно е преминал през различни нива в полицейската структура, сред които : „водач на служебно куче”, „старши полицай в „Охранителна полиция”, „Районен инспектор в Първо РУП – Бургас”, „Началник група „Териториална полиция” и „Началник сектор „Охранителна полиция” отново в Първо РУП – Бургас.

 

 

 

27.03.2014 г.

 

На 25 март 2014 г. Специализирана прокуратура предяви обвинения на две лица, обвинени за изнудване чрез принудително сключване на договор за охрана на заведение в гр. Айтос. С определения на Специализирания наказателен съд от 26 март 2014 г. на обвиняемите З.К.К. и Т.Г.П. са наложени мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Криминално проявения и осъждан Т.Г.П и съучастникът му З.К.К., също с криминално досие, осъждан и реабилитиран, представяйки се  за служители, които действат по поръчка на охранителна фирма „VTA“ ООД, са обвинени по чл. 213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Със заплахи те опитали да принудят собственика на заведение  в гр. Айтос да продължи изтекъл договор за охрана на „VTA“ ООД, вместо да подпише нов договор с друг охранител - фирма „Аватари-СОД“. Двамата заплашвали, че няма да допускат клиенти в заведението, че всяка седмица ще чупят инвентара в него и ще го затворят.

З.К.К. и Т.Г.П. са преведени в следствения арест на Специализираната прокуратура на ул. „Майор Векилски“ 2 в гр. София. При обжалване на мярката за неотклонение, делото в Апелативния специализиран наказателен съд ще се гледа на 3 април 2014 г.

 

 

27.03.2014 г.

 

 

 

         ОДМВР – Бургас издирва 43 годишния АНГЕЛ ИЛИЕВ КРУМОВ от Елхово, живеещ в последните години на територията на Каблешково и Слънчев бряг.  За последно мъжът е забелязан на ж.п.гара – Бургас.

Описание на лицето : Ангел Крумов е на видима възраст около 42-45 години, ръст 170-175 см, слабо телосложение. Води скитнически начин на живот.

 ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местоположението на АНГЕЛ ИЛИЕВ КРУМОВ да съобщят своевременно на телефони : 056 / 856 131 или 856 067 или в най-близкото поделение на МВР!

 

 

 

26.03.2014 г.

 

         ОДМВР – Бургас търси да назначи преводачи с английски, немски или руски език за срочен договор до 30.09.2014 год., на сменен режим на работа в Районно управление „Полиция” - Несебър.

         Кандидатите е необходимо да са завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. 

         За повече информация : тел. 056 / 856 924 или 856 281.

         --------

 

На 05.03.т.г. служители от Второ Районно управление «Полиция» - Бургас задържаха криминално проявения И.Д., 21 годишен от Бургас във връзка с извършени кражби на части от МПС. При извършеното претърсване на дома му, разположен в бл. 15 в к-с „Лазур” са намерени и иззети множество части от автомобили / тасове, декоративни лайсни от брони, датчици за парктроници, фарове, странични огледала и др./ с неустановен произход, вероятно откраднати. Установено е, че И.Д. предлагал част от отнетите вещи за продажба, чрез сайта „Продавалник”.

В тази връзка призоваваме собствениците на автомобили, от които са извършени подобни кражби, да заявят своевременно във Второ Районно управление «Полиция» - Бургас за липсите си!

 

 

 

20.03.2014 г.

 

 

         Поетапно намаление на извършваните престъпления за последните осем години на територията на Бургаски регион констатира старши комисар Константин Титянов – заместник директор на Главна дирекция „Национална полиция”, след като се запозна с данни от годишния анализ на ОДМВР – Бургас за 2013 год.

Комисар Титянов определи това, като своеобразен успех, постигнат в резултат на системната дейност по  противодействието на престъпността, корупцията и повишаване на административния капацитет на структурите на МВР. Особени успехи са регистрирани при конвенционалната престъпност, като рязко е снижен броя на осъществените грабежи и умишлени убийства.

В положителна посока бяха и констатациите на зам. областния управител – Евгени Врабчев и апелативния прокурор Йовита Григорова, които подчертаха че пред вътрешното ведомство стоят много предизвикателства, сред които предстоящия летен сезон и избори. Двамата благодариха за съвместната работа до момента, като изразиха надежда положителните резултати, постигнати през 2013 година, да се запазят и през настоящата 2014-та.

        

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА ОДМВР БУРГАС ЗА 2013 г.

 

І. КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За отминалата 2013 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 8 470 престъпления / при 8 583 за 2012 год./, което е с около 5% по-малко спрямо предходния период. Разкрити са 2 369 престъпления, регистрирани през текущата година, както и 1 097 престъпления от минали години, с установени общо 3 986 извършители на престъпления.

Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ и Пето/ и на територията на Община Несебър.

Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството. Регистрирани са общо 5 624 престъпленията против собствеността, сред които преобладаващи са :  взломните кражби и домовите кражби, следвани от кражбите от магазини и кражбите на части и вещи МПС. Установени са 1 057 извършители. Разкрити са и 535 престъпления, регистрирани в предходни периоди с 884 извършители. През 2013 г. работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на извършваните грабежи бе приоритетна за ОДМВР Бургас, което е довело до намаление с над  2% на регистрираните грабежи. Разкрити са 44 грабежа с установени 64 извършители, както и 31 грабежа от предходни периоди.

От регистрираните 166 измами / при 153 за 2012 год./ са разкрити 17 с 17 извършители. Разкрити са 43 измами от минал период с 46 извършители.

През 2013-та от полицията в региона са иззети общо : над 28 кг. канабис, 4 гр. хероин, 7 гр. кокаин, 327 гр. амфетамини, над 3 кг. МДМА и 113 гр. метамфетамини.

Данните за извършените престъпления срещу личността показват драстичен спад на извършените умишлените убийства през 2013-та в сравнение с предходната година – регистрирани са 3  умишлени убийства / при 12 за 2012 год./, от които са разкрити и трите.

Броят на регистрираните през 2013-та криминални престъпления в голяма степен се дължи на извършените специализирани полицейски операции по различни линии :

·        установяване на малолетни и непълнолетни в питейни, увеселителни заведения и компютърни клубове или на малолетни и непълнолетни лица сред предлагащите сексуални услуги срещу заплащане в градовете и курортите по Южното Черноморие

·        установяване на скитащи, просещи и проституиращи подрастващи

·        установяване на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали без лиценз, където постъпват медни проводници, откраднати от електропреносната мрежа в областта или метални предмети – обект на кражби / решетки на шахти, капаци и др./

·        телефонните измами, развивани по няколко схеми / най-повтаряните, от които са : получаване на парична сума с цел освобождаване на задържан в полицията за причиняването на тежка пътна катастрофа и получаване на парична сума за извършване на животоспасяваща операция или живоспасяваща инжекция/

 

Резултатите от дейността на “Охранителна полиция” през 2013 год. са следните:

1. Съставени актове – 10 356;

2. Охранявани мероприятия – 3 217

3. Задържани лица – 2 517;

4. Проведени полицейски операции – 1 465

Планираните за 2013 г. дейности по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността са изпълнени. Някои от основните са:

· обезпечаване на сигурността и обществения ред през летния туристически сезон;

·  мобилизиране на силите и средствата на структурите в ОДМВР Бургас за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, подобряване организацията на работа, взаимодействието и координацията между структурите на МВР, ангажирани в процеса на опазване и прибиране на селскостопанската продукцията; 

· засилено полицейско присъствие в района на учебните заведения, с цел превенция на престъпността сред децата и ограничаване на престъпните посегателства срещу тях;

· охрана на масовите мероприятия на територията на гр. Бургас и региона, охраната на ВИП делегации при посещението на премиера на Р България и други охранявани лица, охрана на концерти, културни мероприятия;

· засилено полицейско присъствие в сборните пунктове на абитуриентите и в местата за провеждане на абитуриентските балове;

· осигуряване на засилено полицейско присъствие около обектите и в местата на провеждане на тържества през годината.

Във  връзка с проведените национален референдум през февруари 2013 год. и избори за народни представители през месец май същата година, своевременно е отреагирано на всички получени сигнали за извършени престъпления по чл. чл. 167-169 от НК (за купуване на гласове) и спрямо нарушителите се образуваха досъдебни производства.

По повод първата година от терористичния акт на Летище Бургас на 18.07.2013 г. се проведоха церемонии в памет на жертвите. В района на Летището и в сградата на “Морско казино” – Бургас със съдействие на ГПУ-Летище Бургас, РДГП – Бургас, СПУ – Бургас, НСО и партньорски  служби за сигурност, церемониите преминаха с високи мерки на сигурност и без инциденти.

 

ІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За 2013 год. са регистрирани общо 259 престъпления против стопанството, от които са разкрити 78 с установени 77 извършители. Приключени са 58 досъдебни производства от предишен период с установени 70 извършители.

Динамиката на престъпленията против стопанството по видове за отчетния период е, както следва:

- Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 34. Към края на 2013 година са приключени 31 ДП с мнение за предаване на съд на 33 лица.

- За измами с ДДС са заведените общо 16 досъдебни производства срещу конкретни лица, кяато работата по тях към края на 2013 г. не е приключила. Приключени са 5 производства, свързани с измами с ДДС от предишен период с установени 9 извършители.

- Престъпленията, свързани с извършване без съответно разрешение на банкови и др. финансови сделки / лихварство/ са 3 при 5 за 2012 г. Към края на 2013 година няма приключени досъдебни производства. Приключила е работата по 2 престъпления, регистрирани в предишен период срещу 3 лица.

- Престъпленията против интелектуалната собственост са 53 при 24 за 2012 г. Разкрити са 26 престъпления, като разкриваемостта е увеличена със 7 пункта. Установени са 23 извършители. Разкрити са 11 престъпления от предишен период с 12 извършители.

- Регистрирани са 3 престъпления, свързани с измами с еврофондове, като през 2012 г. са регистрирани 6. Разкрити са 2 престъпления от предишен период с установени двама извършители.

 

ІІІ. КАТ :

През периода в Бургаски регион са настъпили общо 374 ПТП с тежки последици / при 382 за 2012-та год./ с 37 загинали / 44/ и 457 ранени / 448/.Сравнено с данните за 2012 г. се отчита намаление на броя на произшествията с 8, на загиналите със 7 и увеличение на ранените с 9.

Анализът на тежките ПТП за 2013 г. по вид на ПТП показва, че с най-висок пътнотранспортен травматизъм са ПТП, при които е налице “сблъскване между МПС”. Съпоставено с 2012 г. се констатира увеличение на  ПТП с 13, на ранените с 28 и намаление на  загиналите с 5.

След тях с относително висока стойност на загиналите са ПТП настъпили при “блъскане на МПС в препятствие, стълб, дърво, предпазна ограда”. Спрямо 2012 г. се констатира намаление на броя на ПТП с 15, на ранените с 27 и увеличение на загиналите с 1.

Следващите ПТП с висока стойност на загиналите са от вида “блъскане на пешеходец“. Сравнено с данните за 2012 г. се констатира намаление и по трите показателя - на броя на ПТП с 16, на загиналите с 4 и на ранените с 11.

Несъобразената скорост като нарушение на водачите е водеща причина за настъпилите ПТП с тежки последици. Сравнено с 2012г се отчита намаление и по трите показателя - на броя на ПТП с 26, на ранените с 33 и на загиналите с 9.

За управление на МПС с превишена скорост през 2013г. контролните органи са констатирали 15150 нарушения.

Отнемане на предимство на водач на ППС e нарушение, довело до настъпването на 45 тежки ПТП с 4 загинали и 74 ранени. Сравнено със същия период на 2012г се отчита намаление на броя на ПТП с 14 и броя на загиналите с 1 и увеличение на ранените с 8.

За неспазване на предимство през тази година контролните органи са констатирали 3299 нарушения.

Общата наказателна дейност за 2013 г., осъществена от състава от Пътна полиция при ОДМВР Бургас възлиза на 48661 констатирани нарушения. Съставени са 13854 АУАН и 34185 фиша.

 

В края на годишния анализ Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров обяви „Полицаят на 2013 година” – това е главен полицай Апостол Тодоров – младши полицейски инспектор в „Охранителна полиция” при Районно управление „Полиция” – Поморие, в резултат на чиято проявена самоинициатива и съобразителност са разкрити и задържани извършителите на кражба на сумата от 25 000 евро от частен дом в с. Горица, обитаван от руски граждани, както и множество кражби на вещи от автомобили на плажуващи, паркирани в района на Ахелой.

Според Директорът на ОДМВР – Бургас при отличаването на Апостол Тодоров за Полицай на годината са ползвани четири критерия, сред които : инициативност и личен принос, цялостна работа на служителя, оценка на обстановката и фокусиране на ресурса върху места с висока концентрация на престъпления с висока степен на обществен отзвук, както и положително изменение на средата за сигурност след полицейските действия по пресичане на престъплението.

                Главен полицай Апостол Тодоров получи плакет от паметното събитие, както и лаптоп от поморийската общественост. Служителят е от шест години в системата на МВР, женен с едно момиченце, което се колебае за в бъдеще да се реализира или като полицай, или като лекар.

 

 

19.03.2014 г.

 

Във връзка с публикацията - „Психари с брадви и саби стряскат бургазлии”, популяризирана в няколко бургаски медии, визираща „агресивното” поведение на живеещия в бл. 444 в к-с „Меден Рудник” Георги Зайчев, създадена въз основа на информация от социалните мрежи, ОДМВР – Бургас информира, че лицето е с психични отклонения, чийто връх е бил през 2000 година, т.е. преди 14 години. От 2003 година Георги Зайчев се оттегля в близко до Бургас село, където заедно с родителите си обитава наследствена къща. В областния град бургазлията се прибира епизодично и за кратко.

         Проверката на ОДМВР – Бургас констатира, че Георги Зайчев преди години нееднократно е отвеждан със специализиран превоз до бургаската психиатрия, където е лекуван, като последната жалба срещу него е отпреди три години за замерване на преминаващи в близост до блок 444 граждани с домати, картофи и буркани. В последната година и половина в Четвърто Районно управление „Полиция” – Бургас, обслужващо к-с „Меден Рудник” не са получавани сигнали за агресивно поведение от страна на Георги Зайчев, още по-малко за заплахи спрямо учениците на СОУ „Константин Петканов“.  Не отговарят на истината и тиражираните данни, свързани с убийството с брадва на собствената му баба, за което е лежал в психиатричната клиника в Раднево.

         Призоваваме представителите на медиите към обективно и точно отразяване на информации, свързани със спокойствието и сигурността на гражданите, както и отчитане на степента на тревожност, която могат да предизвикат у потребителите след популяризиране на преувеличени слухове и опасения на анонимни източници от социалните мрежи!

 

 

18.03.2014 г.

          

Инспектор Венилин Русинов – разузнавач в сектор "Криминална полиция" към Пето Районно управление "Полиция" - Бургас е полицая на м. февруари в традиционната надпревара "Служител на месеца", провеждана в последните години в ОДМВР - Бургас.

Венилин Русинов е отличен лично от Директорът на ОДМВР - Бургас Комисар Милен Димитров на тържествена церемония, провела се пред личния състав на Пето Районно управление "Полиция" - Бургас, за това че благодарение на инициативността и професионализма му се е стигнало до успешно разкриване на противозаконно отнемане на МПС, два опита за противозаконно отнемане на МПС, множество кражби на вещи и части от МПС, разкриване на престъпления срещу личността / изнасилване на непълнолетно момиче/ и разкриване на лице, притежаващо и разпространяващо акцизни стоки без бандерол – цигари.

Инспектор Венилин Русинов получи почетна грамота и "обявяване на благодарност" от Директора на ОДМВР - Бургас - Комисар Милен Димитров, който подчерта високата степен на професионализъм, демонстрирана от полицейския служител, допринесла за своевременното разкриването на криминалните деяния. От своя Венилин Русинов благодари за полученото отличие, изтъквайки че наградата е признание за цялостната работа на служителите от Пето Районно управление "Полиция" - Бургас, ръководено от главен инспектор Иван Вълков.

Комисар Димитров припомни, че инспектор Венилин Русинов има множество успехи и на спортния фронт, сред които : многократен държавен шампион по джу-джи цу на България, както и европейски вицешампион по полицейска лична защита. Полицай Русинов тренира в Централния полицейски карате и джу-джи цу клуб, като води и самостоятелна група от желаещи да овладеят тънкостите на бойните изкуства.

 

14.03.2014 г.

 

Първа демонстрационна тренировка на отбор по баскетбол за хора в инвалидни колички, бе проведена днес в спортна зала “Никола Станчев” в Бургас, съобщиха организаторите от Ротаракт клуб Бургас – Пиргос”, сред които са и служители от „Пожарна безопасност и защита на населението”, ангажирани с благородната кауза.

Проектът за създаване и развитие на отбора е наречен „Спорт без граници”, като идеята му е хората в неравностойно положение с двигателни проблеми да повишат социалните си контакти и да поддържат добро здраве и жизнен тонус.

В световен мащаб - баскетбола за хора в инвалидни колички, като спорт се заражда в Англия, непосредствено след Втората световна война, в следствие желанието на ветераните от войната да запълнят пълноценно времето си, след получените физически увреждания на фронта. Спортът бързо набрал популярност и привлякал множество привърженици.

Днес има Световна федерация по баскетбол за хора с увреждания, в която членуват над 80 национални федерации. Близо 100 000 души в световен мащаб практикуват  баскетбол в инвалидни колички, като някои от тях са професионалисти, а други тренират за собствено удоволствие и поддържане на здравословно ниво. От известно време баскетбола е и официална дисциплина в летните параолимпийски игри за хора с увреждания.

Днешната демонстрационна тренировка на бургаския отбор по баскетбол за хора в инвалидни колички е факт, благодарение на преминатите етапи, сред които :

Ø     Проучване мнения на потенциални играчи в Бургас и региона, както и подбор на състезатели;

 

Ø     Набиране на средства за закупуване на специализираните колички посредством организиране на масови събития, както и лични дарения на физически и юридически лица;

 

Ø     Поръчка и доставка на количките;

 

Ø     Организиране на достъп до удобна за състезателите зала за тренировки, както и транспорт от дома им до залата;

 

Ø     Осигуряване на треньор, екипи, топки, поддръжка на количките;

 

Ø     Осигуряване  безплатни посещения на играчите до достъпен за тях фитнес център, където могат да подържат своето тяло здраво и силно, както и да добият физическа издържливост, която да им помогне в баскетбола.

 

По всеки един от етапите на създаване на отбора членуващите в Ротаракт клуб Бургас – Пиргос” са срещнали съдействие и подкрепа от Кмета на Община Бургас - Димитър Николов, Боян Бихлюмов – член на клуба, Интеракт клуб Бургас-Пиргос”, Интеракт клуб Бургас”, Интеракт клуб Бургас-Приморие”, Есмерай Ибрям - председател на спортен клуб „Джавелин”, Константин Пеев - треньор на клуба, фирма ‘Красико Спорт” и DHL.

 

 

13.03.2014 г.

 

ОДМВР – Бургас издирва 71 годишната ГАНКА МИХАЙЛОВА МОСТРОВА от Бургас, напуснала дома си в к-с „Лазур” около 09.30 ч. вчера сутринта, като до момента е в неизвестност.

Описание на лицето : жена на видима възраст около 70 години, с ръст 155 -160 см, кафеви очи, бяла средно дълга коса, облечена със зелено палто, кафява пола и черни обувки. Вероятно Ганка Мострова се е движела по пътя Бургас – Айтос, тъй като вчера около обяд е забелязана в района на кв. „Ветрен”, но от тогава следите й се губят.

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на ГАНКА МИХАЙЛОВА МОСТРОВА да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР!

 

 

27.02.2014 г.

 

На 27.02.т.г. около 18.20 ч. в Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас е получено съобщение за инцидент в района пред банков клон на Централна кооперативна банка, разположен в бл. 294 в к-с „Меден Рудник”.

Установено е, че минути по-рано в клона влязъл мъж на видима възраст около 25 години, който пожелал да си открие банков влог. Служителката от банката поискала мъжа да й каже трите си имена, постоянния адрес и единния граждански номер, както и да види личната му карта за да свери информацията. Непознатият изведнъж се агресирал и позовавайки се на закона за защита на личните данни отказал да се легитимира, както и да предостави личната си карта. Банковата охрана помолила мъжа да напусне офис-помещението, като при излизането навън, непознатия извадил нож и заплашил охранителят. Същият насочил ръката си към кобура на служебното оръжие, при което младия мъж са отдалечил на разстояние от около 5 – 6 м., замерил със случайно попаднала в краката му стъклена бутилка охранителя, след което избягал.

Своевременно към мястото на инцидента се отправили полицейски екипи от Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас, които отцепили местопроизшествието, разпитали свидетелите и иззели записите от охранителните камери на банката.

По категоричен начин е установено, че не се касае за въоръжен грабеж.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

12.02.2014 г.

 

 

С образователна презентация за работата на служителите от единен спешен номер 112, изнесена през четвъртокласници от НБУ „Михаил Лъкатник”, бе отбелязан  Европейския ден на тел. 112. Вече шеста по ред година служителите от Регионален център 112 – Бургас се срещат с ученици, както от Бургаски, така и от региони Сливен, Ямбол и Стара Загора, като по подходящ начин, съобразен с възрастовата група, запознават подрастващите със спецификата на високоотговорната си работа, насочена към спасяване на човешки животи.

Под символиката на повтарящите се и запомнящи се цифри 112, като 11.02. / 11-ти февруари/, професионалния празник на служителите от краткия номер за спешни повиквания в целия Европейски съюз, премина под мотото „Запознай се с твоя оператор от тел. 112“. Децата разговаряха с оператори и тестваха как работи спешния телефон 112, като с тях беседваха и представители на службите за спешно реагиране, станали неразделна част от работата на единния спешен телефон, а именно : представители на полицията, противопожарната охрана и защита на населението, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на местната власт.

Целта на проведеното мероприятие бе изграждане на адекватен модел за поведение на учениците в случай на извънредни ситуации. Четвъртокласниците посрещнаха с огромен ентусиазъм посещението в работната зала на тел. 112, където на място се запознаха с отговорната работа на служителите от центъра и с демонстрираните концентрация, дисциплина, любов и всеотдайност към професията.

Припомняме, че 11-ти февруари е обявен за Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 със Съвместна тристранна декларация на ЕК, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г., като се чества официално в страните-членки от Общността.

 

 

12.02.2014 г.

 

 До момента в бургаската полиция са регистрарани два случая на телефонна измама по нова схема, свързана с предаването на възрастни хора на колети от техни близки в чужбина, които по думите на приносителят, осъществяващ телефонното обаждане, съдържали документи и парични суми в големи размери.

За услугата приносителят изисквал от пенсионерите заплащането на такса обикновено в размер на около 1 000 лв., като след получаване на парите, непознатият предавал колета на възрастни хора – и в двата случая, регистрирани до момента, съдържанието на колетите е било еднотипно : два пакета вафли.

ОДМВР – Бургас призовава още веднъж гражданите да проведат разговори с възрастните представители в семействата си, като обяснят и този механизъм за телефонна измама, тъй като въпреки голямата превантивна работа на полицейските служители по отношение на измамите с предаване на пари или ценни вещи за :

- освобождаване от ареста на близък, причинил тежко ПТП със загинал човек

- закупуване на златни пирони при извършване на животоспасяваща опеция

- закупуване на ваксина или противоболесна инжекция за пострадал близък от свински или птичи грип

- участие в томбола на телевизионна игра на щастието

- отпускане на допълнителни помощи за отопление или допълнителни пенсионни надбавки и др.,

все още се намират доверчиви пенсионери, които предават спестените си средства на телефонните измамници

 

 

10.02.2014 г.

 

На 10.02.т.г. около 11.15 ч. в Четвърто Районно управление «Полииця» - Бургас е получено съобщение за паднал на козирката на вх. 4 на бл. 442 в к-с «Меден Рудник» млад мъж – установено е, че това е : 24 годишния И.Д. от Бургас / живеещ на същия адрес/, който с фрактури по дясната ръка, дясната бедрена кост, фрактура на таза, контузия на белия дроб и ретро периториален хематом, е откаран за лечение в МБАЛ - Бургас. Въпреки оказаната му медицинска помощ обаче И.Д. починал в болницата около 12.40 ч.

При извършения оглед е констатирано, че левия прозорец на стълбищната площадка, разположена между 5 - 6 етаж на входа, е отворен, като вероятно младежа е скочил от там. Причините за инцидента са в процес на изясняване от служители на Четвърто Районно управление «Полииця» - Бургас.

 

10.02.2014 г.

 

 

Общо 15 екипа от служители на Специализирано полицейско управление - Бургас, по-познати като бургаската жандармерия, тръгнаха точно в 07.30 ч. тази сутрин от крайморския град към малките населени места с най-голяма битова престъпност. Освен на територията на Бургаски регион, екипите ще дежурят на територията на Общини Сливен, Нова Загора и Ямбол. Към тях се отправиха пет жандармерийски формирования, а останалите десет са разпределени между Общини Камено, Средец, Сунгурларе и Карнобат.

Според Началникът на Специализирано полицейско управление – Бургас – главен инспектор Ганчо Николаев провежданата специализирана акция срещу битовата престъпност не е ограничена с крайна дата. За всяко населено място ще има различен график на дежурство, като в случай на необходимост присъствието ще е денонощно. Повечето бургаски екипи след 12-часово дежурство ще се прибират в града, с изключение на жандармеристите изпратени в Сливенска област, които ще нощуват на място. За нощувки в Нова Загора ще се ползва общинската база, а в Сливен – базата на областната полицейска дирекция.

Предвидено е жандармеристите да работят на място заедно с оперативните работници от съответните районни полицейски управления, като основните цели на присъствието им в малките населени места освен да респектират криминалния контингент, са да изведат от анонимност извършителите на криминални посегателства, както и да задържат обявените за издирване лица.

Според зам. директорът на ОДМВР – Бургас комисар Калоян Калоянов няма  населени места в Бургаска област без полицейско присъствие. Във всяко от Районните управления „Полиция” има полицейски и мл. полицейски инспектори, отговарящи за определен район, обикновено включващ няколко села с приемна и график за посещение. Част от тези служители в момента са служебно командировани, което обяснява пропускането на приемни дни и частичното изпълнение на предвидените в график дежурства. Комисар Калоянов призова кметовете на малките населени места към по-голяма активност и даване на обратната връзка на полицейските служители, тъй като сигналите за извършените престъпления в повечето случаи пристигали първо при тях. Според полицейския заместник-директор основната цел е работа по лицата, определени като криминален контингент, чрез събиране на годни доказателства и получаване на адекватни присъди.

07.02.2014г

 

През месец януари   2014 г. на територията на Регион Бургас са настъпили  20 ПТП с тежки  последици  с  2 загинали и  21  ранени. Сравнено с резултатите за същия период на 2013г. се отчита увеличение на   произшествията  с  2  и  на   загиналите също с  2 , а  равенство на   ранените.

          На територията на община Бургас през месец януари 2014г. са настъпили  14 ПТП с тежки последици с  2 загинали  и  14 ранени участника в движението,при 13 ПТП с  15 ранени за 2013г.

По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:    

                - В населени места са отчетени  14 тежки ПТП ,съставляващи/70,0%/ от общия брой на настъпилите ПТП  за месец януари 2014г. с  1 загинал/50,0%/   и 14 ранени граждани /66,7%/.

               - В извън населените места злополуките са 6 броя , съставляващи /30,0%/  с  1 загинал /50,0%/  и   7  ранени участника в движението /33,3%/.  

            - На първокласните пътища са настъпили  4 тежки ПТП/66,7%/ с 1 загинал/100,0%/  и  4  ранени/57,1%/.

            - На  второкласните пътища е  допуснато   1 тежко ПТП/16,7%/ с  1 ранен/14,3%/.

             -На третокласните пътища е регистрирано  1 тежко ПТП/16,7%/ с  2 ранени/28,6%/.

          Анализът на тежките ПТП за м.януари   2014г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          по: вид на ПТП показва,че  най голям  е броя на  загиналите при ПТП от вида  блъскане на пешеходец”. За периода са регистрирани  6 злополуки /30,0%/ с 2 загинали/100%/ и 4 ранени /19,0%/ Следват произшествията при “сблъскване между МПС”/косо,челно,отзад и странично/. Регистрирани са 6 ПТП /30,0%/ с  7 ранени/33,3%/.   При“блъскане в   препятствие,стълб, дърво , предпазна ограда”   са   настъпили  2 ПТП /10,0%/ с   3 ранени /14,3%/ .    

          По основна причина за настъпване на ПТП се констатира , че  всичките  настъпили през м. януари 2014г.,20 ПТП /100 %/ са поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 2 /100%/   и  са ранени   21 участника/100%/.

  

          От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 45,0% /9/, са ПТП поради несъобразена  скорост . При тях загиналите съставляват 50,0%/1/ от всички загинали при ПТП , поради извършени нарушения на водачите  и   47,6% /10/  ранени. Сравнено със същия период на 2012г се отчита намаление   на  броя на  ПТП с 1 и  на ранените с 2 , а увеличение на загиналите с  1.

За управление на МПС с превишена скорост  през месец  януари  2014г  контролните органи  са констатирали  313  нарушения . Съставени са 70 АУАН и  243 фиша. 

          Отнемане на предимство на пешеходец e следващото нарушение на водачите ,  довело до настъпването на  4 тежки ПТП/20,0%/  с  1 загинал/50,0/ и  3 ранени/14,3%/.  Сравнено със същия период на 2012г се отчита  увеличение  на   броя  на ПТП с 2 и на загиналите   1 , а  равенство   на  ранените .

 За отнемане предимство на пешеходец през месец  януари  2014г  ,  контролните органи  са констатирали  8 нарушения.  Съставени са 8 АУАН  .   

      Поради отнемане на предимство на водач на ППС са настъпили на  4 тежки ПТП/20,0%/  с  5 ранени/23,8%/.  Сравнено със същия период на 2012г се отчита  увеличение  на   броя на ПТП с   4 и  на  ранените с  5 , а равенство но загиналите.

 За  неспазване на предимство, знаци и сигнали през първия   месец  на   тази година  контролните органи  са констатирали  230 нарушения.  Съставени са 67 АУАН  и  163 фиша.   

         През  месец януари 2014г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас са констатирали  1817 нарушения , съставили са 662 АУАН   и  1135 фиша.  

Според разпределението на ПТП по дни от седмицата  , като най-аварийни се оказват дните: неделя - настъпили са  4 ПТП с 1 загинал  и  5 ранени участника , събота - 2 ПТП с  1 загинал   и  1  ранен  и ден  петък  -  6 ПТП  с  6  ранени.

Според времето на настъпване на ПТП , с относително висока стойност на загиналите  се   регистрират във  времевия диапазон  между 18 до 19 часа –3 ПТП с  1 загинал   и  3 ранени. Следва  часовия интервал от 04 до 05 часа с 1 ПТП  с  1 загинал     и  часовете между  17 и  18 часа – 3 ПТП   с  3 ранени.                                                                                                                                                                                                   

 

07.02.2014г.

 

Полицай Евтим Драганов - младши автоконтрольор І степен в група “Охранителна полиция” към Районно управление „Полиция” – Созопол е полицая на м. януари в традиционната надпревара „Служител на месеца”, провеждана в последните години в ОДМВР – Бургас.

Евтим Драганов е отличена лично от Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров на тържествена церемония, провела се пред личния състав на Районно управление „Полиция” – Созопол, за това че благодарение на инициативността и професионализма му се е стигнало до успешно разкриване на случай, свързан с противозаконно отнемане на л.а. „Ауди А 6 Куатро Оутроуд”, с бургаска регистрация, осъществено на 25.01.т.г. от Централната част на Бургас.

На 31.01.т.г. около 13.30 ч. полицай Евтим Драганов заедно със свой колега изпълнява служебните си задължения на в района местността „Панчарска рампа” край кръстовището за с. Ново Паничарево. Служителят спира за проверка микробус „Мерцедес Вито”, с бургаска регистрация, с който се придвижвали : 28 год. В.Х. и 29 год. К.Г., като намира в купето му множество части от автомобил „Ауди А 6”, за чийто произход мъжете не могат да дадат адекватно обяснение. За изясняване на случая В.Х. и К.Г. са отведени в Районно управление „Полиция” – Созопол, където става ясно че автомобилните части са от откраднат лек автомобил „Ауди А 6”. В резултат на полицейските действия е констатирано, че двамата мъже са съпричастни към извършеното противозаконно отнемане, както и към последващото разглобяване на „Ауди”-то, извършено в работилница на територията на с. Ясна поляна, общ. Приморско.

Полицай Евтим Драганов получи почетна грамота и “обявяване на благодарност” лично от Директора на ОДМВР – Бургас – Комисар Милен Димитров, който подчерта високата степен на професионализъм, демонстрирана от полицейския служител, допринесла за своевременното разкриването на криминалното посегателство. От своя Евтим Драганов благодари за полученото отличие, изтъквайки че усеща наградата, като признание за цялостната работа на служителите от Районно управление „Полиция” – Созопол, ръководено от главен инспектор Дойчин Янев. Комисар Димитров припомни, че това не е единственото отличие на полицай Евтим Драганов, който като младши районен инспектор, обслужващ селата Ясна поляна, Веселие и Ново Паничарево, отново е допринесъл за неутрализирането на група за извършване на противозаконни отнемания на МПС. Отново преди време Евтим Драганов, в качеството си на оперативен служител в „Криминална полиция” към е разкрил и Работил, като оперативен служил в „Криминална полиция” в Районно управление „Полиция” – Созопол, разкрил група от мъже, осъществили над 40 кражби на коне и домашни животни от обслужваната от Драганов територия – в резултат на бързите му действия, извършителите на кражбите са задържани и приведени в бургаския затвор за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”. За тази си дейност служителя на реда е награден лично от тогавашния вътрешен министър – Любомир Начев.

 

06.02.2014г.

 

        ОДМВР – Бургас издирва 54 годишната АНАСТАСИЯ ГАНЮВА ПЕШЕВА от Бургас, която напуснала дома си, разположен на Пети километър – Бургас около 11.00 ч. на 10.12.м.г. Жената е на видима възраст около 55 години, ръст 158 - 160 см., слабо телосложение, с къса коса, кестенява на цвят. Страда от психично заболяване – шизофрения.

В деня на напускането на дома си Анастатия Пешева е била облечена в светло яке, дълго до кръста, черен анцунг с бели кантове и черни маратонки.

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Анастатия Пешева да съобщят незабавно на тел. 856 131, 856 067 или в най-близкото поделение на МВР.

 

 

 

29.01.2014 г.

 

ОДМВР – Бургас издирва 45 годишния ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ  от Бургас, с постоянен адрес – Малко Търново и настоящ адрес – Стара Загора, който на 24.01.т.г. е изчезнал от х-л „Атлантик” в Бургас. Иван Иванов страда от алкохолизъм и е неадекватен. При напускане на хотела е бил облечен с тъмно синя долница, тъмно синьо яке от плат с качулка, скъсани светли маратонки и синьо-зелена раница с много джобове.

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ  да съобщят незабавно на тел. 112, 856 006 или в най-близкото поделение на МВР.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

23.01.2014 г.

       

ОДМВР – Бургас издирва 23 годишната АНЕЛИЯ АЛДИНОВА ХАДЖИЕВА от Бургас, която е напуснала дома си вчера - 22.01.т.г. около 19.00 ч. Анелия е болна от шизофрения, като до момента близките й нямат никаква информация за местонахождението й.

По време на изчезването си младата жена е била облечена с черна спортна долница, късо яке от плат – войнишко зелено на цвят и сини маратонки.

 

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Анелия Хаджиева, да съобщят на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР!

 

 

 

17.01.2014 г.

 

Полицай на месец декември в поредната церемония, провела се пред ръководния състав на ОДМВР – Бургас днес, стана инспектор Искра Лазарова – Георгиева – старши разследващ полицай към отдел „Досъдебно производство” с месторабота Второ Районно управление „Полиция” – Бургас.

Инспектор Лазарова получи почетна грамота и парична награда в размер на 100 лв. лично от Директора на ОДМВР – Бургас – комисар Милен Димитров, за това че благодарение инициативността и високия й професионализъм, е неутрализирана мини-лаборатория за производство на синтетични наркотици, позиционирана в сливенския квартал „Дружба”.

Припомняме, че на 17.12.м.г. около 22.20 ч. на бургаската улица «Стефан Стамболов» до бензиностанция «OMV – Ремиза» е извършената проверка на л.а. «БМВ 320», с бургаска регистрация, управляван от 27 год. Т.Ч. от Бургас, с който се придвижвали още трима мъже / двама от Бургас – Д.К., 31 годишен и Г.Ж., 29 годишен и Н.С., 30 годишен от Сливен/. В Д.К. е открита цигарена кутия с жълтеникаво вещество с тегло около 5 грама / метамфетамин/, а в Н.С. е открита найлонова торбичка, съдържаща жълтеникаво вещество с тегло около 2 грама / също метамфетамин/. При проверка на багажното отделение на «БМВ»-то със съдействието на служител от Базовата научно-техническа лаборатория – Бургас, в раница са намерени три бутилки с химични течности, буркан с твърдо вещество, три фунии / върху едната от които е имало мазно жълтеникаво вещество/, както и една стъклена колба, увита в чорап. Констатирано е, че по обяд на 17.12.т.г. Д.К., Т.Ч. и Г.Ж. посетили жилище, разположено в сливенския квартал «Дружба», като в една от стаите му Н.С. и Д.К. с носените от тях прекурсори и химически вещества приготвили около 50 грама метамфетамин.

На 18.12.т.г. и 19.12.т.г. със съдействието на служители от ОДМВР - Сливен е извършено претърсване на апартамента на Н.С., където са открити около 40 грама метамфетамин и прекурсори за производство на метамфетамин. На Н.С. е повдигнато обвинение и е взета мярка за задържане от 72 часа. Образувани са три отделни досъдебни производства, като едното от тях е докладвано на прокурор от Бургаска окръжна прокуратура и изпратено по подсъдност в Сливенска окръжна прокуратура за продължаване на работата. Спрямо Н.С. впоследствие е взета постоянна мярка. Второто досъдебно производство срещу Д.К. е водено, като бързо, и третото срещу Т.Ч., са изпратени в Бургаска районна прокуратура с мнение за предаване на съд.

В резултат на проявената инициативност и бързина в разследването, проявени от страна на инспектор Искра Лазарова – Георгиева в рамките на три дни са проведени всички необходими процесуално-следствени действия, назначени са необходимите експертизи и са подготвени досъдебни производства с обвинителни актове за предаване на съд на лицата.     

Инспектор Лазарова благодари за оказаната й чест, като подчерта, че приема отличието не като индивидуална награда, а като колективно признание за цялостната работа на служителите от Второ Районно управление „Полиция” – Бургас, ръководено от главен инспектор Николай Куртев. Искра Лазарова изказа благодарност на ръководството на ОДМВР – Бургас и на всички свои колеги, като изрично заяви, че в своята 11 годишна кариера в МВР винаги се е стремяла към качествена и бърза работа, съобразена с законовите норми и изисквания.

 

 

14.01.2014 г.

 

 През 2013г. на територията на Регион Бургас са настъпили 374 ПТП с тежки последици с 37 загинали и 457 ранени. Сравнено с резултатите за 2012 г. се отчита намаление  на броя на произшествията с 8 и на загиналите с 7, а увеличение на  ранените  с 9. 

На територията на община Бургас за 2013 г. са регистрирани  213 ПТП с тежки последици с 5 загинали и 270 ранени участника в движението,при 206 ПТП с 13 загинали и 232 ранени за 2012г. Констатира се намаление на загиналите 8, а увеличение на произшествията с 7  и на ранените с 38.

По място на настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:

                        - В населени  места са отчетени 209 тежки ПТП, съставляващи/55,9%/ от                   общия брой на настъпилите ПТП  за  2013 г., с 9 загинали /24,3%/ и 246 ранени участника /53,8%/.

 Сравнено с допуснатите тежки ПТП за  2012г. в населено място се отчита   намаление   на броя на произшествията с 13 и  на ранените  с 2 , а  равенство   на  загиналите. 

            В гр.Бургас местата с  концентрацията на ПТП  с тежки последици са  на следните улици:

               1. Ул. “Струга” -6  ПТП  с 1 загинал  и 5 ранени

               2. Бул. “Стефан Стамболов”  - 28 ПТП  с 31 ранени

               3. Ул. “Тодор Александров” -11 ПТП  с 16 ранени

               4. Ул. “Никола Петков” -8  ПТП  с  10 ранени

               5. Бул. “Демокрация” -8 ПТП   с 9 ранени

               6. Ул. “Христо Ботев”  -8 ПТП  с  8 ранени     

               7. Бул “Захари Стоянов”- 7 ПТП   с  13 ранени

 

           - В извън населените  места са регистрирани 165 тежки злополуки (44,1%) с 28 загинали (75,7%)  и  211 ранени (46,2%) . Спрямо  2012 г. се констатира  увеличение   на  броя на ПТП с 5  и  на ранените с 11 ,а  намаление на  загиналите с 7. 

 

        - На първокласните пътища са настъпили  69 тежки ПТП/41,8%/ с 8 загинали/28,6%/  и  90  ранени/42,7%/.

        - На второкласните пътища са допуснати   31 тежки ПТП/18,8 %/ с 8 загинали/28,6%/  и 38 ранени/18,0/.

        - На третокласните пътища са регистрирани  40 тежки ПТП/24,2%/ с  10 загинали/35,7%/  и  54 ранени/25,6%/.

 

На първокласните пътища , концентрацията на злополуките е  както следва:

  ПП-І-6/София-Бургас/

      - На км. 480.8-/  р-н  с.Миролюбово/- 4 ПТП  с 1 загинал  и   4 ранени.

      - На км. 469.3-/ входа на гр. Айтос посока гр. Бургас/- 1 ПТП  с 1 загинал и       2 ранени

      - На км. 440.2-/  р-н  с.Искра/- 1 ПТП  с 1 загинал  и   1 ранен

      - На км.476.5 -/1 км. преди р-н за с.Съдиево, посока гр.Бургас / - 1 ПТП  с   1 загинал. 

         ПП-І-9/Варна-Малко Търново/ 

 - На км 205.7-/500м след р-н за гр.Несебър/– 1 ПТП с 1 загинал и  3 ранени.

  - На км 266.8 -/ 1км. преди с. Крушевец ,посока гр.Малко Търново/– 1 ПТП с     1 загинал и 1 ранен.

- На км 203.4 -/р-н с.Тънково/– 1 ПТП с  1  загинал.

-На км 213.0 -/4 км.след гр Ахелой, посока гр.Бургас /– 1 ПТП с  1 загинал.

 

На второкласните пътища , концентрацията на ПТП  е   следната:

Път-II-73/Шумен-Бургас/

 -На км.65.0-/2 км.преди р-н с. Подвис ,посока гр.Карнобат /- 2 ПТП  с  1 загинал  и 1 ранен

 - На км.62.5 –/2 км. след р-н с. Прилеп , посока гр.Карнобат. /- 1 ПТП с 1 загинал и  1 ранен

Път-II-79/Елхово-Бургас/

 -На км.75.0-/1,5 км. след  с. Дебелт , посока гр.Бургас/- 1 ПТП  с  1 загинал  и  5 ранени.

-На км.77.7-/р-н с.Тръстиково /- 1 ПТП  с  1 загинал  

-На км.67.8-/1 км. преди р-на за  с. Драчево , посока гр.Бургас/- 1 ПТП  с  1 загинал .

Път-II-99/Бургас-Царево-Малко Търново/

 -На км.2.2-/2км.  след надлез “Крайморие” посока гр.Созопол /- 1 ПТП  с 1 загинал и  2 ранени.

 -На км.13.2-/2км. преди пътен възел “Черноморец”  посока гр.Созопол/ 1 ПТП с 1 загинал и  2 ранени.

      Изнесените данни показват, че е необходимо да се завиши контрола на тези места,за да се предотврати допускането на  ПТП. 

         Анализът на тежките ПТП за  2013 г. по : вид на ПТП показва, че с най- висок пътнотранспортен травматизъм са ПТП при които е налице сблъскване между МПС”/косо,челно,отзад и странично/ Регистрирани са  108 ПТП  с  11 загинали  и  159 ранени.  Съпоставено с 2012 г. се констатира увеличение на ПТП с 13 и на ранените с 28 ,  а намаление на  загиналите с 5.

         След тях с относително висока стойност на загиналите са ПТП настъпили при “блъскане на МПС  в препятствие, стълб, дърво, предпазна ограда”.   Отчетени са 57 произшествия с 8 загинали и  66 ранени. Спрямо  2012 г. се констатира  намаление на броя на ПТП с 15 , на ранените  с 27, а увеличение на загиналите с 1.

         Следващите  ПТП с висока стойност  на загиналите са от вида “блъскане на пешеходец “.Настъпили са  116 тежки злополуки с  5 загинали  и 122 ранени.  Сравнено с данните за  2012 г. се констатира   намаление и по трите показателя:   на броя на ПТП с 16 , на загиналите  с 4  и на ранените с 11.  

          По основна причина за настъпване на ПТП се констатира , че  351 ПТП        /93,9 %/от общия брой на регистрираните ПТП за  2013г  са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали  35 /94,6%/ и са  ранени  432 участника/94,5%/. Следват ПТП настъпили , поради нарушения на пешеходци .За периода са регистрирани 18   ПТП/4,8%/ , с  1 загинал/2,7%/ и  18 ранени/3,9%/

        От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 45,5% /170/, са ПТП поради несъобразена  скорост . При тях загиналите съставляват 54,1%/20/ от всички загинали при ПТП , поради извършени нарушения на водачите  и   44,9% /205/  ранени. Сравнено с  2012г се отчита намаление   и по трите показателя: на  броя на  ПТП с 26  , на ранените с 33  и на загиналите с  9.

За управление на МПС с превишена скорост  през  2013г  контролните органи  са констатирали  15150  нарушения. Съставени са 1278 АУАН и  13872 фиша. 

Следват ПТП настъпили поради извършено отнемане на предимство на водач на ППС. Регистрирани са 45 тежки ПТП/12,0%/ с 4 загинали/10.8%/ и 74 ранени/16,2%/. Отчита се намаление на броя на  ПТП с 14 и на загиналите  с 1, а увеличение на ранените с 8

За  неспазване на предимство  през   тази година  контролните органи  са констатирали  3299 нарушения.  Съставени са 878 АУАН  и  2421 фиша.   

        Други нарушения извършени от водачите  са  довели до настъпването на  20 тежки ПТП/5,3%/  с  3 загинали/8,1%/ и  24 ранени/5,3%/.  Сравнено с 2012г се отчита    увеличение   и по трите показателя: на  броя на  ПТП с 3  , на ранените с 9   и на загиналите с  1.

      За извършени други нарушения на водачите на  ППС  през  тази година  контролните органи  са констатирали  8400  нарушения  Съставени са  2178 АУАН   и   6222 фиша.                                                                                                                                   

Според разпределението на ПТП по дни от седмицата  , като най-аварийни се оказват дните: петък - настъпили са 65 ПТП с 10 загинали  и  75 ранени участника , неделя - 56 ПТП с  8 загинали   и  73  ранени  и ден  събота  - 61 ПТП  с  6 загинали   и  67  ранени.

Според времето на настъпване на ПТП, с относително висока стойност на загиналите се регистрират във времевия диапазон между 17 и 18 часа –36 ПТП с 4 загинали и 38 ранени. Следва  часовия интервал от 13 до 14 часа с 22 ПТП с  4 загинали  и  24  ранени и часовете между  07 и  08 часа – 14 ПТП   с  4 загинали и 12 ранени.    

        Общата административно-наказателна дейност за 2013 г. осъществена от състава на Пътна полиция при ОДМВР – Бургас възлиза на 48661  установени  нарушения. Към нарушителите е взето отношение както следва:

-            съставени актове  –13854

-            съставени фишове – 34185

 

10.01.2014 г.

 

На 10.01.т.г. около 11.00 ч. в бургаския комплекс «Меден Рудник» срещу бл. 408 вх. 1, т.а. «Тойота Хайлукс», с пловдивска регистрация, управляван от 32 годишния С.Д. от Бургас, поради движение с несъобразена скорост, блъска внезапно излязлата на пътното платно пешеходка – К.Н., 37 годишна от Бургас, която е прегледана в МБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение с «контузия на главата и натъртване по тялото», без опасност за живота.

На 10.01.т.г. около 12.30 ч. в района къмпинг «Европа» на пътя Бургас – Поморие, малко преди разклона за града, товарен автомобил «Форд Транзит», с бургаска регистрация, собственост на «Хляб и хлебни изделия» ЕООД, управляван от 39 год. Т.А. от Бургас / движещ се от Поморие в посока Бургас/, по неустановена до момента причина, се отклонява вляво и навлизайки в лентата за насрещно движение, се блъска челно в движещия се от Бургас към Поморие бетоновоз «Мерцедес Актрос», с бургаска регистрация, управляван от 30 годишния М.М. от Бургас. При сблъсъка на двете моторни-превозни средства, бетоновоза се преобръща на  пътното платно, блъскайки се в крайпътно дърво, а товарния автомобил «Форд» отскача и с предницата си, се блъска в движещия се в посока от Поморие към Бургас, л.а. «Пежо Партнер», с бургаска регистрация, управляван от 45 годишния Д.С. от Черноморец. От ПТП в МБАЛ - Бургас постъпили : водачът на бетоновоза / получил фрактура на крака, прегледан и освободен за домашно лечение/ и водачът на товарния автомобил «Форд», който е настанен за лечение в отделение «Реанимация» с диагноза «политравматизам», с опасност за живота.

 

 

 

06.01.2014 г.

 

Старши полицай Борис Георгиев от Пето Районно управление „Полиция” – Бургас спаси кръста на Йорданов ден в Приморско. По традиция състезателят по бойно изкуства и плуване се гмурнал и при ваденето на кръста и в Китен, но за разлика от миналата година, когато кръста се озовал в ръцете му и в двата крайморски града, тази година успеха го споходил единствено в Приморско.

         Полицейският служител си пожелал здраве, късмет и благополучие във всяко начинание, като освен за себе си, се помолил и за колегите си от Пето Районно управление „Полиция” – Бургас. Борис Георгиев е на 26 години и е в системата на МВР от четири години. До момента е работил в Районно управление „Полиция” – Поморие, а след това след прехвърля като служител в патрулно-постова служба в Пето Районно управление „Полиция” – Бургас. От четири години старши полицай Борис Георгиев членува в Спортен клуб „Св. Никола”, като се състезава в дисциплините : карате, стрелба и футбол. Все още не е семеен.

Богоявление в Приморско започна с празнична Света литургия в църквата „Св. Св. Кирил и Методий, последвана от водосвет. С литийно шествие в 10.30 ч. жителите и гости на Приморско се отправиха към пристанището, където бе извършен ритуала по „спасяването на Светия кръст. След изваждането на кръста от морските води старши полицай Борис Георгиев бе поздравен лично от кмета на Община Приморско – Димитър Германов. Полицейският служител си пожела и догодина на Йорданов ден пак да го споходи късмета да спаси кръста.

 

 

21.12.2013 г.

 

Главен полицай Иван Транев от Специализирано полицейско управление – Бургас / бургаската жандармерия/ е отличен с първо място на 20-тата юбилейна церемония „Полицай на годината”, проведена преди ден в София.

Полицейският служител е награден за работата си, като старши на екип, като от началото на 2013 година има 42 случая, при които са установени лица, притежаващи наркотични вещества. Сред тях най-ярки са :

        - На на 19.08.2013 г. около 22.15 ч. в района на,,Слънчев бряг”, гл. полицай Иван Транев задържа двама мъже, притежаващи марихуана, метамфетамин и амфетамин. По-късно същата вечер установява лица с три скимиращи устройства за банкомати, сумата от 2 000лева, кабел за пренос на данни и флаш памет с размер 4 гигабайта. Лицата са задържани в РУП - Несебър.

            - На 08.09.2013 г. в района на,,Слънчев бряг”, в близост до хотел „Кубан”, гл. полицай Иван Транев извършва проверка на автомобил с три лица, като намира пакетче, съдържащо амфетамин, пет хапчета амфетамин и цигара марихуана. Впоследствие при извършеното претърсване в квартирата на трите лица, разположена в курортния комплекс, са намерени още 24 хапчета амфетамин и метамфетамин и суха тревна маса / марихуана/.

Главен полицай Иван Транев е постигнал резултати и в други случаи на изпълнение на служебните си задължения, като пример за това са задържаните четири криминално проявени лица на 16.07.т.г. и 31.08.т.г. в Слънчев бряг с два газови пистолета и общо 60 боеприпаса 12-ти калибър, 16 ловни патрони и пет газови патрони, за които не е представен документ. Оръжията са предадени на РУП - Несебър за експертиза, поръди съмнения, че същите са пригодени за използване с бойни патрони.

           При изпълнение на задачи по охрана са селскостопанската продукция на територията на РУП – Поморие на 26.09.т.г. отличения полицейски служител е задържал трима мъже с общо 220 кг. грозде, откраднато от лозов масив, разположен в землището на с. Каменар, а на 30.09.т.г. отново установил мъже и жени, извършващи кражба на грозде в лозов масив в землището на с. Лъка.  

Главен полицай Транев  има и десет случая на задържани лица, обявени за общодържавно издирване.

          С безукорното си поведението и професионални действия, главен полицай Иван Транев е пример сред колегите си и е извоювал тяхното уважение, като за постигнати високи резултати по време на службата си е награждаван както следва :

- с “Писмена похвала”  – заповед  рег. № 189/27.06.2005 г., 

- с “Писмена похвала” – заповед  рег. № 71/14.12.2005 г.,

- с “Писмена похвала” – заповед  рег. № 871/17.07.2006 г.,

- с “Писмена похвала” – заповед  рег. № 1003/21.06.2012 г.,

- с “Обявяване на благодарност” заповед рег. № К-12201/06.11.2012г., на Гл. секретар на МВР.

         Полицейският служител е на 36 години, като е започнал работа в МВР от 17.09. 2003 г. в Специализирано полицейско управление – Бургас към Дирекция “Специализирани полицейски сили”. От януари  2013 г. и понастоящем заема длъжността командир на отделение. По време на цялата си службата  главен полицай Транев  проявява инициативност и професионализъм в изпълнение на поставените от ръководството задачи, като постига трайно много добри резултати.

         Припомняме, че Иван Транев не е единствения служител от бургаската жандрамерия, който е отличен за безукорната си служба. През последните четири години от Специализирано полицейско управление – Бургас са наградени трима служители с индивидуални отличия на церемониите „Полицай на годината”. Иван Транев е петия отличен служител на 20-тата юбилейна церемония “Полицай на годината” – 2013 г., който получи наградата си под зоркото око на началникът на бургаската жандармерия – главен инспектор Ганчо Николаев.

 

19.12.2013 г.

 

С много усмивки и добро настроение служителите от Районно управление “Полиция” – Несебър посрещнаха коледарчета от групи 4 А и 4 Б на ОДЗЯна Лъскова– Несебър с директор Марияна Минчева. Малчуганите, облечени в традиционни носии поздравиха полицейските служители, като им пожелаха много здраве, късмет и професионални успехи през Новата 2014 година! Верни на народното поверие, децата, водени от „станеник“, под съпровода на гайда и с обредна пита, орисаха предстоящите празници за служителите на реда. С песни и наричания 30-те малчугани, под ръководството на Маргарита Иванова, Марина Янкова,Соня Великова, Пенка Вълчанова и музикалния ръководител Галина Казакова, пожелаха на работещите в Районно управление “Полиция” – Несебър :

„Колко здравец по планина,
толко здраве в тая  къща,
в тая къща, в таз дружина!
По дружина, по човечно,
по човечно, по добично!”

Малките коледарчета, участвали преди броени месеци в превантивната полицейска инициатива по пътна безопасност, инициирана от Обществен дарителски фонд – Бургас, нарекоха и нетрадиционното коледно пожелание „пътните инциденти в Несебърска община да останат в миналото, а децата да растат в безопасна улична среда„. За трудолюбието и радостта, които доставиха на полицейските служители, малчуганите бяха възнаградени със сладки лакомства и коледни изненади.

        

 

 

 

 

18.12.2013 г.

 

ОДМВР – Бургас издирва 14 годишната АЛЕКСАНДРА АДРИЯНОВА АСЕНОВА, която е в неизвестност от 16.00 ч. на 08.12.т.г.

Александра Асенова е на видима възраст около 13 - 15 години, ръст 158 - 160 см., слабо телосложение, с дълга коса рижава на цвят, продълговато мургаво лице и кафяви очи. В деня на напускането на дома си, АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА е била облечено в черно зимно шушляково яке до кръста, черен анцунг с оранжев надпис и черни маратонки.

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Александра Асенова да съобщят незабавно на тел. 856 131, 856 067 или в най-близкото поделение на МВР!

 

14.12.2013 г.

 

Старши разследващ полицай Магдалена Кръстева от Районно управление „Полиция” – Камено е полицая на м. ноември в традиционната надпревара „Служител на месеца”, провеждана в последните две години в ОДМВР – Бургас.

Магдалена Кръстева бе отличена лично от Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров на тържествена церемония, провела се пред личния състав на Районно управление „Полиция” – Камено, за това че благодарение на инициативността и професионализма й се е стигнало до успешно приключване на две тежки разследвания на престъпни посегателства, осъществени на територията на районното управление. Старши разследващ полицай Магдалена Кръстева получи почетна грамота и “обявяване на благодарност”, както и индивидуална парична награда в размер на 100 лв.

Комисар Димитров подчерта високата степен на професионализъм, демонстрирана от полицейския служител, която допринесла за своевременното разкриването на двата криминални случая и налагането на наказания спрямо извършителите. От своя Магдалена Кръстева благодари за полученото отличие, изтъквайки че то не е за индивидуален принос, а като признание за цялостната работа на служителите от Районно управление „Полиция” – Камено, ръководено от главен инспектор Стефан Илиев. Полицай Кръстева заяви, че е горда от това, че е част от състава на едно емблематично районно управление, завоювало в надпреварата „Служител на месеца” вече четири награди през годините.

 

 

13.12.2013 г.

 

ОДМВР – Бургас издирва 54 годишната АНАСТАСИЯ ГАНЮВА ПЕШЕВА от Бургас, която напуснала дома си, разположен на Пети километър – Бургас около 11.00 ч. на 10.12.т.г. Жената е на видима възраст около 55 години, ръст 158 - 160 см., слабо телосложение, с къса коса, кестенява на цвят. Страда от психично заболяване – шизофрения.

В деня на напускането на дома си Анастатия Пешева е била облечена в светло яке, дълго до кръста, черен анцунг с бели кантове и черни маратонки.

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Анастатия Пешева да съобщят незабавно на тел. 856 131, 856 067 или в най-близкото поделение на МВР.

 

 

 

29.11.2013 г.

 

На 28.11.т.г. около 10.45 ч. на пътя Айтос – Провадия, при изкачване по мокра  асфалтово-бетонна настилка през светлата част на денонощието, самостоятелно катастрофира лек автомобил «Рено Експрес», с бургаска регистрация, управляван от 22 годишната Г.М. от с. Скалак, която с болки и порезна рана в областта на левия крак, е отведена и настанена за лечение в МБАЛ – Бургас, без опасност за живота. Причини за ПТП : движение с несъобразена спрямо атмосферните условия скорост / мокра пътна настилка/, в следствие на което Г.М. губи контрол над МПС, блъска се в крайпътната канавка и се преобръща в нея.

 

28.11.2013 г.

На 28.11.т.г. около 09.00 ч. на пътя Средец – Бургас, в района след с. Дебелт преди бензиностанция „ЛУКОЙЛ”, възниква пътен инцидент между : л.а. „Рено”, с бургаска регистрация, управляван от 35 годишния Б.С. от с. Дебелт и л.а. „Тойота Арго”, с бургаска регистрация, управляван от 39 годишната М.Г. от Бургас. От ПТП са пострадали общо шест човека, всички отведени в МБАЛ – Бургас, където от нараняванията си починал водачът на л.а. „Рено” – Б.С.

Водачката на л.а. „Тойота” – М.Г. и пътуващите в л.а. „Рено” четирима пътници са настанени за лечение в отделение „Реанимация” на МБАЛ - Бургас, като трима от тях са с опасност за живота, а останалите двама – без опасност за живота.

Причини за ПТП : движение с несъобразена скорост от страна на водача на лекия автомобил.а „Рено”, пътуващ в посока Бургас, който губи контрол над автомобила и навлизайки в лентата за насрещно движение, блъска движещия се правомерно там л.а. „Тойота”.  От пътния инцидент е нарушен нормалния пътен трафик в райотна на местопроизшествието за около два часа, като от 11.15 ч. пътното движение е възстановено. 

             

 

 

22.11.2013 г.

 

 

На 22.10.т.г. около 11.20 ч. на бургаската улица „Димитър Димов”, в пътната отсечка между ж.п. прелеза и бензиностанция „Шел4, възниква пътен инцидент, при който водачът на л.а. „Ауди”, с бургаска регистрация, движещ се по посока центъра, поради шофиране с несъобразена с пътните условия скорост / мокра пътна настилка/, загубва контрол над автомобила и същия навлизайки в насрещното пътно платно блъска правомерно движещия се л.а. „Опел Астра”. От ПТП са настъпили тотални щети и по двете МПС, като в МБАЛ – Бургас са отведени : водачът на л.а. „Опел” / получил фрактура на левия крак/ и пътник от л.а. „Ауди” / получил нараняване в областта на слабините/. В резултат на катастрофа е пренасочено движението на превозни средства по обходни маршрути, като нормалния трафик по бургаската улица „Димитър Димов”е възстановен в 14.15 ч.

 

Колеги, разглеждането на постоянната мярка за неотклонение спрямо 59 годишната С.Б. от Бургас, задържана по обвинение за трафик на хора и предоставяне на апартамент за развратни цели от служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас, под прякото ръководство на Бургаска районна прокуратура, ще се състои днес в 13.30 ч. в Районен съд – Бургас.

21.11.2013 г.

 

Разглеждане на постоянната мярка за неотклонение спрямо 59 годишната С.Б. от Бургас, задържана по обвинение за трафик на хора и предоставяне на апартамент за развратни цели от служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас, под прякото ръководство на Бургаска районна прокуратура, вероятно ще се състои в ранния следобед на утрешния ден.

Припомняме, че С.Б. бе задържана за това, че от началото на месец март тази година е склонила и предоставяла за платени секс-услуги общо девет бургазлийка на възраст между 18 и 30 години, които се отзовавали по обяви до клиенти, публикувани в интернет и бургаски вестници с обещания за «приятни преживявания», «секс със строга господарка», «руса медицинска сестра, сбъдваща всички желания» и др.

Към момента С.Б. е с наложена мярка за неотклонение «задържане под стража за срок от 72 часа», като същата е приведена в бургаския следствен арест. Работата по случая продължава от служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас и Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас. Според текстовете на Наказателния кодекс е предвидено наказание от три до десет години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 20 000 лв. за набиране и транспортиране на лица, с цел развратни действия.

 

 

20.11.2013 г.

 

 

На 20.10.т.г. около 11.05 ч. на бургаската улица „Демокрация”, в близост до бл. 160 в к-с „Лазур”, л.а. „Нисан Примера”, с бургаска регистрация, управляван от 64 годишния Г.К. от Бургас отнема предимството и блъска пресичащите на пешеходна пътека – майка и дъщеря, съответно : К.П., 43 годишна и Г.П., 19 годишна, и двете от Бургас. От ПТП са пострадали двете пешеходки, които са настанени за лечение в МБАЛ – Бургас, както следва : К.П. в отделение „Неврохирургия” с контузия на главата и мозъка, без опасност за живота и Г.П. в отделение „Оргопедия” с фрактура на лявата ключица.

 

 

На 20.10.т.г. около 10.05 ч. на кръстовището к-с „Меден Рудник” – кв. „Горно Езерово”, в района на магазин „1001 бани”, л.а. „Фолксваген Джета”, с бургаска регистрация, управляван от 56 годишния Р.Т. от Бургас / движещ се от к-с „Меден Рудник” в посока Централната част на Бургас/, предприема ляв завой към кв. „Горно Езерово”, преминавайки на червен сигнал на светофара, като е блъснат странично от правомерно движещия се микробус „Форд”, с бургаска регистрация, управляван от 48 год. Я.Х. от Бургас, поддържащ маршрутната линия Русокастро – Бургас – Русокастро.

От инцидента са пострадали шестима души / по трима от всяко от моторните превозни средства/. Пътуващите в микробуса пътници са прегледани в МБАЛ – Бургас, като един от тях е със счупена капачка на крака, но без опасност за живота. Останали двама са получили медицинска помощ и са освободени за домашно лечение. В отделение „Неврохирургия” с контузия на главата, без опасност за живота за лечение остава и водачът на л.а. „Фолксваген” – Р.Т., а заключението от МБАЛ – Бургас за здравословното състояние на другите му двама спътници все още се чака.

 

11.11.2013 г.

 

Общо седем медала от Международния фестивал на бойните изкуства, провел се преди дни в София, завоюваха състезателите от Централния полицейски карате и джу-джи цу клуб – Бургас, ръководен от инспектор Венелин Русинов.

В напредварата се включиха повече от 200 състезатели от 40 клуба в страната, които премериха сили в дисциплините : карате и джу-джи цу, както и полицейска лична защита. Бургаският отбор бе в състав : Венелин Русинов – играещ треньор и състезатели : полицай Павел Димитров, полицай Милен Джиналийски, Петко Георгиев и Яни Русинов.

В дисциплината полицейска лична защита първия отбор на клуба, съставен от братя Русинови и Петко Георгиев завоюва второ място, след оспорван финал с отбора на Монтана. Вторият отбор – полицаи Димитров и Джиналийски завоюва трето място, като за тях това беше първо състезание.

В дисциплината джу-джи цу – файтинг играещият треньор Венелин Русинов спечели второ място в категория до 62 кг. В същата дисциплина – Яни Русинов завоюва трето място, а Петко Димитров – второ място след тежък финал с представител на отбора на „Левски” – София.

Полицай Джиналийски остана на четвърто място в дисциплината джу-джи цу – файтинг, а полицай Димитров поради контузия прекрати участието си в състезанието. Президентът на клуба – шихан Тони Петров остана изключително доволен от бързото развитие на школата в Бургас, която за по-малко от година може да се поздрави със стабилни успехи на ринга.  

 

 

 

07.11.2013 г.

 

Тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя за отбелязване Професионалния празник на служителите на реда – 8-ми ноември, бе проведена днес пред паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи, разположен пред сградата на ОДМВР - Бургас.

В церемонията освен ръководството на Областната полицейска дирекция участваха зам. Областния управител – г-н Евгени Врабчев, Началникът на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас – комисар Антон Мирков и бургаски магистрати. В свое обръщение по случай празника Директорът на ОДМВР – Бургас – комисар Милен Димитров изрично благодари на полицейските служители, на чиито плещи лежи нелеката задача по подсигуряване на реда и спокойствието в страната, както и гарантирането на правата и свободите на гражданите. Комисар Димитров изрази своето възхищение от отговорността и жертвоготовността, с която служителите на реда изпълняват своя дълг, като наблегна на факта, че приоритет в работата на полицаите е интереса на българските граждани. „Точно тези граждани разчитат полицаите да запазят живота и имуществото им, да бъдат безпристрастни и безкористни съдници на поведението им на пътя, да бъдат навсякъде, където се чувстват незащитени и се нуждаят от тяхната намеса. Като се има впредвид, че и аз съм един от Вас” – продължи комисар Димитров – „напълно съзнавам какво е да работиш в системата на МВР. Знам какво означава за съпругите ви, за децата ви, за родителите ви да ви изпращат ежедневно на работа и да чакат да се върнете живи и здрави. Знам обаче и какво е удовлетворението от добре свършената работа, от благодарността в очите на безпомощния човек, потърсил ни за помощ, както и вътрешното задоволство от възтържествуването на справедливостта”.

         Към топлите думи на Директорът на ОДМВР – Бургас се присъедини и зам. Областния управител – Евгения Врабчев, който поздрави полицейските служители с 8-ми ноември, като им пожела да бъдат здрави и горди, че служат на българския народ! С поднасянето на цветя и едноминутно мълчание, зам. Областния управител сведе глава пред подвига на полицаите, изгубили живота си при изпълнение на служебния дълг, като напомни на колегите им, че отговорността българските служители на реда да се ползват от авторитета, който им се полага в обществото, не е само на вътрешното министерство, а на всеки един човек, като част от гражданското общество.

         По време на тържествената церемония, Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров награди и служителя на м. октомври – това е полицай Недялко Канев от „Охранителна полиция” към Районно управление „Полиция” - Царево, за това че благодарение на професионализма и инициативността му са задържани двама созополчани, отглеждали канабисови растения в землището на с. Велика, общ. Царево. Констатирано е, че 13-те канабисови растения са били засети в саксии и скрити на горска поляна край с. Велика. Малко преди задържането си, 24-годишния Д.Я. и 27-годишния Д.М. поливали канабисовите растения. Спрямо созополчаните вече е образувано досъдебно производство, а канабиса е иззет и унищожен.

Полицай Недялко Канев получи почетна грамота „Полицай на месеца” лично от Комисар Милен Димитров, който го награди освен с “обявяване на благодарност” и с индивидуална парична награда в размер на 100 лв. Служителят от царевското полицейско управление благодари за оказаната му чест, като подчерта че за него е гордост, че точно в навечерието на 8-ми ноември е отличен с голямата награда. Полицай Канев подчерта, че разглежда наградата, като отличие за цялото крайморско управление, а не като индивидуален приз, тъй като това е признание за цялостната работа на служителите от Районно управление „Полиция” – Царево, ръководено от главен инспектор Красимир Киров.

   

 

 

 

22.10.2013 г.

 

В резултат на полицейските действия на служители от сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас, служители от сектор «Криминална полиция» при Първо Районно управление «Полиция» - Бургас и служители от Базовата научно-техническа лаборатория към ОДМВР - Бургас,  по отношение телефонната измама за сумата от 12 000 лв., осъществена на 13.10.т.г. спрямо 80 годишна бургазлийка, живееща на ул. «Мара Гидик», която около 16.15 ч. на същата дата получила обаждане на домашния си телефон от мъж, представил се за «Офицер Андреев» от Пето Районно управление «Полиция» - Бургас, който й заявил, че дъщеря й и зет й катастрофирали и убили дете и за изплащане на кръвнината била необходима сумата от 14 500 лв., е установено че мъжът, дошъл да вземе парите от домашния адрес на пенсионерката е : 61 годишния Г.Т. от Бургас, придвижващ се с л.а. «Опел Вектра», с бургаска регистрация.

Полицейските служители извършили претърсване в дома на Г.Т., като намерили и иззели част от вещите предмет на престъплението - сумата от 2 220 лв. и 300 евро. Намерени и иззети са и мобилните телефони, с които бургазлията се свързвал. В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и действия по разследването / разпознаване и следствен експеримент/, предприети спрямо Г.Т., е установено, че за периода от 30.07.т.г. до 13.10.т.г. бургазлията в съучастие с други  неустановени до момента лица, извършил общо 13 телефонни измами на територията на Бургас – град. Г.Т. направил пълни самопризнания, като заявил че взетите по телефонните измами пари и ценности от пострадалите, транспортирал с личния си автомобил  до с. Струйно и с. Ушинци, обл. Шумен, като за всеки курс взимал сумата между 250 – 350 лв.

Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на Г.Т. продължава от служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас, Първо, Второ, Четвърто и Пето Районни полицейски управления.

 

22.10.2013 г.

 

На 22.10.т.г. около 03.10 ч. на пътя от кв. „Ветрен” в посока Бургас, на около 300 м. след бензиностанция „Ромпетрол” възниква самостоятелен пътен инцидент с лек автомобил, който аварира вдясно от пътното платно, но водачът му не е пострадал. Движещият се в същата посока т.а. „Рено Премиум”, с пловдивска регистрация, с прикачено полуремарке, управляван от 39 год. Н.К. от Карлово, намаля скоростта си, в резултат на което е блъснат от пътуващият зад него т.а. „Скания”, с румънска регистрация, с прикачено полуремарке / цистерна/, управляван от румънския гражданин Т.Ф. От възникналата между двата товарни автомобила катастрофа са нанесени значителни материални щети, като се е стигнало до затваряне на пътния участък. Двамата водачи на товарните автомобили са прегледани в МБАЛ – Бургас, като е констатирано че не са получили сериозни наранявания от инцидента. Трафикът в пътната отсечка вече е възстановен с нормален ритъм.

Междувременно служебен полицейски автомобил, отцепващ движението на пътната детелина за „ЛУКОЙЛ” – Бургас, паркирал напреки на пътното платно с включени светлини, около 06.53 ч. е ударен от л.а. „Рено 19”, с бургаска регистрация, чийто водач се е движил с несъобразена скорост и не успял своевременно да спре. Вторият пътен инцидент няма пряка връзка с първия и е осъществен на различно място. От втория пътен инцидент са нанесени единствено материални щети.

 

 

15.10.2013 г.

 

На поредната церемония „Полицай на месец Септември” провела се пред личния състав на Районно управление „Полиция” – Несебър, Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров отличи инспектор Пламен Диков – разузнавач в „Криминална полиция” към крайморското управление, за това че благодарение на инициативността и професионализма му се е стигнало до разпознаването и задържането на група от извършители на множество грабежи на дамски чанти от жени, осъществени на територията на курортен комплекс „Слънчев бряг” и Несебър.

Сред задържаните шестима младежи / всички криминално проявени от с. Градец, общ. Котел/ са : 21 годишния Г.К., 25 годишния А.В., 21 годишния С.Б., 16 годишния Д.Д., 25 годишния В.В. и 16 годишния Д.К.

Установено е, че лицата в различна степен на съучастие са извършители на следните престъпления :

- кражба на вещи и парична сума от хотелска стая в Слънчев бряг, осъществена на 07.09.т.г.

- кражба на пари от дамска чанта от хотелска стая в Слънчев бряг, осъществена през незатворената балконска врата

- кражба на сумата от 4 500 лева и лаптоп, собственост на 73 годишен старозагорец, осъществена на 10.09.т.г. през незатворения прозорец на жилището му в Свети влас

- грабеж на дамска чанта, собственост на 20 годишна жена от Сухиндол, осъществена на 29.08.т.г. около 01.45 ч. в с. Равда на около 60 м. от хотел «Бижу» / в чантата се съдържали два мобилни телефон, банкова карта, лични документи, сумата от 110 лева и други дамски принадлежности/

- други пет грабежа, осъществени в края на август :

·       на 29.08.т.г. около 15.30 ч. в Районно управление «Полиция» - Несебър е получено съобщение от 50 годишна руска туристка, отседнала в Слънчев бряг, за това че около 07.45 ч. на същата дата, докато преминавала по дървена пътека по пясъка зад  х-л «Бургас» е застигната от непознат мъж, който чрез издръпване й отнел златен синджир, тежащ 10 грама.

·       на 29.08.т.г. около 23.10 ч. в Районно управление «Полиция» - Несебър е получено съобщение от 44 годишна жена от Разград, за това че около 22.45 ч. на същата дата при излизане от магазин «Пени» в Несебър, тръгвайки към военнопочивния дом в района на кръстовището за комплекс «Черно море», чрез издърпване й е отнета дамската чанта, съдържаща : портфейл със сумата от 35 лева, лична карта, банкова карта, два мобилни телефона и фотоапарат. Потърпевшата заявила, че грабежа й е извършена от двама младежи, които побягнали и се скрили в тъмнината.

·       На 30.08.т.г. около 10.30 ч. в Районно управление «Полиция» - Несебър е получено съобщение от 25 годишна бургазлийка, за това че около 23.30 ч. предния ден, докато стояла на спирката срещу ресторант «Варвари» в с. Равда, е нападната от няколко непознати, един от които взел от ръцете й мобилния й телефон «Самсунг Галакси S 2+.

·       На 30.08.т.г. около 13.45 ч. в Районно управление «Полиция» - Несебър е получено съобщение от 42 годишна жена от Попово, за това че около 23.15 ч. предния ден в с. Равда в района на лагер «Олимпийски надежди», е нападната първоначално от един мъж, а после от още трима, при което след използване на сила непознатите й отнели дамската чанта, съдържаща : портмоне със сумата 70 лв., личната карта и два мобилни телефона.

·       На 30.08.т.г. около 11.30 ч. в Районно управление «Полиция» - Несебър е получено съобщение от 51 годишна руска туристка, отседнала в Слънчев бряг, за това че на 29.08.т.г. около 23.35 ч., докато се разхождала между с. Равда и Несебър, видяла двама мъже да дърпат момиче на спирката до р-т «Варвари» - в този момент един от непознатите се спуснал към рускинята, дръпнал чантата от рамото й и побягнал. В чантата се съдръжали : сумата от 50 евро, 40 лв. и мобилен телефон.

Част от вещите предмет на престъпленията са намерени и иззети. Извършени са множество процесуално-следствени действия по разпознаване, очни ставки, следствени експерименти и др. Работата по изясняването на цялостната престъпна дейност на лицата продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Несебър.

Инспектор Пламен Диков бе отличен лично от Директора на ОДМВРБургас – Комисар Милен Димитров, който му връчи почетна грамота и го награди с “обявяване на благодарност” и индивидуална парична награда в размер на 100 лв.

Комисар Димитров подчерта високата степен на професионализъм, демонстрирана от полицейския служител, която допринесла за разкриването на множество тежки престъпления, характерни за почивната зона около Несебър и Слънчев бряг, осъществени в разгара на летния сезон. От своя страна инспектор Диков благодари за полученото отличие, изтъквайки че то не е за индивидуален принос, а като признание за цялостната работа на служителите от Районно управление „Полиция” – Несебър, ръководено от главен инспектор Стайко Манев.

 

 

14.10.2013 г.

        В оспорвана надпревара между 23 спортни клуба с общо 101 състезатели на традиционния Национален турнир по полицейска практика и карате, провел се в Правец преди броени дни, отборът на ОДМВР – Бургас, ръководен от полицейски инспектор Румен Коларов, спечели призовото трето място. В отбора участваха : полицейски инспектор Румен Коларов, Атанас Киров, Борис Георгиев и Венелин Русинов, подпомогнат от партньора му – курсант Радостина Николова.

         Бургаските състезатели премериха сили в дисциплините : „карате” и „полицейска лична защита”, като заеха призовите терти места. Преди тях се класираха отборите на НСО / първо място – „карате”/ и Академия на МВР / второ място – „карате”. При полицейската лична защита първо място зае отборът на ОДМВР – Плевен, следвани от ОДМВР – Сливен.

         За бургазлии освен удовлетворението от спечеления турнир, остава амбицията догодина да завоюват и първото място в двете дисциплини.

 

 

 

 

 

 

08.10.2013 г.

 

                     

                   ОДМВР – Бургас издирва 53 годишния АНГЕЛ АТАНАСОВ СТАВРЕВ, роден в София, но живеещ в на бургаската улица „Оборище” № 109. Същият е в неизвестност от 22.07.2013 г. До този момент се е грижил за сестра си, която е болна от шизофрения. Самият той не е семеен и също е с психични отклонения. По последна информация е бил забелязан на територията на Стара Загора.

 

            ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на АНГЕЛ АТАНАСОВ СТАВРЕВ, да събщят на тел. 112 или в най-близкото подразделение на МВР!

 

 

 

 

23.09.2013 г.

 

Около 08.15 ч. днес в Областна дирекция на МВР – Бургас е получено телефонно обаждане за простреляна жена, открита пред зеленчуков магазин, разположен на ул. „Поп Грую” № 23 в Бургас. Своевременно към мястото на инцидента се отправили полицейски патрули на Първо Районно управление „Полиция” – Бургас, които констатирали смъртта на жената и отцепили местопроизшествието.

Стартирал е първоначален оглед с участието на служители от сектор „Криминална полиция” при ОДМВР - Бургас. Трупът е откаран за аутопсия в катедра „Съдебна медицина” при МБАЛ – Бургас.

Работата по случая продължава.

 

20.09.2013 г.

 

          От 15.09.т.г. отново стартира дейността на Централния полицейски карате и джу джи-цу клуб в Бургас, под ръководството на Венелин Русенов – занятията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19.00 ч. и неделя от 17.00 ч. в Дома на НХК. Освен стандартните възрастови групи в школата е предвиден специален курс за самотбрана за жени и занимания за деца, съобразени с възрастовата им граница. През изминалия тренировъчен сезон бургаския клуб завоюва първата си купа – ІІ място на зонално първенство по полицейска лична защита. Клубът имаше представители и на провелия се в Приморско международен семинар по карате и джу джи-цу, ръководен от инструктори на международно ниво. За повече информация и записване : тел. 0886 967281 – полицай Венелин Русенов

 

 

30.08.2013 г.

 

Около 06.50 ч. днес в Районно управление „Полиция” – Поморие е получено съобщение за пожар, възникнал в дискотека „Месалина”, разположена на втория етаж на комплекс на поморийския булевард „П.К.Яворов”. Към мястото на инцидента се отправили два противопожарни автомобила с осем огнеборци, които потушили огъня. От инцидента дискотеката е напълно изгоряла, но не е засегнато игралното казино, разположено на първия етаж в комплекса.

Причините за пожара са в процес на изясняване, като се работи по няколко версии – от запалване вследствие късо съединение в ел. инсталацията до умишлени действия. Точната стойност на нанесените от огъня щети е в процес на изясняване.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление „Полиция” – Поморие.  

                     

 

 

 

 

27.08.2013 г.

 

Призовото първо място в турнира по плуване по повод 134-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България бе спечелено от плувците от тима на СФК „Свети Никола“ към ОДМВР – Бургас. Отборът в състав Борис Георгиев, Кирил Ватев и Станислав Кехайов се класира на шампионското място, като пребори силите на още седем други отбора, сред които тимовете на военноморския флот, пожарната, Община Бургас и други.

Дисциплината, в която плувците се съревноваваха бе щафета 3х100 метра свободен стил. Първенците бяха наградени с купа и грамота от командира на Военноморската база - ВМС комодор Митко Петев, като по-късно отличията бяха връчени на Директора на ОДМВР – Бургас – Комисар Милен Димитров.

„Класирането на нашите състезатели за пореден път показва в каква добра форма са спортистите ни. Предвид това вече обмисляме да организираме ново състезание по плуване, на което ще бъдат поканени различни представители от клубове в Бургас и страната“, заяви мениджърът на СФК „Свети Никола“ Павлин Ковачев.

 

 

 

 

 

25.08.2013 г.

Общо 26 души са задържани при специализираната полицейска операция, проведена през последните три дни на територията на Слънчев бряг и Несебър. Сред тях освен извършители на грабежи и кражби на лични имущество, немалък е броя и на лицата, в които са открити наркотични вещества. Разкрити са 14 престъпления, като са образувани десет бързи досъдебни производства, съставени са девет акта за установяване на административни нарушения на Закона за българските документи за самоличност и 18 акта по Закона за движение по пътищата. В операцията са проверени общо 466 лица и 188 моторни превозни средства.

Неутрализирана е дейността на трима младежи от бургаския квартал «Горно Езерово», които по идентичен начин извършили четири грабежа на дамски чанти, собственост на български и чуждестранни туристки, отседнали в Слънчев бряг и Несебър. Установено е, че непълнолетните криминално проявени З.Р., 15 годишен, А.И., 15 годишен и Б.Д., 14 годишен, причаквали туристките в по-безлюдни места и издърпвали чантите от раменете им, след което се скривали в запустели тревисти местности в Слънчев бряг и по дюните. Част от вещите - предмет на престъпленията са намерени и иззети, за други е констатирано, че са продадени на неустановени лица в Слънчев бряг и Бургас. Няколко от дамските чанти и личните документи, с които след грабежите бургазлиите се сдобили, са унищожени от извършителите, чрез изгаряне. Задържан е още един извършител на грабеж на 52 годишен плевенчанин – това е 16 годишен младеж от вътрешността на България.

Спрямо 26 годишен българин в Районно управление «Полиция» - Несебър е образувано досъдебно производство, за това че при проверка от служители на бургаската жандармерия са намерени и иззети части от скимиращо устройство и приспособление за монтаж и демонтаж. При допълнителните полицейски действия / извършеното претърсване в обитаваната от задържания квартира в Свети влас/ са намерени и иззети : скимиращо устройство, преносим компютър и различни приспособления и инструменти за монтаж и демонтаж на скимиращи устройства.

В резултат на полицейските действия по отношение кражба на сумата от 400 000 беларуски рубли, 60 долара, 50 евро, 200 лв. и мобилен телефон, собственост на 36 годишен беларуски турист, отседнал в с. Равда, извършена от квартирата му през незатворената балконска врата, е задържан извършителя на деянието – това е : 16 год. А.Т. от София. Вещите - предмет на престъплението са предадени с протокол за доброволно предаване.

Непосредствено след извършване на кражба на дамска чанта, собственост на 18 годишна жена от Кърджали, съдържаща : мобилен телефон «Самсунг Галакси S, лична карта и портмоне със сумата от 30 лева, от плажа пред хотел «Нептун» в Слънчев бряг, е задържан 32 годишния Б.Б., криминално проявен и осъждан, от гр. Долни Чифлик, обл. Варна. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Минути след извършването на кражба на дамска чанта, съдържаща пари и мобилен телефон, собственост на 22 годишна немска туристка, отседнала в Слънчев бряг, от служители на групата за борба с джебчийските кражби към сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас е задържан криминално проявения А.И., 17 годишен от с. Камен, общ. Сливен. По случая е образувано бързо полицейско производство.

В резултат на полицейските действия на служители от сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас със съдействието на служители от сектор «Специализирани полицейски сили» при ОДМВР – Бургас на паркинга в близост до хотел «Елит 3» в Слънчев бряг е задържан 22 годишния Н.Н. от Стара Загора, в когото е открит и иззет полиетиленов свитък, съдържащ суха зелена тревна маса / канабис/ с тегло около 10 грама. При извършеното претърсване на квартирата на Н.Н., разположена в хотел «Елит 3», са открити : електронна везна и полиетиленов свитък, съдържащ светлокафяво прахообразно вещество / метамфетамин/ с тегло около 15 грама. Н.Н. е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

При проверки, извършени в Слънчев бряг и близките курортни селища от служители на Районно управление «Полиция» - Несебър, бургаската жандармерия и служители от сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас са задържани :

- 23 годишната С.Р. от Варна, в която е намерено и иззето прозрачно пликче със суха тревна маса с приблизително тегло 0,5 грама / канабис/

- 23 годишния А.Л. от Варна, в когото са намерени и иззети : три прозрачни пликчета, съдържащи кристалообразно вещество с обща маса с приблизително тегло 1 грам / метамфетамин/, прозрачно пликче, съдържащо тъмно вещество във вид на бучка с приблизително тегло 0,4 грама / метамфетамин/ и суха листна маса с приблизително тегло 2 грама / канабис/

- 21 годишния В.Т. от Варна / намерено и иззето е прозрачно пликче с прахообразно вещество с приблизително тегло 0,3 грама / кокаин/

- 17 годишния Г.Т. от Сливен, в когото е намерено и иззето полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество / амфетамин/

- 31 годишния Г.Г. от Асеновград / намерено и иззето е полиетиленово пликче със зелена суха тревна маса / марихуана/

- 18 годишния Й.У. от Сливен, в кото са намерени и иззети полиетиленово пликче със зелена суха тревна маса с приблизително тегло 0.5 грама / канабис/ и полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество, около 1 грам / метамфетамин/

- 19 годишния Г.Ж. от Бургас, 18 годишния М.В. от Бургас и 19 годишния Н.М. от Средец, като е намерено и иззето полиетиленово пликче със суха тревна зелена тревна маса / канабис/

- 20 годишния Л.Ц., в когото е открит и иззет полиетиленов плик, съдържащ шест полиетиленови топчета със суха тревна маса / канабис/

- 30 годишния Т.Д. от Бургас, в когото са намерени и иззети полиетиленов плик, съдържащ зелена тревна маса / канабис/ и топче, съдържащо също зелена тревна маса / канабис/

- 27 годишния П.К. / намерени и иззети са пет таблетки светложълти на цвят / метамфетамин//

- 20 годишния А.Х. от Бургас, като е намерен е иззет прозрачен плик, съдържащ суха тревна зелена маса / канабис/

- 20 годишния И.Б. от Пловдив, като е намерена и иззета цигари със суха тревна маса / марихуана/.

При извършени проверки на полицейски служители съвместно с представители на «Арсис Консултинг» - София в три търговски обекта – магазини, разположени в базар «Орион» в Слънчев бряг, използващи в търговската си дейност марки без съгласието на притежателя на изключителните им права, са намерени и иззети различни стоки - обувки и дрехи, носещи запазени търговски марки «Конверс», «Адидас», «Найк» и «Луис Витон», без разрешение на правопритежателите.

Такива маркови стоки, използвани в търговската дейност, без съгласието на притежателя на изключителното право, са намерени и иззети при идентични проверки в :

- магазин за дрехи в с. Лозенец, общ. Царево, стопанисван от 63 годишен мъж от същото село

- два търговски обекта в Китен,  стопанисвани от 21 годишния С.Т. от Бургас, като са намерени и иззети общо 536 спортни стоки с марката «Адидас»

- три търговски обектав Приморско, като са намерени и иззети общо 435 стоки с марките «Адидас», «Пума», «Конверс» и «Луис Вютон».

Предстои провеждането на специализирани полицейски операции и в други курортни центрове по Южното Черноморие, категоричен е Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров, като освен за неутрализиране извършването на грабежи, кражби и търговия с наркотични вещества, ще продължи и полицейската дейност против измамите при уличен чейндж, търговията с риба на импровизирани улични сергии и на маркови стоки без съгласието на притежателя на изключителното право. Регулярно служителите на сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Бургас ще продължат с проверките си за шофиране със съобразена скорост, с поставен предпазен колан и при неупотреба на алкохол или упойващи вещества.  

 

 

23.08.2013 г.

 

           Около 14.46 ч. днес на телефон 112 е подаден сигнал за възникнал пожар в кораб „Стиамар”, плаващ под флага на Того, който е на рейд на първа котвена стоянка в бургаското пристанище.

Към мястото на инцидента се отправили два катера на Морска администрация, единия от които стартирал гасителните действия, а втория – „Спасител 4” със съдействието на катер на „Гранична полиция” започнал да сваля екипажа на кораба. На мястото на пожара е пристигнал и екип на „Спешна помощ”, в случая че някой от моряците има необходимост от медицинска намеса.

           В 15.20 ч. днес е свикан морско аварийно-спасителния отряд под ръководството на кап. Живко Петров, който да координира действията по потушаване на огъня.

По предварителни данни кораб „Стиамар” е изчаквал на рейд за да започне да товари скрап от бургаското пристанище.

 

16.08.2013 г.

 

 

Полицай на м. юли в поредната церемония, провела се с участието на зам. директора на ОДМВР – Бургас комисар Калоян Калоянов стана старши полицай Недко Георгиев – служител в „Охранителна полиция” при Районно управление „Полиция” – Царево. Полицай Георгиев е отличен за това, че в резултат на бързите му и адекватни полицейски действия е неутрализирал извършването на серия от взломни кражби на парични суми от кафе-машини, монтирани в Царево.

Преди броени седмици Недко Георгиев и колегите му от крайморското управление получили сигнал за поредна кражба от кафе-машина, осъществена в тъмната част на денонощието, като собственика й дал относително точно описание на двамата извършители и на колата, с която се придвижвали. Няколко часа по-късно, след приключване на полицейската смяна, старши полицай Георгиев с личния си автомобил забелязъл двамата извършители, разпознал ги и предприел преследване, като паралелно с това алармирал колегите си от Районни управления „Полиция” – Царево, Приморско и Созопол за извършване на заградителни мероприятия и спиране на съмнителния автомобил.

Близо половин час служителят на реда преследвал мъжете и давал информация за местоположението им, като на територията на Черноморец, автомобила е спрян, а извършителите на кражбата от монетника на кафе-машината задържани. Спрямо тях са образувани досъдебни производства за извършени общо четири кражби от кафе-машини, като цялостното документиране на престъпната им дейност продължава.

Служителят бе отличен лично от зам. директора на ОДМВР – Бургас - Комисар Калоян Калоянов, който му връчи почетна грамота и го награди с «обявяване на благодарност» и индивидуална парична награда в размер на 100 лв., подчертавайки изрично че извършените от старши полицай Недко Георгиев действия са пример за младите полицейски служители, стартиращи работата си в системата на МВР. Според комисар Калоянов : „Десет годишния стаж на служителя от Районно управление „Полиция” – Царево е оказал голямо влияние за постъпката му, благодарение на която са задържани поредните, престъпили закона лица. Отчитайки факта, че полицейските действия са предприети в извънработно време и то след нощна смяна, инициативата на старши полицай Георгиев е повече от ценна, тъй като това доказва че работното време на служителите на реда не се ограничава в стандартните граници от 08.00 до 17.00 ч., а полицаят е винаги на работа и следи за гарантиране спокойствието и сигурността на гражданите”.

При получаването на почетната грамота старши полицай Недко Георгиев благодари на своите колеги за екипната работа, тъй като е убеден, че полицейския труд съвместява усилията на всички служители и показва нивото на професионализъм и умения, придобити през годините. Полицай Георгиев благодари персонално и на Началника на крайморското управление, в което е започнал работа през януари 2004 год. – главен инспектор Красимир Киров, като се ангажира и за в бъдеще да поддържа високо ниво на професионализъм, за да може Районно управление „Полиция” – Царево да се отличи отново с титлата „Полицай на месеца”.

Старши полицай Недко Георгиев има почти десет годишна кариера в системата МВР, като винаги е работел в сектор „Охранителна полиция” към Районно управление „Полиция” – Царево.  Семеен е с едно 5 годишно момченце, което противно на очакванията на баща си иска да стане огнеборец, а не полицай.

 

13.08.2013 г.

 

Общо 11 подрастващи от бургаския квартал „Горно Езерово” и с. Гильовца, общ. Несебър са установени в състояние на фактическа безнадзорност, скитащи и просещи на територията, обслужвана от Първо и Второ Районно полицейски управления – Бургас и Районно управление „Полиция” – Несебър, при поредната проведена полицейска операция, с участието на служители от Главна дирекция „Национална полиция” - сектор „Детска престъпност”, Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в Бургас и инспектори от Детска педагогическа стая при ОДМВР Бургас.

         В Бургас са проверени : централната градска част, ж.п. гарата, автогараЮг, градинката до Старата поща, църквата “Св. Богородица”, ул. “Александровска”, ул.”Богориди”, пл.”Тройката”, района около ІІІ-та поликлиника, района около Новата поща, църквите “Св. Иван Рилски” и Св. Дух” и района около МБАЛ-Бургас.

На територията на централната градска част е констатирано да просят под надзора на майка си М.Д., двамата й сина – С.Д., 13 годишен и Х.Д., 10 годишен, всички от бургаския квартал „Горно Езерово”. Срещу М.Д. до момента са образувани три досъдебни производства за системно използване за вършене на просия на малолетните й деца, като първото от досъдебните производства е от 2005 год., а последното от 2011 год. За просия в Слънчев бряг. През 2012 година Бургаския районен съд е осъдил М.Д. на 4 месеца лишаване от свобода условно, с три годишен изпитателен срок и обществено порицание. В района на площад “Тройката” е открито друго 11 годишно момиченце – Д.И., също от бургаския квартал „Горно Езерово”, просещо под надзора на майка си.

На тримата подрастващи е предоставена полицейска закрила, като децата са приведени в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в Бургас.

Съставени са два протокола за полицейско предупреждение :

-                             на 23 годишната Н.Й. от кв. „Горно Езерово”, използвала за вършене на просия малолетния си тригодишен син И.Й. и

-                             на 37 годишната С.М. от кв. „Горно Езерово”, използвала за вършене на просия малолетната си 10 годишна дъщеря – М.М.

По време на специализираната полицейска операция е установен един 17 годишен младеж – А.И., обявен за общодържавно издирване по молба на родителите му.

В Несебър и Слънчев бряг са проверени : района около автогара Слънчев бряг, района около супермаркет “Перла” / уязвимо място за извършване на противообществени прояви и престъпления от подрастващи/, старата част на Несебър и района около църквите.

В състояние на безнадзорност и при извършване на просия са установени : 9 годишния К.У., брат му – Т.У., 3 годишен и сестрите им – А.У., 13 годишна и А.У., на 1 година, всички от с. Гильовца, общ. Несебър, както и 2 годишния И.К. от бургаския квартал „Горно Езерово. На всички малолетни лица е предоставена полицейска закрила в Районно управление „Полиция” - Несебър. Съставени са два предупредителни полицейски протоколи на родителите на подрастващите.

За констатираните случаи на фактическа безнадзорност, скитане и просия на територията, обслужвана от Първо и Второ Районно полицейски управления – Бургас и Районно управление „Полиция” – Несебър, са уведомени Дирекциите „Социално подпомагане” и отделите за закрила на децата по местоживеене на подрастващите за предприемане на мерки по Закона за закрила на детето, както и Районните Прокуратури в Бургас и Несебър.

 

08.08.2013 г.

 

  Във връзка с неутрализираната група за извършване на кражби през  незатворени балконски врати или прозорци, действала на територията на Приморско, ММЦ - Приморско и Китен за периода от 26.06.т.г. до 06.08.т.г., Ви уведомявам че 28 годишната бургазлийка Г.В. е била обявена за общодържавно издирване за привеждане в сила на присъда в размер «три години и един месец лишаване от свобода» за извършени кражби. След задържането си Г.В. е приведена в Сливенския женски затвор за изтърпяване на присъдата.

Спрямо бургазлийката и двамата й съучастника – 25 годишния Г.Г. и предалия се сам в полицията в Приморско – П.Г., 29 годишен, са предприети процесуално-следствени действия за документиране на цялостната им престъпна дейност. До момента е установено, че тримата са извършили общо 13 кражби на вещи и парични суми от почиващи, осъществени по идентичен начин, чрез проникване през незатворени балконски врати или прозорци. Част от откраднатите вещите са намерени и иззети.

Работата по издирването и изземването на останалите вещи - обект на престъпленията продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Приморско.

 

05.08.2013 г.

 

В резултат на полицейските действия на служители от сектор „Криминална полиция” при Първо Районно управление «Полиция» - Бургас по отношение разпространението на наркотични вещества, на територията, обслужвана от Пето Районно управление «Полиция» - Бургас е проведена специализирана полицейска операция, при която в момент на продажба на наркотици във вход на бл. 6 в ж.к. «Зорница» е задържан 22 год. И.Ц. от Бургас.

По време на задържането младежът изхвърлил пакетче със зелена тревна маса, разпределена в три топчета. На И.Ц. е извършен личен обиск, като в гащетите му е намерен укрит найлонов плик с тревна маса с тегло около 20 гр.

В дома на бургазлията, разположен в бл. 6 в ж.к. «Зорница», са намерени около 300 гр. тревна маса / марихуана/, разпределена в седем найлонови пликчета, две везни и сумата от 2 700 евро. И.Ц. е задържан за срок от едно денонощие с полицейска заповед, като срока на задържането му е удължен до 72 часа с прокурорско постановление.

По случая е образувано досъдебно производство,  като са проведени множество процесуално-следствени действия / сред тях освен оглед на местопроизшествието, личен обиск и претърсване, са назначени експертизи и са извършени разпити пред съдия/.

 Събраните данни по досъдебното производство срещу И.Ц. за разпространение на наркотични вещества са докладвани в Бургаска окръжна прокуратура. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление «Полиция» - Бургас.

 

 

 

03.08.2013 г.

 

 

Общо 18 бързи полицейски производства за притежаване и търговия с наркотични вещества са образувани през последните четири дни срещу лица, задържани в резултат на проведени специализирани полицейски операции на територията на курортен комплекс «Слънчев бряг» и Централната част на Бургас. Проверени са над 300 лица, както и множество моторни-превозни средства, увеселителни и питейни заведения и уязвими места с концентрация при извършването на криминални посегателства. Целта на служителите от ОДМВР – Бургас, Районно управление «Полиция» - Несебър, Първо Районно управление «Полиция» - Бургас и бургаската жандармерия е гарантирането на добър обществен ред и противодействие на престъпността в курортните селища и комплекси, разположени по Южното Черноморие.

Констатирано е, че при престъпленията, свързани с притежаването и търговията с наркотични вещества, основния интерес е насочен освен към традиционните : канабис и хероин, и към актуалните в последните месеци : амфетамини и метамфетамини. Възрастовата граница на задържаните варира между 18 и 30 години, като почти половината са в групата до 25 години. За притежаване на наркотици /хероин/ е образувано и бързо полицейско производство срещу : 31 годишния Т.М. от Варна, в чийто портфейл при проверка от служители на бургаската жандармерия, участващи в охраната на футболната среща между отборите на «Ботев» - Пловдив и «Щутгард» - Германия, провела се на 01.08.т.г., е открито хартиено пликче с наркотичното вещество.

В хода на операциите е направен опит да бъде подкупен полицейски екип, работещ на територията на Слънчев бряг – в близост до хотелски комплекс «Иберостар», служители от бургаската жандармерия спрели за проверка л.а. «Ауди А 3», с бургаска регистрация, управляван от 22 год. Й.Д. от Поморие. За да не му бъде съставен акт и да се установи, че шофира в срока на лишаването от правоуправление, наложено му като административна санкция, Й.Д. подхвърлил в служебния полицейски автомобил няколко сгънати банкноти на обща стойност 11 лв., което наложило задържането на помориеца за срок от едно денонощие и образуването на бързо полицейско производство срещу него.

В резултат на работата на полицейските служители от Районно управление «Полиция» - Несебър са установени и задържани извършителите на множество кражби на лично имущество, осъществени на територията на Несебър, Свети влас, Слънчев бряг и с. Равда – това са : 19 год. А.И., 20 год. И.А., 16 год. И.Б. и 25 год. А.Б., и четиримата криминално проявени от София. Част от вещите – предмет на престъпленията са намерени и иззети, като цялостното документиране на престъпната дейност на задържаните софиянци продължава.

Извършител на множество кражби от хотели в Созопол, осъществени през оставени отворени или незаключени балконски врати е установен и в резултат на работата на полицаите от Първо Районно управление «Полиция» - Бургас, Районно управление «Полиция» - Созопол и служителите от Базовата научно-техническа лаборатория към ОДМВР – Бургас. Първоначално 20 годишния Б.П. от с. Варненци, общ. Тутракан / с последен адрес в кв. «Победа» в Бургас/ е задържан заедно с двама свои съучастници от служителите на Първо Районно управление «Полиция» - Бургас за извършена кражба на : електрожен, два ъглошлайфа и четири монофазни удължители / всичко на обща стойност около 2 000 лв./, осъществена от помещение на частна бургаска фирма, разположено на ул. «Индустриална» № 33. В последствие служителите от Районно управление «Полиция» - Созопол с помощта на служителите от Базовата научно-техническа лаборатория към ОДМВР – Бургас констатирали, че Б.П. в съучастие с 21 годишния бургазлия М.И., и двамата криминално проявени, освен извършителите на кражба на два мобилни телефона, цифров фотоапарат и две чанти с дамски принадлежности от хотел «Хера» в Созопол, са осъществили и множество кражби от хотели в Созопол. В стаите на туристите двама бургазлии прониквали през оставени отворени или незаключени балконски врати. Срокът на задържането на двамата мъже е удължен с постановление на наблюдаващия прокурор до 72 часа, като предстои внасянето на искане за постоянна мярка за неотклонение. Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържаните продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Созопол.

Паралелно с операциите в Слънчев бряг и Бургас, работата на служителите от Районно управление «Полиция» - Приморско по отношение търговията с маркови стоки без съгласието на притежателя на лиценза за България, продължава – в рамките на седмица са проверени множество търговски обекта на територията на Китен, Приморско и прилежащите курортни селища, като са иззети спортни стоки и принадлежности от световно известни марки, търгувани без съответните разрешения. Проверките за търговията с риба и рибни продукти на нерегламентирани за целта места, разположени в повечето случаи импровизирано на пътя от Приморско за Бургас, също продължават, като при установяване на нарушения, продукцията ще се конфискува, а нарушителят ще се санкционира по надлежния ред.

Въпреки активната полицейска дейност на територията на най-големия курортен комплекс в България – Слънчев бряг все още се засичат инцидентни случаи, при които търговци на плодове или зеленчуци, пренасящи ги с кошници, нарочно ги разсипват пред чуждестранни туристи, в резултат на което им вменяват вина и ги призовават да заплатят нанесените щети. Туристите от добро възпитание и в желанието си да не влизат в излишни конфликти, добронамерено вадят портфейлите си, като в този момент «псевдо-търговците» изтръгват съдържанието им или директно целия портфейл от ръцете на чужденеца и побягват в неизвестна посока. До момента са установени няколко групи от подобни «търговци», като самоличността на участниците в тях, вероятно по почина на превантивната кампания срещу уличния чейндж, ще бъде популяризирана с брошури и плакати сред почиващите в Слънчев бряг, Несебър и Свети влас.

Като своебразен успех на служителите от Районно управление «Полиция» - Айтос може да се окачестви разкриването на подпалвача на навес с около 1 000 бали, разположен до стопанска постройка в с. Мъглен, общ. Айтос, собственост на 37 годишен айтозлия, възникнал на 31.07.т.г. около 02.10 ч. Буквално за часове служителите на реда установили и задържани : 18 годишния С.А. и 22 год. М.Д., и двамата от с. Мъглен. Констатирано е, че пряк извършител на палежа е С.А., който на 04.10.2012 год. подпалил и други бали слама, разположени в стопанския двор на възрастен мъж от с. Мъглен. Второто досъдебно производство е възобновено, като са разпитани свидетели и е проведен следствен експеримент. Такива процесуално-следствени действия са предприети и за опожаряването на 1 000-та бали слама. Работата по случаите продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Айтос.

         Според Директорът на ОДМВР - Бургас – Комисар Милен Димитров специализираните полицейски операции по линиите «Наркотици» и «Грабежи и кражби на лично имущество» ще продължат и през следващите дни, като паралелно ще се работи и по «Пътна безопасност», «Джебчийски кражби» и «Уличен чейндж». Проверките са част от цялостната полицейска стратегия за намаляване на рисковите ситуации в Бургаски регион, както за постоянно живеещите граждани, така и за гостуващите български и чуждестранни туристи по Южното Черноморие. В тази посока предстоят серия от превантивни прояви, инициирани от бургаската полиция, като първата от тях стартира в края на следващата седмица в Слънчев бряг и Несебър и е свързана с «Пътната безопасност». За шофьорите, спазващи правилата за движение по пътищата и съобразяващи скоростта си с указаната в пътните знаци, са предвидени приятни изненади и подаръци, популяризиращи превантивната дейност на сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Бургас.

 

31.07.2013 г.

 

Общо 12 лица, извършители на различни престъпления на територията на курортен комплекс «Слънчев бряг» са задържани при провеждането на поредната специализирана полицейска операция, протекла за времето от 22.00 ч. на 29.07.т.г. до 06.00 ч. на 30.07.т.г. От тях петима са извършителите на престъпления, свързани с притежването и търговията с наркотични вещества, а седем са жени, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане и парелно с това извършващи джебчийски кражби.

Проверени са уязвими места с концентрация при извършването на криминални посегателства, като целта на служителите от ОДМВР – Бургас, Районно управление «Полиция» - Несебър и бургаската жандармерия е гарантиране на добър обществен ред и противодействие на престъпността в района на най-големия курорт в България.

В хода на операцията са проверени общо 105 лица и 19 моторни превозни средства. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения и един фиш по Закона за движение по пътищата. Разкрити са извършителите на три престъпления, като са образувани три бързи полицейски производства за притежаването и търговията с наркотични вещества. За употреба на наркотици / кокаин/ е образувано и едно бързо полицейско производство срещу 39 годишния В.Ш. от София, който около 15.10ч. на 29.07.т.г. е спрян с автомобила си «Мерцедес Бенц», със софийска регистрация, на кръговото кръстовище до бензиностанция «OMV” в к-с „Зорница” от служители на Пето Районно управление «Полиция» - Бургас. При тестването на софиянецът с дрегер за употреба на наркотици, апарата отчел положителна проба на кокаин и В.Ш. е задържан за срок от едно денонощие в Пето Районно управление «Полиция» - Бургас.

При провеждането на специализираната полицейска операция със съдействието на инспектор «Детска педагогическа стая» към Районно управление «Полиция» - Несебър е предоставена полицейска закрила на двама подрастващи, установени в състояние на безнадзорност по алеите на Слънчев бряг. Констатитирано е, че децата не просели, нито били бездомни – същите се разхождали без надзор, докато родителите им извършвали търговски дейности на сергии в курорта. Предстои да им бъдат съставени актове по закона за закрила на детето за рисковото състояние, в което са оставили децата си.

Паралелно с операцията в Слънчев бряг на Районно управление «Полиция» - Несебър на територията на Районно управление «Полиция» - Поморие е проведенспециализирана проверка за употреба на алкохол от страна на водачи на МПС, преминаващи през крайморската община. Проверени са общо : 112 моторни превозни средства, като са установени 8 нарушения на изисквания на Закона за движение по пътищата. Констатирани са два случая за употреба на алкохол – един с алкохол до 1,2 промила и един с алкохол над тази граница. За неспазване на пътната маркировка са наказани четирима водача, за неизползване на обезопасителен колан – един водач, а за неизползване на светлоотразителна жилетка е санкциониран един велосипедист.

         Провеждането на специализираните полицейски операции и ще продължи и през предстоящия отпускарски месец август, категоричен е Областния директор на МВР в Бургас – Комисар Милен Димитров. Проверките по линия «Пътна безопасност» - за скорост, ползване на обезопасителни колани и за шофиране в трезво състояние / без употреба на алкохол и наркотични вещества/, както и за притежание и търговия с наркотични вещества, ще са приоритетни, но паралелно с това ще продължат полицейските действия за недопускане кражби на лично имущество от апартаменти, квартири, хотелски стаи и купета на автомобили. Проверките за ограничаване на просията в курортните комплекси, осъществявана от подрастващи, както и джебчийските кражби и уличния чейндж, също ще са на дневен ред пред служителите от бургаската областна дирекция, счита Комисар Милен Димитров. 

 

 

27.07.2013 г.

 

Близо 30 души с криминално прояви, насочени най-вече към извършването на грабежи и кражби на лично имущество на почиващи в Слънчев бряг и близките курорти, са         установени и задържани за срок от 24 часа, в резултат на работата на служители от ОДМВР – Бургас, Районно управление „Полиция” – Несебър и бургаската жандармерия.

В проведената поредна масирана специализирана полицейска операция – част от мерките за осъществяване на охрана спокойствието и сигурността на гостите на най-големия курортен комплекс в България, са задържани шестима мъже, извършителите на грабежи по няколко схеми : чрез издърпване на дамски чанти от туристки, издебвани в тъмни или неосветени места в Слънчев бряг, чрез издърпване на златни синджири от почиващи, преминаващи през усамотени дюни или алеи или чрез издърпване на мобилни телефони от почиващи, докато провеждат разговори по тях. За хулигански прояви са задържани петима мъже, както и един чужденец, злоупотребил с алкохол.

Неутрализирана е и група от няколко криминално проявени ямболии, придвижващите са с джип, в който са открити и иззети заглушителни устройства за подтискане на сигнално-охранителна техника. Работата по детайлното установяване на престъпната дейност на лицата продължава.

При проверката в увеселителните заведения и дискотеките в Слънчев бряг е установено едно 17 годишно момиче от Димитровград, което е било без придружител – спрямо момичето е предприета полицейска закрила, като предстои на родителите й да бъде съставен акт за неупражнен родителски контрол. Съставени са и четири предупредителни полицейски акта на собственици на заведения, сред които и на управителя на дискотеката, допуснала на територията си непълнолетно лице след 22.00 ч. Припомняме, че в такива случаи по Закона за закрила на детето, глоба от 200 до 500 лв. грози родителите на непълнолетното лице, а за управителите на заведенията, в които са открити подрастващите – глобата е от 2 000 до 5 000 лв.

Специализираната полицейска акция обхванала и самонастанили се в околностите на Слънчев бряг близо 30 лица. Голям процент от тях не са представили документи за самоличност, като не са могли да дадат адекватно обяснение за пребиваването си в курорта и за начина си на прехранване. Сред самонастанилите се са установени извършители на кражби на лично имущество, собственост на туристи / напр. оставени без надзор чанти или дребна техника, като фотоапарати, мобилни телефони, IPads и др./.

Констатиран е опит да бъдат прокарани в обръщение неистински банкноти в обменно бюро, намиращо се до хотел «Виктория Палас» в Слънчев бряг, като 23 годишната украинска туристка – Ю.М., отседнала в курортния комплекс, се опитала да обмени сумата от 200 евро в български левове. Установено е, че предоставената банкнота за обмен с номинал 200 евро е преправена от белоруски рубли в евро, т.е. същата е неистинска. Ю.М. е задържана за срок от 24 часа в Районно управление «Полиция» - Несебър с оглед установяване на съпричастността й към извършено престъпление по смисъла на чл. 244 от НК / прокарване в обръщение наподправени парични или други знаци/.

При провеждането на операцията полицейските служители са популяризирали и стартиралата превантивна кампания за ограничаване на случаите, при които чуждестранни граждани получават в замяна на дадената от тях валута излезли от обръщение банкноти от България, Беларус и Югославия. Кампанията, целяща да запознае почиващите с рисковете на уличния чейндж, освен по традиционните методи, ползвани при полицейската работа с превантивна насоченост, ще е подкрепена от брошури на няколко езика и плакати, даващи информация за ситуациите, криещи се в неползване услугите на регламентирани за обмяна места – банки, обменни бюра или финансови къщи.

Припомняме, че в рамките на няколко седмици бяха регистрирани няколко измамливи сделки, като извършителят на три от тях, осъществени в близост до Mall Бургас Плаза» спрямо руски и украински туристи, бе разкрит и задържан – това е 44 годишния Г.Г. от Бургас.

В други случаи на територията на курортен комплекс «Слънчев бряг» са засичани мъже, от които са иззети големи количества банкноти, излезли от обръщение, както следва :

- банкноти с номинал 50 и 100 български лева, емисии 1991, 1992 и 1993 год. на БНБ

- банкноти с номинал 50 и 100 беларуски рубли, емисия 2000 год.

- банкноти с номинал 10, 100, 500 и 50 000 югославски динара, емисии 1992, 2006 год.

Обикновенно излезлите от обръщение банкноти се ползват за измами при обмяна на валута на улицата, като чуждестранни туристи, отседнали в курортните селища или идващи да пазаруват в големите търговски центрове в Бургас, се примамват от улични чейнчаджии, предлагащи им курс по-изгоден от този на банките, обменните бюра или финансовите къщи. Чужденците обменят наивно валутата и едва по-късно констатират, че получените от уличния касиер банкноти са оригинални, но от изтекли емисии, което автоматично ги прави невалидни за употреба на територията на България.

         По отношение разпространението на наркотични вещества също са предприети множество мерки, като според статистическите данни на ОДМВР – Бургас почти всяка вечер на територията на Слънчев бряг и прилежащите курортни зони като Обзор, Свети влас, Несебър и Равда, са задържани между 4 и 5 човека за притежание на наркотици / преимуществено марихуана и амфетамин/. Само за последния месец в Районно управление „Полиция” – Несебър, обслужващо изброените курортни зони, са образувани над 100 бързи досъдебни производства предимно за притежание на наркотични вещества и шофиране след употреба на алкохол.

Предвидено е до края на сезона провеждането на множество ежедневни и тематични специални проверки, които освен Слънчев бряг, ще обхванат и крортните селища по Южното Черноморие. В тази връзка в резултат на работата на служителите от Районно управление „Полиция” – Созопол през изминалото денонощие непосредствена близост до частен имот, разположен в с. Крушевец, е консаттирано отглеждането на 23 канабисови растения – за тях се грижели : 28 годишния М.С. от Бургас, който бил и собственик на имота и неговите приятели – Б.И., 28 годишен от с. Маринка и В.К., 31 годишен от Бургас. По данни от специалисти в бранша от растенията е могло да се добие близо 3 кг. суха листна маса, достатъчна за производството на около 6 000 цигари с марихуана, които да се пласират по курортите на Южното Черноморие / по цени на черния пазар приблизителната печалба би била в размер на между 10 000 и 15 000 лв./.

При последващото претърсване и изземване, осъществено от служители на Четвърто Районно управление „Полиция” – Бургас, в дома на Б.И. са намерени : още едно канабисово растение, три семена и 3 гр. тревна маса, реагирала при извършения полевия нарко-тест на канабис. Б.И., М.С. и В.К. са задържани за срок от 24 часа в Районно управление „Полиция” – Созопол. По случая са образувани две досъдебни производства.

 

 

21.07.2013 г.

 

 

Тази сутрин около 06.05 ч. в района на паркинг пред заведение в Слънчев бряг е избухнало самоделно взривно устройство с малка мощност, което нанесло материални щети на два от прозорците на заведението. От инцидента няма пострадали. Своевременно служителите от ОДМВР – Бургас са предприели процесуално-следствени действия по случая, като към момента за поставеното взривно устройство има заподозряно лице. Същото е задържано в Районно управление „Полиция” – Несебър. Работата по установяване на причините за инцидента продължава.

 

Около 09.40 ч. днес в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Несебър е получено съобщение за пожар, възникнал в кухненския бокс на механа „Нептун” в Слънчев бряг, разположена в близост до едноименния хотел и хотел „Галерия”. Към мястото на инцидента се отправили два противопожарни автомобила с осем огнеборци, които и към момента се опитват да локализират пожара. От кухнята на безопасно разстояние са изнесени ползваните газови бутилки, като по този начин е предотвратено допълнително разразяване на пожара. Към огнеборците, потушаващи огнената стихия, се очаква да се присъедини още един противопожарен автомобил с четирима пожарникари от РСПБЗН - Несебър. Причините за възникналия инцидент, както и стойността на нанесените щети ще бъдат установявани след окончателното потушаване на огъня.

 

 

 

11.07.2013 г

 

В резултат на полицейските действия на служителите от Районно управление «Полиция» - Созопол са задържани : 27 год. Д.Н., 18 год. Д.С., 23 год. Д.Ф., 18 год. П.А. / всички от Бургас/ и 23 год. И.В. от Полски Тръмбеж, за това че същите са извършители на изнудване на собственици на файтони, работещи на територията на Созопол.

По случая  в крайморското управление преди три дни е получен анонимен сигнал за извършван рекет на файтонджииете, които са принуждавани да заплатят стартово по 100 лв. на файтон за да упражняват търговското си занимание, а в последствие и по още 400 лв. «такса за охрана», осъществяване от задържаните младежи. Светкавично полицейските служители организирали проверка на сигнала и наблюдение над визираните обекти, като още в същия ден при опит да бъде получена остатъчната сума от 400 лв. е задържан П.А. от Бургас.

В последствие, чрез съдействие на служители от РУП – Приморско е задържан и И.В. от Полски Тръмбеж. Ден по-късно – на 09.07.т.г. са задържани и останалите трима бургазлии. До момента не е констатирано същите да са гравитирали към бившите силови групировки.

От проведените допълнителни полицейски действия е установено, че И.В. вече е задържан за извършването на подобно престъпление. Бургазлията Д.Ф. е установяван многократно от полицейските служители, като извършител на кражби на горива от автомобили, а останалите трима младежи са без криминални прояви до момента.

По случая пред съдия са проведени разпити на задържаните, както и разпознавания на младежите. Трима от извършителите са направили пълни самопризнания за извършваната от тях противоправна дейност. Работата по случая продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Созопол.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

В резултат на полицейските действия на служителите от Районно управление «Полиция» - Несебър, осъществени по сигнал за намиращ се на покрива на хотел в Слънчев бряг човек, който се опитвал да скочи, е предотвратен инцидент с 20 годишен немски турист.

На 05.07.т.г. около 20.10 ч. полицейски автопатрул към крайморското управление получил сигнал за младеж, опитващ се да скочи от четвъртия етаж на комплекс «Апарт Централ», разположен в района зад х-л «Кубан». Своевременно към мястото на инцидента се отправил и велопатрул «Юг», като на покрива на хотела се качили полицаи Величко Чернев и Георги Проданов. Двамата успели да издърпат младежа от рисковата зона, като с белезници го неутрализирали за металната конструкция, поддържаща соларните системи на хотел «Апарт Централ».

Полицаите констатирали, че в предвид употребеното голямо количество алкохол от страна на младежа, е невъзможно връщането му по обратния път през покрива. Това наложило да се търси съдействие от Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» - Несебър, чиито служители изрязали част от козирката на терасата на последния етаж и безаварийно свалили неадекватния младеж на терасата. Същият е откаран в Районно управление «Полиция» - Несебър, където е установено че това е : 23 годишния немски турист М.Б., който на 04.07.т.г. заедно с трима свои приятели пристигнал в България и се настанил в х-л «Апарт Централ» в Слънчев бряг.

По думите на туристите било предвидено почивката им да продължи една седмица, като основно посещавали увеселителни и питейни заведения в Слънчев бряг. Нито един от тримата немски туристи нямал обяснение защо приятеля им М.Б. се качил на покрива на хотела и се опитвал да скочи от там. След като бил задържан за срок от едно денонощие немския младеж – М.Б. е освободен и заедно с приятелите си отлетял за Германия.  

Работата по случая продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Несебър.

 

08.07.2013 г

 

На 06.07.т.г. около 11.50 ч. в Първо Районно управление „Полиция” – Бургас е получено съобщение, за това че на бургаската улица „Юрий Венелин” № 18 вх. 3 случайни граждани видели млад мъж да се самонаранява с нож в областта на тялото два или три пъти, след което паднал на земята. Своевременно дошлия на мястото на инцидента екип на „Спешния център” към МБАЛ – Бургас констатирал смъртта на непознатия, настъпила вероятно в резултат на обилната кръвозагуба. Трупът на мъжа е откаран за аутопсия в катедра „Съдебна медицина”, която ще се проведе в ранните часове на утрешния ден.

Установена е самоличността на самонаранилия се – това е 35 годишния П.П. от Бургас, несемеен. Към момента се разпитват свидетели на самоубийството, като се провеждат и мероприятия по уточняване откъде П.П. се е сдобил с ножа.

Причините за самоубийството са в процес на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление „Полиция” – Бургас.

 

27.06.2013 г.

 

         На проведеното вчера в Созопол Зонално първенство по полицейска лична защита, в което участваха служители от ОДМВР – Сливен, Ямбол, Стара Загора, Бургас и „Гранична полиция”, вицешампиони и третото почетно място бяха завоювани от бургазлиите – Калин Соколов, Янчо Темелков, Николай Трифонов, Венелин Русинов и Павел Димитров. Конкуренцията беше от близо 30 служители, много от тях шампиони в областта.

Дългогодишният състезател Румен Коларов от Специализираните полицейски сили към ОДМВР – Бургас този път се изяви в нова роля – на главен инструктор и съдия. Прецизните журирания донесоха първенство на ОДМВР – Сливен, но бургаските полицаи са амбицирани на Републиканското първенство по полицейска лична защита и карате, което е предвидено да се проведе в Правец през септември месец, да отвоюват призовите места.

    

 

 

 

 

 

10.06.2013 г.

 

Полицай на м. май в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Районно управление «Полиция» - Камено стана началник група „Охранителна полиция” в управлението – главен инспектор Крали Георгиев, за това че благодарение на активната му дейност е предотвратено купуването на гласове при проведените в началото на миналия месец парламентарни избори. В тази връзка са уличени двама мъже, съпричастни към търгуването на гласове, срещу които е образувано бързо досъдебно производство. Единият от тях е с наказание шест месеца лишаване от свобода условно, а втория – три години пробация и глоба в размер на 9 000 лв.

Служителят бе отличен лично от Директора на ОДМВР – Бургас - Комисар Милен Димитров, който освен с «обявяване на благодарност», му връчи почетна грамота и индивидуална парична награда в размер на 100 лв. При получаване на отличието главен инспектор Крали Георгиев благодари на своите колеги, както и на Началникът на Районно управление «Полиция» - Камено - главен инспектор Стефан Илиев. Крали Георгиев заяви, че счита наградата не за индивидуално признание, а за колективно, тъй като работата в управлението се води преди всичко от екипния принцип за полицейска дейност. Посредством отличието цялостната дейност полицейските служители от Районно управление «Полиция» - Камено бе оценена по достойнство, като управлението бе наградено за пореден път в конкурса «Полицай на месеца».

 

 

10.06.2013 г.

 

На 08.06.т.г. около 07.30 ч. в Пето Районно управление „Полиция” – Бургас е получено съобщение за приет в бургаския спешен център мъж с наранявания по главата и тила, извозен с линейка от Слънчев бряг към Бургас. Мъжът получил медицинска помощ, като е хоспитализиран в отделение „Неврохирургия” към МБАЛ – Бургас. След няколко часа пострадалия подписал декларация и напуснал здравното заведение.

Вероятно нараняванията са получени вследствие на инцидент, възникнал в района на дискотека „Час пик” след 03.00 ч. тази сутрин, за който до момента в полицията не е подаден официален сигнал. С цел изясняване самоличността на лицата, участвали в инцидента, както и на детайли по случая, в момента служители от Районно управление „Полиция” – Несебър провеждат разговори със свидетели и очевидци. Иззети са видеозаписи от увеселителното заведение и района около него. Работата по случая продължава.

 

07.06.2013 г.

 

Изцяло обновените арестни помещения към сградата на Районно управление “Полиция” – Царево бяха представени на нарочна тържествена церемония с участието на Кмета на Община – Царево – г-н Георги Лапчев, председателя на Районен съд – Царево – г-н Румен Йосифов, представител на Районна прокуратура – Царево, Граничен полицейски участък - Царево и Началниците на Районните управления в Бургас – град, Поморие и Созопол.

Лентата на арестните помещения, изградени по европейски изисквания и стандарт прерязаха Директорът на Областна дирекция на МВР - Бургас – Комисар Милен Димитров и Началникът на крайморското управление – инспектор Красимир Киров. С тържествени думи към присъстващите се обърна кмета на Община Царево, който благодари на полицейските служители за отличната работа и декларира съпричастността си по отношение на бъдещ ремонт на цялата сграда на полицейското управление. Според Георги Лапчев на крайморската община до момента служителите на реда са получавали безрезервната подкрепа на местната власт, като тази практика ще продължи и в следващи полицейски дейности. Кметът пожела на служителите от РУП - Царево спокоен сезон, повече туристи и по-малко арести.

В духа на топлите думи на Кмета на Община – Царево – г-н Георги Лапчев, Директорът на ОДМВР – Бургас - Комисар Милен Димитров поздрави гостите с тържествения повод, като в кратко експозе обясни, че откриването на арестните помещения в Царево финализира проекта, реализиран от строителната фирма на Михаил Спасов, обновяване и цялостно изградила сградата на РУП – Приморско и  арестните помещения в РУП – Поморие, открити преди броени дни. Според Комисар Димитров и на трите обекта е търсена точността на детайла, като новите арести и в Царево, и в Поморие, са съобразени с изискванията на Европейския съюз за поносими човешки условия за пребиваване на задържаните. Оборудвани са с подово отопление, автоматични прозорци, здрави врати и видео наблюдение, като обезопасяването им е направено така, че задържаните да не могат да се самонаранят.

За освещаване на новите арестни помещения отец Стоян Кралев от храм „Успение Богородично” - Царево отслужи тържествен водосвет, като с китка здравец благослови присъстващите, молейки се за благоденствие и безинцидентно ползване на обновената придобивка. Отец Стоян Кралев благослови и подари на Началника на РУП – Царево икона на Света Богородица, която да закрила служителите на реда от произшествия и да помага на задържаните да „изправят прегрешенията си”.

 

 

30.05.2013 г.

 

          На 08 и 09.06.т.г. в Спортна зала «Младост» - Бургас ще се проведе втория балскански фестивал по бойни изкуства «Млад приятел на полицията», организиран от Спортната асоциация на МВР и Община Бургас. До момента участие са потвърдили близо 250 души. В рамките на фестивала ще има състезание по карате и джу джи-цу, като залата е отворена за всички почитатели на бойните изкуства.

Предвидено е да се проведе семинар по карате, джу джи-цу и лична защита, в който ще участват инструктори от Централния полицейски и джу джи-цу клуб. Водещ инструктор ще бъде : Тони Петров – седми дан по джу джи-цу, който е международен инструктор на Световната  джу джи-цу асоциация.

Специално за дамите ще се организира курс по самозащита, който да им даде първоначален набор от умения по защита и лична сигурност. Всеки желаещ може да включи в семинарните упражнения срещу сумата от 20 лв. Желаещите могат да се запишат на тел. 0886 96 72 81.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Обновените арестни помещения и модернизирания фасаден облик на сградата на Районно управление “Полиция” – Поморие бяха представени днес на нарочна тържествена церемония с участието на Областния управител на Бургас област – г-н Константин Гребенаров, Кмета на Община – Поморие – г-н Иван Алексиев, районния прокурор Емануил Манев и Началниците на Районните управления в Бургас – град.

Лентата на арестинте помещения, изградени по европейски изисквания и стандарт прерязаха Директорът на Областна дирекция на МВР - Бургас – Комисар Милен Димитров и Началникът на крайморското управление – главен инспектор Атанас Чапаров. С тържествени думи към присъстващите се обърна кмета на Община Поморие, който благодари на полицейските служители за отличната работа, като декларира безрезервната подкрепа на местната власт и в следващи начинания, важни за полицейската дейност.

Комисар Милен Димитров поздрави гостите с тържествения повод, като изрично наблегна на факта, че при обновяването на арестните помещения е търсена точността на детайла. Новите арести са съобразени с изискванията на Европейския съюз за поносими човешки условия за пребиваване на задържаните, като са оборудвани с подово отопление, автоматични прозорци, здрави врати и видео наблюдение, т.е. обезопасяването им е направено така, че задържаните да не могат да се самонаранят. Директорът на ОДМВР – Бургас благодари на изпълнителят, реализирал проекта за обновените арестни помещения - Михаил Спасов, който е и изпълнител на ремонтните действия за арестите в РУП – Царево, които предстои да бъдат финализирани до дни и на ремонта на новата сграда на РУП – Приморско, за което бе удостоен с почетен плакет преди седмица.

За освещаване на новите арестни помещения и фасадата на сградата на Районно управление “Полиция” – Поморие, отец Нено от храм „Света Богородица” - Поморие извърши тържествен водосвет, като с китка здравец благослови присъстващите, молейки се за благоденствие и безинцидентно ползване на обновената придобивка.

 

 

29.05.2013 г.

 

По безапелативен начин отборът на ОДМВР – Бургас жени се класира на призовите първо и второ място на завършилия Републиканския преглед по стрелба с голямокалибрен пистолет за служители на МВР – зона Бургас, Сливен, Ямбол, „Гранична полиция” – Бургас. В състезанието се включиха общо 20 полицейски служители, завоювали привилегията да защитят областните си дирекции след тежки вътрешни съревнования.

В отбора на жените от ОДМВР – Бургас участваха : Калия Шопова – неколкократен победител по стрелба и майстор на спорта по спортна стрелба, Ирина Недкова от сектор „Човешки ресурси”, Мариана Благоева от сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция” и Веселина Иванова от Дома за временно настаняване на пълнолетни и заведението за отрезвяване. Индивидуално наградата при жените завоюва Калия Шопова, а на второ място беше класирана - Веселина Иванова.

В мъжкия отбор на бургаската дирекция участваха служители от Калин Соколов, Николай Петков, Митко Карайотов и Румен Коларов от сектор „Специализирани полицейски сили” към ОДМВР – Бургас, разпределени в два отбора – първият от тях в състав : Калин Соколов и Николай Петков се класира на четвърто място, а отбора на Митко Карайотов и Румен Коларов са на второ място в отборното класиране. Индивидуално трето място взе Николай Петков, която бе изпреварен от служители от „Гранична полиция” – Бургас / първо място/ и ОДМВР – Сливен / второ място/.

Спечелването на Републиканския преглед по стрелба с голямокалибрен пистолет за служители на МВР – зона Бургас, Сливен, Ямбол, дава възможност на спечелилите служители да защитят честта на ОДМВР – Бургас в предстоящия Републикански турнир по стрелба в Стара Загора, предвиден да стартира на 19.06.т.г.

 

23.05.2013 г.

 

Новата сграда на Районно управление “Полиция” – Приморско, разположена на ул. „Странджа” № 16 в града, бе открита официално днес от заместник министърът на вътрешните работи – г-н Димитър Георгиев, директорът на областна дирекция на МВР - Бургас – Комисар Милен Димитров и зам. кмета на Община – Приморско – г-н Милчо Милев.

Сградата е предоставена на МВР с решение на предишния съвет Общински съвет – Приморско по инициатива на бившия кмет – г-жа Лиляна Димова, като близо тригодишната идея по реконструиране и реновиране на бившата сграда на Община Приморско, благодарение усилията на местна и изпълнителна власт, от днес вече е факт. Общата разгърната площ на новата полицейска сграда е 800 кв.м., като оборудването й заедно с обзавеждането костват общата сума от 220 000 лв. Церемонията по откриване на обновеното полицейско здание започна с тържествено слово на заместник министърът на вътрешните работи – г-н Димитър Георгиев, който благодари на управата на Община Приморско в лицето на кмета – Димитър Германов и предишния кмет Лиляна Димова, на Общински съвет – Приморско в лицето на председателя му г-жа Миглена Барцулева и посмъртно на предишния председател г-н Пламен Георгиев, благодарение на чиято активна работа, новата сграда на полицията в крайморския град е финализирана. Г-н Георгиев обяви, че за нуждите на служителите в ОДМВР – Бургас са дадени 15 полицейски автомобила и 13 мотора за звено „Сигма”към сектор „Пътна полиция” ОДМВР – Бургас, които да подпомогнат работата на служителите на реда в предстоящия летен сезон. Общата стойност на направената в техника инвестиция е в размер на 500 000 лв.

В тържествено слово от името на кмета на Община Приморско – Димитър Германов, който по уважителни причини не присъстваше на церемонията, заместникът му - г-н Милчо Милев благодари на полицейските служители за отличната работа, като декларира безрезервната подкрепа на местната власт и в следващи начинания, важни за полицейската работа. Заместник кмета изтъкна искреното си задоволство от новата за МВР и Община Приморско придобивка, като обясни че тържеството е двойно – откриване на новата полицейска сграда и отбелязване празника на крайморската Община – 24 май.

В заключение на официалните слова, Директорът на Областна дирекция на МВР - Бургас – Комисар Милен Димитров благодари и отличи символично с почетен плакет за съвместно сътрудничество : изпълнителят, реализирал проекта за новата сграда на РУП – Приморско – Михаил Спасов, кмета на Община Приморско - Димитър Германов, предишния кмет на крайморската община – Лиляна Димова и посмъртно предишния председател на Общински съвет – Приморско – Пламен Георгиев. В тържествените си думи комисар Димитров отбеляза приноса на полицейските служители от Приморско по гарантиране реда, спокойствието, сигурността и спазването на законите на Република България, като им пожела по-лек летен сезон и запазване на амбицията и професионализма, показвани до момента.

Отец Гавраил от храм „Св.Св. Кирил и Методий” в Приморско прочете молитва за благоденствие и освети новата полицейска страда и техника. С плисване на вода и разрязване на националния трикольор, сградата на Районно управление “Полиция” – Приморско, разположена на ул. „Странджа” № 16 в града, бе открита официално днес от заместник министърът на вътрешните работи – г-н Димитър Георгиев, директорът на областна дирекция на МВР - Бургас – Комисар Милен Димитров и зам. кмета на Община – Приморско – г-н Милчо Милев.

Гости на тържествената церемония бяха : Областния управител на Бургас област – г-н Константин Гребенаров, Директорът на Специализирана административна дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – МВР - главен инспектор Иван Иванов, Председателя на Бургаската търговско-промишлена палата – г-н Цанко Иванов, секретарят на Община – Приморско – г-жа Мария Георгиева, председателят на Общински съвет – Приморско – г-жа Миглена Барцулева, представители на съдебната власт и прокуратурата, общински съветници и кметовете на съставни селища, разположени на територията на Община Приморско и съидейници, подкрепили мисията по обновяване сградата на Районно управление “Полиция” – Приморско.

 

18.05.2013 г.

 

На 17.05.2013 година се проведе областното състезание по пожароприложен спорт. Целта на състезанието е сформиране на представителния отбор на Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Бургас (ОУПБЗН-Бургас) за участие в Републиканско състезание по пожароприложен спорт  от 03 до 06 юни 2013 година в гр. Варна.

Състезанията по пожароприложен спорт се провеждат всяка година под формата на районни и областни състезания и републикански преглед. Участващите отбори са в състав от десет пожарникари – служители показващи най-добри времена на отделните дисциплини.

Тазгодишното състезание се проведе в три дисциплини, от които две индивидуални и една колективна. Индивидуалните дисциплини са „100 - метрова пътека” и „Изкачване с щурмува стълба”, а колективната дисциплина е „Бойно разгръщане от мотопомпа”. Дисциплините са изключително атрактивни и са свързани с преодоляване на препятствия,  като дървена стена, бягане по греда и изкачване до четвърти етаж на учебната кула с щурмува стълба.

На тазгодишното състезание гостува и отбора на ОУПБЗН-Варна, чийто представители също демонстрираха своите умения в отделните дисциплини извън класирането.

В индивидуалната дисциплината „100 – метрова пътека” първо място зае Мартин Николов с резултат 19,74 секунди, втори се класира Кирил Котев с резултат 19,94 секунди, а след тях на трето място се нареди Валентин Великов с време 20,14 секунди.

При най-атрактивната дисциплина „Изкачване с щурмува стълба” първенец стана Кирил Котев с време 16,65 секунди, следван от Валентин Великов с резултат 17,35 секунди, а зад тях на трето място се нареди Тодор Стоянов с постижение от 17,65 секунди. 

В дисциплината „Бойно разгръщане от мотопомпа” бургаските пожарникари постигнаха резултат 34,34 секунди и заеха първото място. Отборът на СПБЗН-Летище-Бургас постигна време 42,64 секунди, с което зае второто място в дисциплината.

След приключване на състезанието и показаните резултати в отделните дисциплини, ни вдъхват основателни надежди, че и тази година представителният отбор ОУПБЗН-Бургас ще успее да се пребори за челните места на републиканското първенство в гр. Варна през месец юни.

 

 

14.05.2013 г.

 

                  От 11:00ч. на 17.05.2013г. в сградата на ОУПБЗН – Бургас и от 13:30 часа на градския стадион в кв. Долно Езерово ще се проведе областно състезание по Пожароприложен спорт на Областно управление “ПБЗН” Бургас

                 Състезанията по “Пожароприложен спорт” се провеждат съгласно “Правилника за Пожароприложен спорт-2013г.” на Българската Федерация по Пожароприложен Спорт /БФППС/ и имат за цел да допринесат за повишаване на физическата подготовка  и професионалното майсторство на служителите от ГДПБЗН.

Състезанието ще започне с дисциплината ”Изкачване с щурмова стълба” - индивидуална дисциплина изкачване до четвъртия етаж на учебната кула с щурмова стълба в двора на ОУПБЗН – Бургас и ще продължи с други две много атрактивни дисциплини: ”100м. пътека с препятствия” и ”Бойно разгръщане от мотопомпа” на градския стадион в кв. Долно Езерово.

                Областното състезание на ОУ “ПБЗН” Бургас ще се проведе по Наредба приета на техническа конференция с участието на началниците на структури в ОУ “ПБЗН”. В състезанието ще участват 3 отбора /в състав десет състезатели, ръководител и треньор/ от Районна служба “ПБЗН” Бургас, Сектор “ПБЗН”-“Летище Бургас” и отбора на ОУПБЗН - Варна.

Въз основа на отчетените резултати в състезанието ще бъде съставен представителен отбор на ОУ “ПБЗН” Бургас за участие в XL републикански  преглед по ППС, който ще се проведе от 03 до 06 юни 2013г. в гр. Варна.

      Желаещите да отразят събитието да заповядат в сградата на ОУПБЗН – Бургас на адрес: гр.Бургас, ул. Александър Велики №37Б в 11:00 часа.

 

 

13.05.2013 г.

 

ОДМВР – Бургас издирва двама мъже във връзка с извършено в началото на годината тежко криминално престъпление, осъществено на територията на Бургас – град.

Призоваваме гражданите, разпознаващи лицата или разполагащи с информация за самоличността им, да съобщят на тел. 856 066 или 856 486 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им ще бъде гарантирана!

    

 

 

 

10.05.2013 г.

 

Във връзка с инцидента с 17 годишния младеж от кв. „Победа” – Бургас, приет в бургаската болница с мозъчен кръвоизлив и опасност за живота, Ви информирами, че случая е следния :

На 09.05.т.г. около 15.40 ч. пострадалия и негов приятел влезли в интернет-клуб, разположен на ул. «Московска», като между тях и друг непознат младеж възникнал скандал. Непознатият нанесъл удар в лицето на 17 годишния младеж, който паднал на земята и впоследствие е отведен в болницата. На потърпевшия е направен скенер, като констатирано, че страда от трайно заболяване, което влошило състоянието му. Към момента е без опасност за живота.

На 10.05.т.г. извършителя на деянието е задържан за срок от 24 часа от служители на Първо Районно Управление «Полиция» - Бургас – това е : 20 годишния С.М. от бургаския квартал «Победа». По случая е образувано досъдебно производство.

 

07.05.2013 г.

                                                                                                                        

              XIV-то  състезание    “Млад огнеборец” област  Бургас

                         На 10 май 2013 г. от 10.30 ч. на спортния комплекс „Славейков” в Бургас, ще се проведе четиринадесетото областно състезание на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”. В състезанието ще вземат участие осем отбора победители в районните състезания в областта. Участниците ще се състезават в две дисциплини: “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400м. щафетно бягане с препятствия”. Всеки отбор се състои от 10 състезатели. Победителят в областното състезание  получава право да представя Бургаска област на републиканското първенство на младежките противопожарни отряди от 07 до 09 юни в КК “Албена”.
 

 

24.04.2013 г.

 

                       Със съдействието на служители от сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Бургас, Ви предоставяме материал за :  

 ПОСТРАДАЛИТЕ ПЕШЕХОДЦИ ПРИ ПТП, ОСЪЩЕСТВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН  БУРГАС  ЗА  2012 г.

 

I. Състояние на пътнотранспортната аварийност с пешеходци

 

          За 2012 г. на територията на регион Бургас в резултат на ПТП са загинали 9 и са ранени 132 пешеходци.

 

II. Пострадали пешеходци  при тежки ПТП , разпределени място на настъпване /населени  или извън населени места/

           - В населени места при ПТП са загинали 3 пешеходци и са ранени 119, представляващи - 33,3% от общия брой загиналите пещеходци/9/ и 90,1% от  ранените/132/ за 2012г.

           - В извън  населените  места при ПТП  са загинали  6 пешеходци /66,6%  и са ранени 13/ 9,9%/ .

 

III. Разпределение на пострадалите пешеходци  от ПТП по – Общини

    От статистическите данни  за  пострадалите пешеходци  при  ПТП по  Общини с  е видно следното:

1. Бургас- 4 загинали и  91 ранени пешеходци

2. Несебър- 2 загинали и  10 ранени пешеходци

3. Карнобат-1 загинал и  4 ранени пешеходци

4. Средец- 1 загинал и  2 ранени пешеходци

5. Сунгурларе-1 загинал и  1 ранен пешеходец

 

IV.Пострадали пешеходци , разпределени  по  място   на    настъпване на ПТП

Най-много  пешеходци  са пострадали на:

1. Пътна /улична/ отсечка. На такива места са загинали 7  пешеходци и са ранени 89, представляващи - 77,8% от общия брой загинали пещеходци и 67,4% от ранените.  Предпоставка за голямата тежест на произшествията тук е високата скорост и интензивност на движение на МПС по тези участъци от пътя.

2. Кръстовище -  2 загинали  и  35ранени, представляващи- 22,2 % от общия брой загинали  и  26,6% от  ранените пешеходци. 

 

V. Разпределение ПТП с пострадали пешеходци , според  времето на   настъпване

     1. Според времетото на настъпване на ПТП с пострадали пешеходци с най голяма тежест се харектеризират реализираните през тъмната част на денонощието - 5 загинали/55,5%/ и 12 ранени/9,1%/

2. В светлата част от денонощието при ПТП са загинали 3 пешеходци/33,3%/  и  84 са ранени/63,6%/

 

VI. По основна причина за настъпване на ПТП се констатира , че:

1. 7 пешеходци са загинали/78,8%/ и 120 са ранени/90,9%/    при ПТП настъпили поради нарушения извършени от водачите

2. Двама пешеходци са загинали/22,2%/ и 11 са  ранени/8,3%/, вследствие на извършени нарушения от пешеходци.

VII. Нарушения извършени от водачите, довели до настъпването на ПТП с пешеходци.

1. Несъобразена скорост – 6 загинали и  57 ранени пешеходци

2. Отнемане предимство на пешеходец – 1 загинал и 40 ранени пешеходци

3. Неправилно движение назад-– 1 загинал и 16 ранени пешеходци

 

VIII. Средногодишното разпределение на ПТП с пострадали пешеходци показва, че:

С най-високи показатели на аварийност е месец-декември-2 загинали и 15 ранени пешеходци. Следва м.май-1 загинал и 19 ранени пешеходци. През месец юни, от ПТП  е  загинал - 1 пешеходец и  14 са ранени.

 

IX.Според разпределениетона ПТП с пострадали пешеходци по дни от седмицата, като най-аварийни се оказват дните:

1. Четвъртък -3 загинали и  21 ранени пешеходци.

2. Вторник -  2 загинали и  16 ранени пешеходци

3. Неделя  - 2 загинали и  13 ранени пешеходци

 

X. С относително висока стойност на загиналите пешеходци при ПТП, са реализирани във времевия диапазон:

1. Между 19 до 20 часа  - 2 загинали и  10 ранени пешеходци

2. Следва часовия интервал от 18 до 19 часа - 1загинал и  12 ранени пешеходци

3. От 11 до 12 часа  от ПТП е загинал 1 и са 12 ранени пешеходци

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ

 

Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. Над 22 % от загиналите в страната са пешеходци. В основата на предпоставките за високата аварийност с пешеходци у нас са: ниската пътна култура и недисциплинираност на много от участниците в движението; агресивността и недисциплинираността на водачите, превишаващи разрешената скорост в населени места; лошата дисциплина на пешеходците; непознаване на рисковите фактори от водачи и пешеходци, на първо място  опасностите от намалената и ограничена видимост; недостатъчното чувство за самосъхранение; недостатъчното разделяне на автомобилното и пешеходното движение и др.

         Най-застрашени да бъдат блъснати  от автомобил са:  възрастните пешеходци  и главно тези над 60-години; онези, които имат опасен навик да пресичат пътното платно където и да било; навлизащите внезапно на платното, без оглеждане за приближаващи автомобили; пресичащите при червен сигнал на светофара; които прескачат предпазните огради и пресичат над подлези. Най-често пешеходците биват блъскани от автомобили в населените места, на улични отсечки между кръстовищата, където скоростта на автомобилите е най-висока. Пешеходците са най-застрашени в периода от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях настъпват между 17.00 и 20.30 ч. Причините най-често са съчетание на  несъобразена скорост на водачите при движение на фарове в населени места и в същия момент -   неправилно движение и присъствие на пешеходците на платното.

 

ЗАЩО СТАВАТ МНОГОБРОЙНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ?

 

Най-уязвимите /пенсионерите/ пресичат на неразрешени за това места, където им е удобно; бавно преминават през платното; имат намалени слух и зрение и бавни реакции; като цяло пешеходците /и водачите/ нямат необходимото чувство за самосъхранение и реална представа за опасността да попаднат в този вид злополуки, оттам идва и тяхната опасна самоувереност; не могат да преценяват вярно скоростта на приближаващите автомобили и разстоянието до тях и времето им за приближаване до мястото, където се намира пешеходеца; нямат реална представа за възможностите на водачите на автомобилите да спрат и ги предпазят; възрастните пешеходци погрешно са убедени, че както и да пресичат, „Водачът е длъжен да ги пази!”, като заедно с това нямат представа при тяхното нарушение дали той има възможност да ги предпази;

Много от улиците в населените места, пешеходните пътеки, са с износена маркировка, със слабо или без улично осветление.

Пешеходците с минимални изключения са без светлоотразителни елементи по дрехите или светлоотразителни жилетки и биват забелязвани твърде късно от водачите, особено когато те имат срещу себе си фарове, които ги заслепяват.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕНАВЛИЗАНЕ В СИТУАЦИИ ЗА ПЪТНИ ЗЛОПОЛУКИ С ПЕШЕХОДЦИ

 

Препоръки към водачите

 

           Когато на и край платното има пешеходци /възрастни и  деца/, винаги очаквайте нелогично, изненадващо действие  от тяхна страна и внезапно навлизане на платното.В такива ситуации намалете скоростта и  бъдете готови да спрете и да предотвратите произшествие при внезапно навлизане на пешеходеца на платното.

 

По тъмно се движете винаги със скорост, която да ви позволи да спрете в зоната на видимостта пред вас. Намалявайте скоростта при превключване от дълги на къси светлини. Така ще успеете да предпазите пешеходец, движещ се неправилно по платното.

 

          Ако на платното има възрастен човек, който пресича бавно, по-добре е да намалите скоростта и да го пропуснете, вместо да преминавате със същата скорост покрай него. Внимавайте дали движещите се отзад водачи ще го забележат и ще го предпазят. Добре е да им сигнализирате за опасност, включвайки за кратко аварийните светлини на вашия автомобил.

 

    Децата често пресичат улиците на неопределени за това места между кръстовищата, излизайки внезапно между паркирани автомобили. Когато се движите по улици с колони паркирани отстрани автомобили, намалете скоростта и се старайте да забележите симптомите за такова внезапно излизане на дете. Поддържайте по-голяма странична дистанция от паркираните коли, без да навлизате в насрещното движение. 

 

         В населените места  играещите деца-пешеходци  и  с велосипеди, извън контрола на родители и възрастни, често са на групи, играейки и тичайки на платното и край него. Увлечени, те не забелязват приближаващи автомобили. Ако платното, по което се движите, пресекат деца, намалете скоростта и  бъдете в готовност за спиране, тъй като зад тях може да навлезе друго дете - пеш или на велосипед, велосипед, което догонва групата. По същия начин реагирайте, ако иззад ограда на платното се търкулне топка.

 

        Ако пешеходците са навлезли на платното на пешеходна пътека и в момента пресичат, намалете скоростта и спрете, за да ги пропуснете. Не забравяйте, че според Закона за движение по пътищата пешеходни пътеки на кръстовищата са и местата на платното, които се явяват продължение на тротоарите.

 

       Когато извършвате завой на кръстовище, давайте предимство на пресичащите пешеходци, а не се опитвайте бързо да извършите маневрата, преминавайки в опасна близост до тях..

 

       Не управлявайте агресивно, като се стремите да “сплашите” пешеходците, които се канят да навлязат на платното или да “изгоните“ онези, които вече пресичат.

 

    Скоростта винаги трябва да е такава, че да можете да спрете в зоната на видимостта. При пътуване по тъмно с автомобил, винаги очаквайте пред Вас на платното да се намират: пешеходец, който се движи неправилно, отдясно по платното, а не по банкета, при това трудно забележим, с  тъмни дрехи; също неправилно движещ се, криволичещ колоездач, чийто велосипед е без изправен фар и без светлоотразител, каруца без запален фенер и без светлоотразители. Изберете такава скорост, която да позволи реагиране  и спиране, без загуба на контрол на автомобила в зоната, осветявана от фаровете!  

 

           Когато вечер, на фарове, приближавате  към участък, под който има подлез за пешеходци, непременно намалете скоростта до максимално безопасната, за да може да реагирате на изненада. Дори подлезът да е осветен, винаги би трябвало да очаквате, че над него, по платното, ще се опита да пресече пешеходец - най-често възрастен или дете.

 

         Преминавайте бавно и предпазливо покрай спирките на олбществения транспорт!  Те са места с концентрация на злополуки с пешеходци. Край  спирките на  автобуси, тролейбуси, трамваи е най-голяма вероятността пред Вашия автомобил внезапно да се появи на платното  забързан пешеходец, който не се е огледал преди да пресече. Слизащите от автобуса най-често  пресичат пред предната му броня без да се огледат. Затова още преди спирката непременно намалете скоростта и максимално увеличете страничната дистанция от заобикаляния от Вас спрял автобус в очакване на внезапно пресичане от пешеходец. Ако в момента от спрелия автобус слизат или в него се качват  хора, бъдете в очакване както пред автобуса, така и от отсрещния тротоар  през платното да се втурне  внезапно възрастен, дете.

       

        Когато превключвате от дълги на къси светлини, преди разминаване с насрещен автомобил, намалявайте непременно скоростта до такива граници, че да можете да спрете, в случай че има пешеходец, препятствие, превозно средство пред автомобила Ви. Когато зрението Ви е затруднено от насрещните фарове, преди разминаването Вие попадате в „тъмна зона” с минимална или нулева видимост. Преобладаващата част от водачите нямат навика  да намаляват скоростта при движение в тъмната зона  и немалко от тях са изпадали в критични ситуации и пътни злополуки.

       Ако преди разминаване насрещният Ви колега  превключи прекалено отдалече /много поече от 150 метра разстояние/ от дълги на къси светлини, по-добре не последвайте примера му веднага, тъй като ще се наложи  да се движите на къси светлини в  т.нар. “тъмна зона” в доста дълъг участък, а това увеличава риска.

  

Препоръки към пешеходците

 

       Пресичайте уличните платна само на определените за това места - сигнализираните пешеходни пътеки и по продълженията на тротоарите на кръстовищата.

 

      Извън населено място не пресичайте рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена или намалена.

 

      Оглеждайте се внимателно преди да направите крачка на платното за пресичане. В населените места много автомобили се движат със скорост над разрешената, която не можете да прецените реално, а и някои водачи не са склонни да спират и ви предоставят възможност да пресечете безопасно.

 

       Ако бързо приближава автомобил, за който не сте сигурни, че може да спре, не навлизайте на платното и изчакайте той да отмине - така ви задължава Законът за движение по пътищата.

              

        Ако сте навлезли на пешеходната пътека и вече пресичате, вие сте с предимство пред  автомобилите. Но не бъдете сигурни, че всички водачи ще спрат и ще ви дадат възможност спокойно да пресечете. Някои преминават покрай пешеходците бързо и агресивно, без  спиране и при опасна близост. Не разчитайте, че всеки  шофьор ще спази  предимството ви!

 

         Ако някой водач  спре пред пешеходната пътека и Ви направи знак с ръка да пресечете, когато преминавате покрай неговия автомобил, погледнете внимателно наляво дали зад него не идва друг автомобил, чийто водач няма намерение да спре!

 

         При пресичане винаги се стремете да наблюдавате дали завиващите автомобили ще спрат и ще Ви изчакат да  преминете до другия тротоар. Някои  навлизат с висока скорост в кръстовищата и нямат намерение да пропуснат пешеходците.

 

         Винаги пресичайте при пълна сигурност: когато приближаващите автомобили са далече или когато са спрели при червен сигнал на светофара. Никога не прибързвайте, а обмислете добре ситуацията преди да предприемете пресичане на платното.

 

          Възрастните - пенсионери и най-вече престарелите хора, когато пресичат, е по-добре да потърсят помощ от по-млади хора да ги преведат през улици, булеварди и кръстовища с интензивно движение. Те трябва да избягват движението пеш в тъмната част  от денонощието.

 

         Когато липсват тротоари извън населените места се движете пеш отляво по банкета по посоката на вашето движение, а не  отдясно по платното. Правилно и по-безопасно е да се движите отляво - така сте с лице към приближаващите автомобили. 

                  

            Много  улици в населените места са без осветление. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на Вашата лична безопасност е да го изчакате да премине и тогава да пресечете. Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие виждате фаровете  на автомобила му, а много по-късно, когато вече не може да спре и ви предпази!

      

На мнозина се налага да изминават километри пеш вечер, в тъмнината,  защото няма удобен обществен транспорт. В най-голяма опасност са пешеходците, които вървят неправилно -  отдясно и то по платното. Шофьорът на застигащия ги автомобил ги вижда много късно, когато вече не може да направи спасителна маневра или да спре. Рискът е още по-голям, когато  пешеходецът е с тъмни дрехи /трудно забележим/, а шофьорът има срещу себе си фаровете на насрещен автомобил. Тогава той може да Ви забележи едва когато е на около 25 метра от Вас. Затова, ако се движите  пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено място,  още  при поява в далечината на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, незабавно излезте от платното и изчакайте отминаването  на автомобила. Не  разчитайте погрешно, че  шофьорът на застигащия ви автомобил ще Ви види и заобиколи! Жертвите на тази лъжлива увереност са предостатъчно. Приближава ли автомобил - излезте извън очертанията на платното - на банкета и дори по-далече!

          

Ако вървите извън населено място по тъмно, не се опитвайте да спирате автомобили  “на автостоп”. При тези опити, ръкомахайки, Вие несъзнателно навлизате по-навътре в платното и се излагате на опасност да бъдете блъснати от автомобила, който се опитвате да спрете. При това шофьорите не са склонни да спират и вземат случайни  пътници, особено по тъмно.

 

        За да бъдете видими  за шофьорите отдалече, по възможност облечете светла връхна дреха. Ако нямате подходяща,  може да носите  светъл, добре забележим лек предмет. Когато се движите пеш по тъмно, да облечете светлоотразителна жилетка, за да бъдете видим отдалече! Така ще бъдете видим достатъчно отдалече. Осигурете такива жилетки и на децата си и на възрастните в семейството. Жилетките са много полезни за безопасността и на велосипедистите, мотопедистите и каруцарите.

        

Когато заедно с много други хора  чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него  още  преди да е спрял. Блъскайки се с останалите, може да попаднете под колелата  на спиращия автобус. Същото се отнася и за  опитите за догонване на потеглящ автобус.  Вечер шофьорът на автобуса трудно може да  забележи на огледалото за обратно виждане  опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки.

 

 

22.04.2013 г.

 

ОДМВР – Бургас съобщава, че е обявен прием на курсанти, студенти и докторанти в Академия на МВР за учебната 2013/2014 год.

Кандидатите за курсанти / за редовно обучение/, живущи на територията, обслужвана от ОДМВР – Бургас за специалностите :

1. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

2. Пожарна и аварийна безопасност

3. Кризисен мениджмънт

следва да подават документи по образец в ОДМВР – Бургас / гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 46 / в срок от 22.04.т.г. до 28.05.т.г. всеки работен ден от 15.00 ч. Образци на документите се получават от дежурния постови полицай.

Кандидатите за курсанти – редовно обучение, живущи на територията, обслужвана от ОДМВР – Бургас за специалността „Гранична полиция”, следва да подават документи по образец в РГДП – Бургас / гр. Бургас, ул. „Цар Асен І” № 4/ в срок до 28.05.т.г.

В случай, че кандидатите решат паралелно да кандидатстват по специалност „Гранична полиция” и по една или повече от другите специалности, подготвят два комплекта документи, които съответно подават на двете различни места в указаните срокове.

За допълнителна информация сайта на Академията на МВР или на тел. 056 856 421.  

 

 

 

18.04.2013 г.

 

Полицай на м. март в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на сектор „Криминална полиция” при ОДМВР - Бургас стана старши инспектор Ивайло Драгиев – началник група „Имуществени престъпления” в сектора, за това че през месеците февруари и март тази година в резултат на работата на ръководеното от него звено са разкрити и задържани четирима мъже извършили пет кражби на големи парични средства и златни накити от домове на граждани в Бургас и Банско. Спрямо задържаните лица са повдигнати обвинения, като на трима от тях е взета мярка „задържане под стража”, а на четвъртия – подписка. Кражбите са осъществявани, чрез преодоляване на секретните патрони на входните врати по специален начин, чрез отключване и последващо заключване.

„Работата, осъществена от старши инспектор Ивайло Драгиев се отличава с изключителен професионализъм и оперативно майсторство”, бе категоричен Директорът на ОДМВР – Бургас – Комисар Милен Димитров, който отличи наградения полицейски служител с почетна грамота, «обявяване на благодарност» и индивидуална парична награда в размер на 100 лв. При връчване на наградата Драгиев благодари за високата оценка от страна на ръководството на ОДМВР – Бургас  и лично на Началник сектор „Криминална полиция” – главен инспектор Николай Николов, като подчерта че наградата е плод на проявената комбинативност и усъвършенстването на екипността в работата на група „Имуществени престъпления” в сектора с разследващите полицаи, експерти и не на последно място проявения висок професионализъм от служителите на Специализираните полицейски сили при ОДМВР – Бургас при реализиране на сигналите за осъществените кражби. Полицай Ивайло Драгиев благодари на всички свои колеги, като заяви че професионалната работа на група „Имуществени престъпления” ще се надгражда на база придобития до момента опит с цел още по-голяма ефективност в противодействието на престъпленията, свързани с имуществото на гражданите.

 

 

16.04.2013 г.

 

Призовите първо и второ място от десетото по ред държавно първенство по джу – джицу спечели бургаския участник и служител в Пето РУП – Бургас – инспектор Венелин Русинов. Надпреварата се проведе преди броени дни в София, като в нея участваха общо 100 състезатели с доказани професионални успехи. Състезанието е поредно изпитание за полицай Русинов, приключило успешно със златен и сребърен медал в различните дисциплини : златният медал е завоюван в дисциплината „полицейска лична защита”, а сребърния – в джу – джицу дуо система в съвместно партньорство с Радостина Николова – курсант в Академията на МВР.

Паралелно с полицейската си работа и участието в различни първенства Венелин Русинов продължава с образователните курсове по лична самоохрана и джу – джицу, провеждани всеки вторник и четвъртък от 19.00 ч. в залата на Спортен комплекс „Изгрев”. Възпитаниците му оценяват високо постигнатите резултати на спортните състезания, като са си поставили за цел да догонят именития си треньор. Припомняме, че полицай Венелин Русинов е треньор в школата на Централен полицейски карате и джу – джицу клуб – Бургас, като всеки желаещ може да се свърже с него на тел. 0886 967 281.

 

10.04.2013 г

 

 

Сградата на ж.п. гара – Бургас остава затворена за срок от едно денонощие, след като в 16.15 ч. днес в офиса за продажба на билети и подаване на информация към гарата бе получено анонимно телефонно обаждане от мъжки глас за поставено взривно устройство. Своевременно районът е отцепен и е извършена щателна проверка за съмнителни вещи или предмети. Въпреки че такива не са открити, зданието на ж.п. гарата ще остане затворено за 24 часа.

Влаковите композиции, предвидени да тръгнат в по-късните часове ще бъдат разположени на отдалечените от сградата на гарата коловози с номера от 4-ти до 7-ми. Пътникопотокът ще преминава през източния вход от страна на Автогара – юг, като продажбата на ж.п. билети ще се осъществява директно във влаковите композиции, които ще тръгват по предварително обявеното

 

 

09.04.2013 г 

В резултат на приключила дисциплинарна проверка, разпоредена със заповед на Директора на ОДМВР – Бургас – Комисар Милен Димитров, спрямо старши полицай Красимир Петков по повод нарушение на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, на полицая е наложено дисциплинарно наказание.

Причина за проверката е инцидент, възникнал на 02.03.т.г. в късния следобед, когато служителят получил информация от 9 годишния си син, за това че заедно с други деца са преследвани от непознат мъж с автомобил, който им крещял обидни думи и ги заплашвал с пистолет. Старши полицай Красимир Петков в цивилно облекло с личния си автомобил / по време, когато не е бил на работа и не е действал в качеството си на полицейски служител/ отишъл на местопроизшествието за да разговаря с децата и изясни случая. Междувременно съобщил на тел. 112 за инцидента и заплахата с пистолет спрямо подрастващите, искайки съдействие от полицейски автопатрул от Първо РУП – Бургас.

Установено е, че непознатия мъж е Георги Карамарков, като участниците в инцидента са поканени да дадат обяснения по случая в районното управление. На входа на Първо РУП – Бургас между двете страни, които били в състояние на афект, възникнало спречкване, в резултат на което старши полицай Петков нанесъл удар в областта на лицето на Георги Карамарков.

Спрямо полицейския служител е взето дисциплинарно отношение и същия е санкциониран, съобразно законовите разпоредби.

Във връзка с първоначалните данни за заплаха с пистолет спрямо подрастващите в Първо РУП – Бургас е образувано досъдебно производство, под прякото наблюдение на Районна прокуратура. Установено е, че оръжието на Георги Карамарков е газов пистолет, който е иззет по надлежния ред по повод воденото досъдебно производство.

 

 

01.04.2013 г

 

На 01.04.т.г. около 01.00 ч. в Районно управление «Полиция» - Карнобат е получено съобщение за допуснат пътен инцидент на третокласен път на 1 км. по посока с. Мъдрино – Карнобат, при който линейка «Ситроен Джъмпер», с бургаска регистрация, управляван от 58 годишния Д.Д. от Карнобат, не спира на задействани светлинен и звуков сигнал за преминаваща влакова композиция., поради което е блъсната от товарния влак, движещ се от Шумен към Карнобат. От ПТП на място загинала пътуваща с линейката фелдшерка – М.М., 64 годишна от Карнобат, а водачът на линейката – Д.Д. е настанен за лечение в МБАЛ - Бургас с фрактури на двете ръце със скъсвания на сухожилията, фрактура на лявата подбедрица и фрактура на едно ребро, с опастност за живота.

На 31.03.т.г. около 22.45 ч. по четвъртокласния път от с. Везенково в посока с. Велислав, общ. Сунгурларе, в прав участък от пътя с множество дупки по него, задната част на лек автомобил «Опел Кадет», с бургаска регистрация, управляван от 34 годишния Т.С. от с. Велислав, при извършване на маневра на заден ход, пропада в крайпътния скат. Водачът се опитал, чрез ръчно избутване да изведе автомобила на платното, но «Опела» го повлякъл и премачкал, в резултат на което Т.С. загинал на място. Трупът на Т.С. е откаран за аутопсия в Катедра «Съдебна медицина» към МБАЛ – Бургас. Работата по случая продължава от служители на Районно управление «Полиция» - Сунгурларе.

 

 

20.03.2013 г

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА

ОДМВР БУРГАС ЗА 2012 година

  

І. КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За отминалата 2012 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 8 583, като в сравнение с предходната година се наблюдава намаление на броя на констатираните престъпни посегателства с 5,84 %. Разкрити са 2 715 престъпления, регистрирани през текущата година, както и 1 060 престъпления от минали години, като са установени общо 4 330 извършители на престъпления.

Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ и Пето/ и на територията на Община Несебър.

За 2012 год. по линия на “Криминална полиция” са регистрирани 8 003 престъпления, от които са разкрити 2 517 криминални престъпления и 917 от регистрираните през предходни години.

Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против личността. Регистрирани са общо 4 712 кражби, като са разкрити  933 от тях. Установени са 1 114 извършители. Разкрити са и 399 кражби от минал период с установени 726 извършители. Преобладаващи в масовата криминална престъпност са взломните кражби и домовите кражби, следвани от кражбите от магазини и кражбите на части и вещи МПС. Регистрирано е извършването на 272 грабежа / при 225 за миналата година/, от които са разкрити 48 грабежа и 36 от предходни периоди.

От регистрираните 153 измами са разкрити 21. Установени са 25 извършители. Разкрити са 45 измами от минал период с 55 извършители.

През 2012-та от полицията в региона са иззети общо : 34,365 кг. канабис, 88, 369 гр. хероин, 42,739 гр. кокаин, 1,501 кг. амфетамини, 18,253 кг. МДМА и 332 гр.  метамфетамини.

Данните за извършените престъпления срещу личността показват увеличение при извършване на умишлените убийства през 2012-та в сравнение с предходната година – регистрирани са 12 умишлени убийства / при 7 за 2011 год./, от които са разкрити 12.

Броят на регистрираните през 2012-та криминални престъпления в голяма степен се дължи на извършените специализирани полицейски операции по различни линии :

·        установяване на малолетни и непълнолетни в питейни, увеселителни заведения и компютърни клубове или на малолетни и непълнолетни лица сред предлагащите сексуални услуги срещу заплащане в градовете и курортите по Южното Черноморие

·        установяване на скитащи, просещи и проституиращи подрастващи

·        установяване на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали без лиценз, където постъпват медни проводници, откраднати от електропреносната мрежа в областта или метални предмети – обект на кражби / решетки на шахти, капаци и др./

·        телефонните измами, развивани по няколко схеми / най-повтаряните, от които са : получаване на парична сума с цел освобождаване на задържан в полицията за причиняването на тежка пътна катастрофа и получаване на парична сума за извършване на животоспасяваща операция/

 

Широка превантивна дейност през 2012-та година се осъществяваше и от служителите в «Охранителна полиция». Резултатите от дейността на “Охранителна полиция” през 2012 год. са следните:

1. Съставени актове – 14 314;

2. Охранявани мероприятия – 1 495

3. Задържани лица – 2 590;

4. Проведени полицейски операции – 1 296, при които са установени 36 издирвани моторни превозни средства.

Планираните за 2012 г. дейности по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността са изпълнени. Някои от основните са:

·        засилено полицейско присъствие в района на учебните заведения. В тази дейност участват и служители от Бургаската жандармерия;

·        охрана на масовите мероприятия на територията на Бургас и региона, охраната на ВИП делегации при посещението на премиера на Република България и други охранявани лица, охрана на концерти, културни мероприятия;

·        засилено полицейско присъствие в сборните пунктове на абитуриентите и в местата за провеждане на абитуриентските балове;

·        мерки за опазването на обществения ред през летния туристически сезон  2012 г. и прибиране на селскостопанската продукцията - реколта 2012 г.

·        при провеждането на тържества през годината е осигурено засилено полицейско присъствие около обектите и в местата на провеждане на мероприятията.

 

ІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За 2012 год. по линия на “Икономическа полиция” са регистрирани 580 престъпления, от които са разкрити 198 икономически престъпления и 143 от регистрираните през предходни години.

Динамиката на престъпленията против стопанството по видове за отчетния период е, както следва:

- Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 56 при 122 за 2011 г. Разкритите престъпления са 37 при 97 за предходния период

- Измамите с ДДС са 6 при 14 за 2011 г. Разкрити са 7 престъпления от предишен период с 9 извършители.

- Престъпленията, свързани с извършване без съответно разрешение на банкови и др. финансови сделки / лихварство/ са 5 при 4 за 2011 г. Разкрито е едно престъпление за лихварство от предишен период с 1 извършител.

- Престъпленията против интелектуалната собственост са 24 при 22 за 2011 г. Разкрити са 11 престъпления / 6 за 2011 г./ и 16 престъпления от предишен период със 17 извършители.

- Регистрирани са 6 престъпления, свързани с измами с еврофондове, като през 2011 г. са регистрирани 13. Разкрити са 4 измами с еврофондове при 9 за 2011 г. и 1 престъпление от предишен период с установени 1 извършител.

 

ІІІ. КАТ :

            През периода в Бургаски регион са настъпили общо 382 ПТП с тежки последици с 44 загинали и 448 ранени. Сравнено с данните за 2011 г. се отчита намаление на броя на ранените с 1, равенство при загиналите и увеличение на произшествията с 17.

Анализът на тежките ПТП за 2012 г. по вид на ПТП показва, че техният брой е най-голям при “сблъскване между МПС”. Отчетени са 95 произшествия с 16 загинали и 131 ранени. Съпоставено с данните за 2011 г. се констатира намаление на ПТП с 14, на ранените с 4 и равенство на загиналите.

Несъобразената скорост като нарушение на водачите е водеща причина за настъпилите ПТП с тежки последици. За 2012 г. са регистрирани 196 ПТП с 29 загинали и 238 ранени. Сравнено с 2011 г. се отчита увеличение и по трите показателя: на броя на ПТП с 27, на ранените с 43 и на загиналите с 4.

За управление на МПС с превишена скорост през 2012 г. контролните органи са констатирали 17 435 нарушения. Съставени са 1 264 АУАН и 16 171 фиша. Отнемане на предимство на водач на ППС e следващото нарушение на водачите, довело до настъпването на 59 тежки ПТП с 5 загинали и 66 ранени. Сравнено с 2011г. се отчита увеличение на броя на ПТП с 15 и броя на ранените с 12, а равенство на загиналите.

За неспазване на предимство през тази година контролните органи са констатирали 3 997 нарушения. Съставени са 1 605 АУАН и 2 392 фиша.

Общата наказателна дейност за 2012 г., осъществена от състава от Пътна полиция при ОДМВР Бургас възлиза на 51 235 констатирани нарушения. Съставени са 15 968 АУАН и 32 758 фиша.

 

 

18.03.2013 г

 

На 18.03.т.г. около 07.15 ч. в Пето Районно управление «Полиция» - Бургас е  получено съобщение за извършена взломна кражба от пощенски клон № 18, разположен на партера на бл. 47 в ж.к. «Зорница». Установено е, че в клона е проникнато за времето от 15.00 ч. на 16.03.т.г. до 07.00 ч. на 18.03.т.г., чрез срязване на металната решетка на прозорец от задната страна на  блока и счупване на стъклото.

Чрез взломяване на една от трите каси, намиращи се в касовото помещение, е извършена кражба на сумата от около 2 000 лв., винетни  стикери за 2013 год. на стойност 3 117 лв., 30 билети за държавната лотария на стойност 60 лв. и пощенски марки на стойност около 300 лв.

Междувременно около 13.00 ч. в Пето Районно управление «Полиция» - Бургас е  получено съобщение за открит починал в личния си автомобил мъж на средна възраст. Автомобилът се намирал в близост до пощенския клон в бл. 47 в ж.к. «Зорница», като вратата на шофьорското място не била затворена, а мъжът седял в неестествена поза. Констатирано е, че се касае за 65 годишен бургазлия, страдащ от сърдечно заболяване. Мъжът малко по-рано бил на преглед при личния си лекар с оплаквания от болки в сърдечната област и вероятно, след като си тръгнал, е почувствал слабост, спрял е автомобила и починал в купето на колата си.

Работата по случаите продължава от служители на Пето Районно управление «Полиция» - Бургас.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Две малолетни момченца – на възраст 9 и 12 години от Бургас бяха установени в момент на просия при проведената през почивните дни специализирана полицейска операция с участието на служители от Детска педагогическа стая и „Охранителна полиция” към Първо Районно управление „Полиция” – Бургас.

На момченцата е предоставена полицейска закрила за срок от 48 часа, като едното от децата е настанено в центъра за „Спешен прием” към Дирекция „Социално подпомагане” – Бургас, а второто е върнато на родителите си. Спрямо представителите на подрастващите са предприети предвидените в  НК и Закона за закрила на детето мерки, а именно :

-                            спрямо първата самотно живееща майка – М.Д., 37 годишна от кв. „Горно Езерово” е образувано ново досъдбено производство, с което до сега образуваните дознания стават общо четири. Предметът им е идентичен - системно използване за вършене на просия на малолетните й деца, като освен Бургас децата са принуждавани да просят и на територията на Слънчев бряг. По едно от досъдебните производства състав на Бургаския районен съд й е издал присъда в размер на 4 месеца условно, с три годишен изпитателен срок  и обществено порицание.

-                            спрямо втората майка - М.Й., 34 годишна от Бургас е съставен предупредителен полицейски протокол и са уведомени служителите от отдел „Закрила на детето”. 12 годишното момченце е върнато на майка си - М.Й., като допълнително с него ще се провеждат срещи от инспектор „Детска педагогическа стая” и социални работници.

По време на операцията са проверени най-честите места за просия, осъществявана от подрастващи – Централната градска част, ж.п. гарата, автогара ”Юг”, градинката до Старата поща, църквата “Св. Богородица”, ул. “Александровска”, ул.”Богориди”, пл. ”Тройката” и района около ІІІ-та поликлиника.

Проведената специализирана полицейска операция ще бъде последвана и нови акции, чиито задачи освен санкциониращи са и превантивни, с цел възпитаване у гражданското общество на нетърпимост към подобен род действия.

 

13.03.2013 г

 

Полицай на м. февруари в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас стана инспектор Божидар Желев – разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство”, за това че в период на близо година е провел множество процесуално-следствени действия, при които са разкрити две лица извършили в с. Маринка, общ. Бургас през пролетта на 2012 година блудствени действия с млади жени. По време на досъдебното производство са проведени множество разпити на свидетели и пострадали, разузнавания и експертизи, като по безспорен начин е установен и документиран механизма на извършената престъпна дейност. На извършителите на блудствените действия – Г.Г., 53 годишен и С.Т., 38 годишна, състав на Бургаски районен съд е наложил ефективни присъди „лишаване от свобода” за срок от 5 години и 4 месеца.    

Служителят бе отличен лично от Директора на ОДМВР – Бургас - Комисар Милен Димитров, който му връчи почетна грамота и го награди с «обявяване на благодарност» и индивидуална парична награда в размер на 100 лв., подчертавайки изрично че извършените по досъдебното производство действия са изключително качествени, като работата на разследващ полицай Божидар Желев е пример за задълбочено познаване, както на материалното и процесуално наказателното право, така и на съдебната практика.

При получаването на почетната грамота главен полицай Божидар Желев благодари на своите колеги за екипната работа, както и на Началника на Четвърто Районното управление – Бургас главен инспектор Атанас Хаджиатанасов. Божидар Желев отчете, че това не е индивидуална награда, а отличие за дейността на всички полицейски служители от управлението, което за пореден път бе отличено в конкурса «Полицай на месеца».

 

11.03.2013 г

 

       17 годишните Кристиян Грънчаров и Стефан Алексиев са новите победители в състезанието „Бургас търси талант” 3. Младежите безапелативно разбиха конкуренцията в последния финален кръг, провел се през почивните дни в крайморския град с поп-изпълнения на Джъстийн Бийбър.

         Кристиян е син на Боряна и Огнян Грънчарови - музикантите по сърце, творящи музика в свободното си време. Младата бургаска надежда се справя брилятно, както с акомпанимента на китара и пиано, така и с уроците в английската гимназия, където все още е ученик. Мечтата му е да завладее и националната надпревара „България търси талант”, тъй като с музика се занимава от съвсем малък.

                 Приятелят му – Стефан Алексиев е израснал в музикална среда, въпреки че родителите му са работещи в полицията и „ЛУКОЙЛ”. От ранно детство Стефан избира поп-музиката, загърбвайки бляскавата кариера на футболист от „Черноморец”. Непрофесионализъм също е оставен назад, тъй като от няколко години Стефан Алексиев се занимава с вокален педагог и мечтае да кандидатства в Музикалната академия. Възхищава се на успехите на световните поп-изпълнители, като боготвори Майкъл Джексън, Мадона, Лейди Гага, Джъстни Бийбър и др.

         Следващото предизвикателство пред двата бургазлии е създаването на собствена песен, както и създаването на собствен видеоклип. От състезанието „Бургас търси талант” 3 са обещали своята подкрепа за реализирането на тези мечти, като лично организатора на събитието – Иван Бъчваров се е ангажирал да застане зад амбициозните младежи.

 

 

 

06.03.2013 г

 

На 05.03.т.г. около 07.45 ч. в Пето Районно управление „Полиция” – Бургас е получено съобщение, за това че в района на бл. 163 в к-с „Изгрев”, на л.а. „Фолксваген Туарег”, с бургаска регистрация, ползван от 34 годишен бургазлия, са нанесени материални щети, чрез забиването на две нови кирки върху капака на двигателя. Автомобилът е собственост на строителна фирма, като ползвателя й до момента не е получавал заплахи или предупреждения.

Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети са в процес на установяване от служители на Пето Районно управление „Полиция” – Бургас.

              

 

 

27.02.2013 г

 

ОДМВР – Бургас обявява два конкурса за постъпване на държавна служба, както следва :

1.                            За вакантни длъжности за категория «Г» - инспектор, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :

·        една вакантна длъжност – разузнавач VІ – V степен в група «Противодействие на криминалната престъпност - Възраждане» към сектор «Криминална полиция» при Първо РУП – Бургас

·        една вакантна длъжност – разузнавач VІ – V степен в участък «Полиция – Обзор» към РУП – Несебър

·        една вакантна длъжност – разузнавач VІ – V степен / «Икономическа полиция»/ в група «Криминална полиция» към РУП – Созопол

 

2.                            За вакантни длъжности за категория «Е» - полицай, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :

·        седем вакантни длъжности «полицай – старши полицай» в «Охрана на обществения ред» към «Охранителна полиция» при РУП в Бургас или региона

·        10 вакантни длъжности по чл. 76 от ЗМВР «полицай – старши полицай» в «Охрана на обществения ред - Община Несебър» по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас към «Охранителна полиция» при участък «Полиция - Несебър» при РУП Несебър

·        три вакантни длъжности по чл. 76 от ЗМВР «полицай – старши полицай» в «Охрана на обществения ред - Община Бургас» по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас към «Охранителна полиция» към сектор «Охрана на обществения ред и териториална полиция» към отдел «Охранителна полиция»

 

Освен стандартните изисквания за постъпване на държавна служба в МВР за всички обявени позиции е предявено изискване към кандидатите да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса / изискването не важи за кандидати настоящи и бивши служители на МВР/.

За длъжностите от категория «Г» - инспектор е предявено изискване да притежават висше образование с минимално образователна квалификационна степен «бакалавър».

За длъжностите от категория «Е» - полицай е предявено изискване да притежават средно образование.

Кандидати за длъжностите «полицай-старши полицай», обявени за РУП – Несебър да притежават чуждоезикова подготовка по английски, немски или руски език – ниво «А 2» по ОЕЕР / обща европейска езикова рамка/, което ще се установява с полагане на специализиран изпит.

Документи по образец за всички обявени позиции се получават и подават в сектор «Човешки ресурси» - ОДМВР – Бургас, ул. «Христо Ботев» № 46, всеки работен ден от 15.00 ч. в 30 дневен срок от публикуване на обявлението. Телефони за допълнителна информация 056 / 856 421, 856 354, 856 416 или 856 924.

 

 

27.02.2013 г

 

         На 02.03.т.г. и 03.03.т.г. в спортен комплекс „Славейков” ще се проведе традиционния благотворителен турнир по футбол на малки врати, като набраните средства за поредна година ще бъдат разпределени между децата на починали служители от МВР Бургас и областта.

Организатор на проявата е Спортен футболен клуб „Свети Никола” - Бургас със съдействието на Община Бургас и Българския футболен съюз. Спомоществувател е бургаския хотел „Престиж”, където тази година ще бъдат настанени гостите на турнира.

Заявка за участие са направили над 20 отбора / сред които има и представители на противопожарните сили, гранична полиция, специализираните полицейски сили и др./ За първи път сили ще премерят и представители на ОДМВР – Видин и вътрешните министерства в Република Сърбия / гр. Пирот/ и Република Македония / гр. Прилеп/.

 

 

22.02.2013 г

 

                                                                                                                   

              Колеги, на нарочна церемония в присъствието на кмета на Община Царево – Георги Лапчев, Директорът на ОДМВР – Бургас – комисар Милен Димитров представи новия началник на полицейското управление – инспектор Красимир Киров, който замести пенсионирания главен инспектор Петър Петров.

         Инспектор Киров започвал работа в системата на МВР през 1999 година, като последователно е преминавал през РУП – Царево / техническа лаборатория/ и БНТЛ – ОДМВР – Бургас. Семеен, с две деца.

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2013 г

 

Полицай на м. януари в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Районно управление «Полиция» - Созопол стана главен полицай Красимир Драгнев – младши полицейски инспектор в „Териториална полиция” към група „Охранителна полиция» в районното управление. Служителят бе отличен лично от Директора на ОДМВР – Бургас - Комисар Милен Димитров, който му връчи почетна грамота и го награди с «обявяване на благодарност» и индивидуална парична награда в размер на 100 лв., за това че на 06.12.2012 год. в резултата на проявените инициативност и висок професионализъм са задържани двама мъже от с. Росен, общ. Созопол, в чиито домове е открита и иззета марихуана с общо тегло 140 гр. На 31.12.2012 год. отново в резултат на полицейските действия на Красимир Драгнев в с. Росен е задържан мъж, в чийто дом е отрита близо 800 гр. марихуана, а на 14.01.т.г. в момент на кражба главен полицай Драгнев лично задържал трима мъже, извършващи кражба от вила в с. Росен. Благодарение отличната работа на отличения служител на реда е разкри и задържан извършителя на кражбата на четири акумулатора и гориво от паркирани в с. Равна гора два товарни автомобила, осъществена на 29.12.2012 год.

При получаването на почетната грамота главен полицай Красимир Драгнев благодари на своите колеги за екипната работа, както и на Началникът на Районното управление – главен инспектор Дойчин Янев, ангажирайки се и за в бъдеще да продължи да работи професионално и с амбиция Районното управление в Созопол да спечели поредна награда в символичния конкурс «Полицай на месеца».

 

 

12.02.2013 г

 

 

 

 

ОД МВР Бургас издирва лицето Анелия Иванова Миткова на 26 г. от с. Горица, общ. Поморие. Същата е напуснала дома си на 24.11.2012 г. и от тогава е в неизвестност.  

Описание на лицето: ръст - 160 см., телосложение - слабо, очи - кафяви, коса - черна права, облекло - сиво вълнено яке и черни къси ботуши.

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация за местонахождението на Анелия Иванова Миткова да съобщят незабавно на тел. 856 382 или 856 095, или в най-близкото поделение на МВР!

 

 

 

07.02.2013 г

 

Група за карате и джу джицу за подрастващи и възрастни ще стартира първото си занимание на 19.02.т.г. в спортен комплекс „Изгрев”, разположен в близост до магазин „Велека”, съобщи ръководителя и треньор на клуба – Венелин Русинов – полицейски служител и член на Полицейската спортна асоциация.

Предвидено е заниманията на членовете от клуба да се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19.00 ч., като ще се работи основно върху : концентрацията, дисциплината и самоконтрола на участниците. Групата се сформира в резултат на големия интерес по отношение на двете бойни изкуства, проявен в последните месеци от бургазлии. Според Венелин Русинов изрично ще се набляга на това, че изкуствата карате и джу джицу се изучават за прилагането им само в краен случай.

Бургаската група е част от Централния полицейски карате и джу джицу клуб, с президент Тони Петров – международен инструктор на Световната джу джицу асоциация, с над 50 семинара в целия свят, който нееднократно е гостувал в Бургас и е допринасял за повишаване степента и подготовката на трениращите бойни изкуства полицейски служители. В тази посока ще се работи и в новоучредения клуб, като по този начин ще се организира и свободното време на подрастващите, желаещи да продължат в бъдеще в системата на МВР.

Поради големия заявен интерес е предвидено всеки съботен ден от 10.00 ч. в Дома на НХК да се провежда и трето отделно занимание за подрастващи и възрастни,  занимаващи се с карате и джу джицу. На него освен треньор Венелин Русинов, умения ще покаже и втория треньор – Румен Петров.

В случай, че има още желаещи за попълване на свободните места в групата по карате и джу джицу, контакт може да бъде потърсен с треньор на клуба – Венелин Русинов на тел. 0886 96 72 81.

 

 

 

01.02.2013 г

 

Мъжът, осъществил двете фалшиви анонимни телефонни обаждания за поставено взривно устройство в сградата на Бургаската съдебна палата през вчерашния  ден, е задържан в резултат на бързите полицейски действия на служители от Първо Районно управление “Полиция” – Бургас. Това е : 29 годишния З.З. от Свети влас, криминално проявен и осъден на 10 месеца условно за отглеждане на канабисови растения.

З.З. е задържан непосредствено след второто си обаждане на тел. 112, осъществено в 08.37 ч. от уличен телефонен пост, разположен на ул. “Цар Петър” № 2. Девет минути по-рано З.З. се обадил от уличен телефон на кръстовището на улиците «Гладстон» и «Св. Климент Охридски», като до втория телефон се придвижил, ползвайки л.а. “Фолксваген поло”, с бургаска регистрация. В резултат на подадените фалшиви обаждания сградата на Бургаската съдебна палата остана затворена за едно денонощие, а насрочените дела бяха отложени.

При извършената полицейска проверка 29 годишния мъж не представил шофьорска книжка, а тестването му с дрегер е дало положителна проба за упойващи вещества. За непредставянето на свидетелство за правоуправление на З.З. е съставен административен акт по Закона за движение по пътищата, а за управлението на МПС след употреба на упойващо вещество - образувано бързо полицейско производство.

По случая служителите от Първо Районно управление “Полиция” – Бургас разпитали свидетели и иззели записи от камери за видеонаблюдение. В дома на 29 годишния З.З. в Свети влас е извършено претърсване, като е открита и иззета суха тревна маса / канабис/, чието тегло е в процес на изясняване. Намерени и иззети са : електронно устройство / вероятно радио – заглушител/, плетена маска с прорези, крик тип “кози крак” и лични документи на други лица / лични карти и шофьорска книжка, като в момента се установява начина на придобиването и евентуалното им използване/.

Към момента не са изяснени мотивите за осъществените от З.З. две фалшиви телефонни обаждания, за които обаче същия е направил пълни самопризнания. Полицейското задържане на 29 годишния мъж е продължено до 72 часа с прокурорско постановление, като му е повдигнато обвинение за злоумишлено телефонно обаждане. Предстои разглеждане на искането за постоянна мярка “задържане под стража” от Бургаски районен съд.

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на З.З. продължава от служители на Първо Районно управление “Полиция” – Бургас.

29 годишния З.З. е задържан преди около пет години по повод поставено самоделно взривно устройство в стопански двор зад железария, собственост на 55 годишен мъж от Свети влас, осъществено на 02/03.04.2007 година. В резултат на действията на служители от “Борба с организираната престъпност” – Бургас съвместно със служители от Базовата научно-техническа лаборатория по части от самоделното устройство е установено ДНК на З.З., като му е повдигнато обвинение за опит да унищожи чуждо движимо и недвижимо имущество, чрез взрив / чл. 333 от НК/.

Образуваното досъдебно производство е изпратено на Бургаска Окръжна прокуратура с мнение за предаване на съд на обвиняемия З.З., като на 14.07.2008 г. наблюдаващия окръжен прокурор постановява частично прекратяване на наказателното производство спрямо З.З. и спира делото срещу неизвестен извършител. Постановлението е обжалвано от пострадалия мъж от Свети влас пред Окръжен съд – Бургас, който отменя постановлението на окръжния прокурор и дава указания за изпълнение. Прокурорът протестира пред Бургаски апелативен съд и същият отменя определението на Бургаски окръжен съд, като потвърждава Постановлението на Бургаска окръжна прокуратура за частично прекратяване и спиране на наказателното производство. Т.е. делото срещу З.З. е частично прекратено и същия не понася никаква наказателна отговорност за опита за взривяване на чуждо движимо и недвижимо имущество.

         По образувано през 2007 год. досъдебно производство за опита за взривяване са извършени претърсване на жилището на З.З. и други места, ползвани от него, като в наследствената му къща в с. Кошарица, общ. Несебър, са открити и иззети множество лични карти, задгранични паспорти, свидетелства за регистрация на МПС, комплект документи на лек автомобил / собственост на различни лица и автомобили с различни регистрации/. От извършените допълнителни полицейски действия е установено, че откритите документи са собственост на граждани, подали жалби за извършени кражби от МПС или частни домове, като освен вещи и пари, са отнеманите и личните им документи или такива на ползваните от тях МПС.

         В с. Кошарица е открито специално пригодено помещение за отглеждане на марихуана, като са иззети 75 пластмасови кофички, съдържащи засадени канабисови растения. За въпросните действия срещу З.З. е образувано досъдебно производство, като е осъден условно на десет месеца лишаване от свобода.

 

 

 

 

01.02.2013 г

 

 

 На 01.02.т.г. около 07.25 ч. на пътя от с. Лъка към Бургас, при облачно време и заледена неопесъчена пътна настилка, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост, самостоятелно катастрофира, напускайки пътното платно и преобръщайки се в крайпътна нива,л.а. «Форд Маверик», с бургаска регистрация, управляван от 62 годишния Р.И. от Бургас.

От пътния инцидент на място загива водача на автомобила, който не е ползвал обезопасителен колан.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

01.02.2013 г

 

 

            ОДМВР Бургас издирва 77 годишната ДОБРА МИНДОВА ГОДЕВА от с. Терзийско, обл. Бургас, която е в неизвестност от 20.01.т.г.

Жената е била облечена със синя дочена манта, обута с черни гумени ботуши и тъмно на цвят яке / силно замърсено/

ОДМВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация за местонахождението на ДОБРА МИНДОВА ГОДЕВА да съобщят незабавно на тел. 856 323 или 856 769, или в най-близкото поделение на МВР!

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2013 г

 

Два сигнала за поставено взривно устройство в сградата на Бургаската съдебна палата са получени в рамките на 11 минути тази сутрин на тел. 112. Първото анонимно телефонно обаждане от мъжки глас е осъществено в 08.28 ч., а второто / вероятно от същия мъж/ в 08.37 ч. И двата са извършени от улични телефони.

         Своевременно сградата на Бургаската съдебна палата, разположена на пл. “Тройката” е обезопасена от полицейски екипи, като намиращите се в нея служители и граждани са изведени навън.

Съвместно със служители от “Съдебна полиция” се извършва щателна проверка, като съмнителни вещи или предмети не са открити до момента.

         ---------

Сградата на Бургаската съдебна палата остава затворена за срок от 24 часа, въпреки че при щателния оглед, извършен съвместно със служители от “Съдебна полиция”, не бяха открити съмнителни вещи или предмети. Работата в палатата ще се възстанови с нормален ритъм след 09.00 ч. на 31.01.т.г.

         Зданието беше затворено, след получени два сигнала за поставено взривно устройство, подадени с разлика от 11 минути тази сутрин на тел. 112, чрез анонимни телефонни обаждания, осъществени от мъжки глас посредством улични телефони. Своевременно след получаване на сигналите / първият от които в 08.28 ч., а втория в 08.37 ч./ сградата на Бургаската съдебна палата, разположена на пл. “Тройката” бе обезопасена от полицейски екипи, а намиращите се в нея служители и граждани бяха изведени навън.

         Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление “Полиция” - Бургас.

 

 

24.01.2013 г.

 

На 23.01.т.г. около 19.30 ч. е получено съобщение за проникване в клон на „Общинска банка”, разположен на бургаската улица „Славянска” № 67 – установено е, че в банката се намирал неутрализан служител от частната охранителна фирма, който заел поста ”жива охрана” във вечерните часове, след приключване на работния ден. Мъжът бил завързан за стол, но не е получил сериозни наранявания. От нападението не са пострадали и други лица.

         Констатирано е, че в банката е проникнато, чрез отключване на врата в сервизно помещение, като по първоначални данни в сградата са влезли трима маскирани извършители. Нападението е осъществено непосредствено след отчитане на инкасо – сума в размер на 30 000 – 40 000 лв. дневен оборот на общинската фирма превозвач – „Бургасбус”. Част от сумата е отнета от извършителите, като предстои уточняването на точния й размер.

         Незабавно към мястото на инцидента се отправили полицейски екипи, както и ръководството на банката и отговорник „Операции” / главния счетоводител/. Установено е, че няма нарушения целостта на банковия и гражданския трезор, като всички съхранявани в сейфовете суми и ценности са налични.

         Към момента се извършват процесуално-следствени действия / огледи, разпити на очевидци, назначаване на експертизи, установяване и преглед на записи от охранителни камери около банката и района на местопроизшествието/.

         От първоначалния анализ на данните по случая се налага извода, че извършителите са разполагали с точна информация за организацията на работа в банката. Работата по случая продължава от служители на сектор „Криминална полиция” при ОДМВР – Бургас и Първо Районно управление „Полиция” – Бургас.

 

33 559 лв. е сумата открадната от тримата маскирани, проникнали в бургаския клон на „Общинска банка”, чрез отключване вратата на сервизно помещение, установиха разследващите полицейски служители. Нападателите оставили непокътнати три торби с монети, но отнели частта от дневния оборот на общинската фирма превозвач – „Бургасбус”, която била в банкноти.

Припомняме, че сигнала за проникването е получен около 19.30 ч. на 23.01.т.г., като отзовалите се на място служители от частната охранителна фирма, открили в банковото помещение своя 55 годишен колега, завързан за стол. Мъжът заел поста ”жива охрана” във вечерните часове, след приключване на работния ден, като е изненадан от нападателите и неутрализиран без използването на сила. Същият не е получил сериозни наранявания от инцидента.

Към момента извършването на процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция” при ОДМВР – Бургас и Първо Районно управление „Полиция” – Бургас продължава.

 

 

10.01.2013 г.

 

Вчера следобед старши полицай, член на екипажа на граничен полицейски кораб, се е прострелял в помещение на плавателното средство, на което работи. Служителят е в системата на МВР от 1999 г.

За инцидента незабавно са уведомени Центъра за спешна медицинска помощ и дежурния следовател. Медиците, качени на борда констатирали, че служителят има огнестрелна рана в главата в дясното слепоочие, в резултат на която е починал.  

         По случая е назначена проверка. Образувано е следствено дело.

 

 

09.01.2013 г.

 

Икона на “Света Богородица и Младенеца” в сребърен обков получи Директорът на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров в знак на благодарност към бургаската полиция по повод неутрализирането на престъпна група, взломявала бургаски православни храмове в последните седмици. Иконата бе връчена от отец Захарий Дечев – председател на църковното настоятелство при храм «Св. Атанасий» в Българово и кмета на града – г-н Йордан Йорданов, тъй като първия атакуван в областта храм бе точно в Българово. Задържани за престъпните посегателства са четирима поморийци на възраст между 19 и 30 години, които разбивали православните храмове за да отнемат от кутиите за дарения събраните парични суми.

Към момента е документирано взломяването на близо 14 църковни храма в Бургаска област, разположени на териториите на четири районни полицейски управления / Второ и Пето РУП – Бургас, РУП – Несебър и РУП – Поморие/. Задържаните остават в несебърския следствен арест за срок от 72 часа с постановление на Районна прокуратура – Несебър, тъй като бургаска районна прокуратура отказала да продължи полицейската заповед за задържането им, издадена от Второ РУП – Бургас. Мъжете са разкрити от служители на Районно управление «Полиция» - Поморие, като са предавани поетапно на различните полицейски управления за извършване на процесуално-следствени действия. Направили са пълни самопризнания за извършените деяния и са съдействали на разследването.

Според Комисар Милен Димитров четиримата поморийци са криминално проявени за извършването на кражби, като към момента на ареста някои от тях са били в период на пробация. Установено е, че мъжете се придвижвали с л.а. “Опел Корса”, с варненска регистрация, като при кражбите освен парични суми са отнемани и метални вещи, предавани в последствие в бургаски пунктове за изкупуване на черни и цветни метали.

Извършените до момента кражби на парични средства и дребни вещи от църковните храмове в Бургаска област са следните :

- на територията на Второ РУП – Бургас :

1. През месец април 2012 г. е извършена кражба на паричната сума от 1 500 лв. от храм «Св. Атанасий» в Българово, в който е проникнато, чрез натиск с метален секач върху двата катинара, заключващи металната решетка и дървената врата. От касичка за дарения е отнета сумата от 500 лв., а от стаичка, разположена в църквата / известна като „ пангар”/, в която е проникнато, чрез натиск с отвертка в областта на бравата, е извършена кражба на сумата от 1 000 лв.

2. В края на месец април 2012 г. е извършена кражба на сумата от 1 200 лв. от храм «Свето Възкресение Господно», разположен в кв. «Ветрен», в който е проникнато през прозорец, след изкривяването му с метален лост „кози крак”. Изкривена е и металната решетка, а след това е счупено стъклото на прозореца.

3. На 29.12.2012 г. около 21.00 ч. е извършена взломна кражба от храм „Света Троица” в кв. «Банево», в който е проникнато чрез взломяване навходната врата. Открадната е сумата от около 45 лева.

4. На 29.12.2012 год. от храм «Св. Иван Рилски» в с. Изворище през незаключената врата е извършена кражба на сумата от около 20 лв. и меден съд, който е предаден за вторични суровини в пункт за изкупване на черни и цветни метали «Феникс», разположен на бургаската улица «Одрин» до ж.п. линиите, за сумата от 45 лв.

- На територията на РУП – Несебър за периода от месеците ноември и декември 2012 год. са извършени три кражби от храмовете в Свети влас, Тънково и Оризаре, като са отнети парични суми от касичките за дарения в църквите. В сградите е прониквано, чрез взломяване на входните врати или през малки прозорчета.

- На територията на РУП - Поморие в края на 2012 година бяха извършени следните прониквания и кражби от църкви :

1. На 28/29.10.2012 г. от храм “Св. Възнесение Господне” в гр. Ахелой, чрез взломяване на входната врата е извършена кражба на две дървени каси за дарения с намиращи се в тях суми от около 30 – 40 лв.

2. На 16/17.12.2012 г. от храм “Покров Св. Богородица” в с. Александрово, общ. Поморие след изваждане на външна метална решетка от пантите и натиск на втора входна врата от ПВЦ дограма в областта на заключващия механизъм с отверка е проникнато и е извършена кражба от касичка за дарения на сумата от 30 лв. и меден съд за свето кръщене / купел/ с тегло около 10 кг.

3. На 16/17.12.2012 г. от храм “Св. Параскева” в с. Каменар, общ. Поморие след демонтаж на стъклопакет на ПВЦ дограма на прозорец е проникнато и извършена кражба на сумата от 60 лв., медно бакърче с диаметър около 25 см.

4. За времето от 18.12.12 г. до 22.12.2012 г. от църква “Св.Св. Константин и Елена” - с. Лъка, общ. Поморие след взломяване на входна врата с отверка е проникнато и е извършена кражба на алуминиево сандъче с дарения от 5 - 6 лв., дарени чорапи и 6 бутилки с олио.

5. За времето от 16.12.12 г. до 22.12.12 г. от храм “Св. Троица” - с. Бата, общ. Поморие, след счупване на външен прозорец на височина около 2 м. и последващо отваряне, чрез просягане на прозорец е проникнато и извършена кражба от каса за дарения на сумата от 10 лв.

6. На 25/26.12.2012 г. от храм “Възнесение Господне” - с. Медово, общ. Поморие са нанесени щети - счупен с отверка катинар на входна врата и счупени дръжки на същата без установени липси.

7. На 25/26.12.2012 г. от храм “Св. Димитрий Солунски” в гр. Каблешково, общ. Поморие след изкъртване на метална решетка и последващо счупване на прозорец е проникнато и извършена кражба на сумата от 8 лв.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че лицата са прониквали и в :

1. храм “Св. Възнесение Господне” в гр. Ахелой / на 08/09.01.2012 г./, чрез взломяване на входната врата, като е извършена кражба от две дървени каси за дарения на сумата от около 550 лв.

2. Кражба от църква в с. Рудник, общ. Бургас

3. Кражба от църкви в с. Ветрен, общ. Бургас

4. Кражба от църква в с. Брястовец, общ. Бургас

5. Кражба от църква в с. Тънково, общ. Несебър на сумата от около 1 000 лв.

6. Кражба от бунгало на три мобилни телефони и на парична сума от кафе-автомат, разположени в Свети Влас

7. Опит за проникване в църквата в с. Гълъбец, който не е довършен, поради задействана локална алармена инсталация.

8. Опит за проникване в храм “Св. Димитрий Солунски” в гр. Каблешково общ. Поморие.

         Последните два случая не са заявени в полицията, а стават известни след задържането на четиримата мъже.

 

-----------------------------------

        

Комисар Милен Димитров оповести и полицая на месец декември в станалата традиционна надпревара между служителите на реда в Бургаската дирекция «Полицай на месеца» - това е младши разузнавач от Първо РУП - Бургас Яни Янев, който бе отличен за разкриването на серия от грабежи, осъществена в централната част на морския град. Служителят получи почетна грамота за «обявяване на благодарност» и индивидуална парична награда в размер на 100 лв. При получаването на наградата младши разузнавач Яни Янев благодари на своите колеги за екипната работа, както и на Началникът на Районното управление – главен инспектор Красимир Кирязов и Началникът на сектор «Криминална полиция» при районното управление – Маргарит Димитров. Полицай Янев се ангажира и за в бъдеще да продължат с професионалната си работа за да може централното бургаско управление да завоюва и нова награда «Служител на месеца».

 

28.12.2012 г.

 

                                      Информация по молба на организаторите, свързана с благотворителна инициатива :

                                       Кампанията «Купи и Дари» събра над тон хранителни продукти

Над тон хранителни продукти бяха събрани в кампанията «Купи и Дари», организирана за четвърта поредна година от Ротаракт клуб «Бургас – Приморие».

В навечерието на коледните празници над 30 доброволци от Ротаракт клуб «Бургас-Приморие», Интеракт клуб «Бургас-Приморие» и Интеракт клуб «Бургас-Пиргос», взеха участие в благотворителната инициатива, провела се в магазините «Метро» и «Кауфланд» в гр. Бургас. Кампанията дава възможност на гражданите, докато пазаруват за семействата си, да купят хранителни продукти и за хора в неравностойно положение.

На 27 декември със съдействието на Български червен кръст - Бургас събраните хранителните продукти бяха дарени на десетки бургаски семейства в тежко социално положение. Те изказаха своята най-искрена благодарност към гражданите на Бургас, включили се в акцията и си пожелаха предстоящата 2013 г., да бъде успешна за тях и догодина да не се нуждаят от дарения, а те самите да помагат при нужда.

«Никой не е застрахован!» - това са думите на Добромир - мъж на средна възраст, с две висши образования – икономика и право. За нещастие преживява инсулт, вследствие на което е трудноподвижен, има говорен дефект и е напълно нетрудоспособен. За кратко време животът на Добромир се преобръща и днес вместо директорска заплата получава социална помощ. Добромир благодари през сълзи за стореното добро докато разказва житейската си история.

Въпреки, че се провежда кампанийно преди коледно-новогодишните празници, «Купи и Дари» цели да подтикне гражданите към благотворителност и социална отговорност през цялата година. «Благодарим на всички, които участваха, както и на нашите партньори! Нека бъдем по-добри, не само по Коледа, а през цялата година!» – казаха организаторите на кампанията.

 ---------------------------------------------------------------------------

         Във връзка с предстоящите Новогодишни празници, Ви информираме, че банковите каси в сектор «Пътна полиция» ще работят днес до 12.00 ч., като регистрация на МПС ще се извършва и след този час стига гражданите да са снабдени с валидни банкови документи, нужни за процедурата! Моля Ви, оповестете по подходящ начин съобщението!

 

 

10.12.2012 г.

 

 В първи по рода си “Час на полицая”, проведен от инспектора по превенция към ОДМВР – Бургас – Цветелина Рандева, участваха възпитаниците на Основно училище “Иван Вазов” в с. Русокастро, общ. Камено. Малчуганите се запознаха нагледно с особеностите на полицейската униформа, като разбраха и кои са характерните белези, по които могат да отличат оригиналния от фалшивия полицейски служител.

С помощта на полицейски инспектор Димитър Дачев – командирован в сектор “Охрана на обществения ред и териториална полиция” при ОДМВР - Бургас учениците от първи до осми клас усвоиха най-важните правила в полицейската работа, като преговориха случаите, при които могат да търсят съдействието на полицията и важните телефони номера, на които да позвънят, ако изпаднат в рискова ситуация. Децата демонстрираха познанията си по пътна безопасност, както и правилата за общуване с непознати, получени от превантивните уроци на педагозите от Основно училище “Иван Вазов” - с. Русокастро.

С огромно любопитство гостите на училището в Русокастро посрещнаха историческите данни за значимостта на селището, като древно тракийско светилище и средновековна крепост, както и за последната българска победа преди падането на България под османско господство, завоювана от цар Иван Алексанъдр спрямо византийския император Авдроник ІІІ. Полицейските служители бяха изненадани и от преписа на “История славянобългарска”, създаден благодарение труда и на ученици и на преподаватели от Основно училище “Иван Вазов” - с. Русокастро. Горди от успеха си децата показаха подвързания препис на най-българското четиво, изготвен в чест на 250-та годишнина от написването на произведението от Паисий Хилендарски.

В знак на добра воля и като начало на съвместното сътрудничество с училището в Русокастро, Директорът на Дневния център за работа с деца на улицата – Бургас – г-жа Таня Колева зарадва най-нуждаещите се деца от селото, като им дари дрехи и обувки. По думите й “жестът е скромен, но от сърце”, като показва желанието на социалните работници от ЦРДУ – Бургас да направят повече малчугани щастливи в навечерието на Коледните и Новогодишни празници.

От името на учениците и педагогическия колектив на Основно училище “Иван Вазов” - с. Русокастро, Директорът на учебното заведение – г-жа Петкова благодари на полицейските служители и работещите в ЦРДУ за посещението и благотворителния жест, изказвайки задоволството си от новия почин за работа в училищата, провокиращ любопитството на малчуганите към полицейската професия и дейността на социалните работници.

 

 

 

 

29.11.2012 г.

 

Изцяло обновен трети етаж с модерно оборудвани класни стаи, мултимедия и интерактивни дъски получи Основно училище “П.К.Яворов” за 50-годишния си юбилей в резултат на проекта „Модерно образование”, реализиран с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

На официална церемония, провела се в присъствието на зам. кмета по образованието в Община Бургас – г-жа Йорданка Фъндъкова, Директорът на учебното заведение – Стоян Георгиев и програмния директор „Образование и библиотеки” на Фондация „Америка за България” – Иванка Цанкова откриха новата придобивка, като пожелаха на учениците повече отлични оценки и сбъднати мечти. С богата артистично-музикална програма, малчуганите от ОУ “П.К.Яворов” се отблагодариха за неочаквания подарък – инвестицията в образованието им.

Самият ремонт е реализиран за рекордните два месеца, като 75 % от стойността на проекта в размер на 200 000 лв. са поети от Фондация „Америка за България”, а останалите 25 % – са доброволен труд на родители и учители, дали собствения си принос за бъдещето на малчуганите.  В резултат на общите действия целия трети етаж на учебното заведение е пребоядисан, с подменена дограма и подови настилки. Доставени са нови мебели и чинове, компютърни модули и интерактивни дъски. Подсигурени са общо 30 компютри за учениците и по един лаптоп за преподавателите.

При откриването Директорът на учебното заведение – Стоян Георгиев получи PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="в знак на признателност от Фондация „Америка за България” статуетка на кристален орел - символ на дръзновение, стремеж към висините и постигане на най-дръзките мечти. Освен благодарност и топло отношение представителите на нестопанската организация отнесоха от Бургас и обещанието за съвместно сътрудничество по пилотен проект за полицейска превенция, реализиращ близо от 10 години в ОУ “П.К.Яворов” от инспектора по превенция към ОДМВР – Бургас – Цветелина Рандева. С Иванка Цанкова - програмен директор „Образование и библиотеки” към Фондация са проведени предварителни разговори и обсъдени възможностите за съфинансиране преиздаването на учебната тетрадка за “Часа на полицая” и индивидуалния полицейски бележник, както и назначаването на двама човека, които да се занимават целево с полицейска превенция в основното училище. Официално отговор от страна на Фондация “Америка за България” се очаква в края на учебната 2013 година, когато представители на нестопанската организация ще посетят и третото издание на музикалния конкурс «Стълба към върха», в който с изпълнения от българската естрада се включват даровитете възпитаници на ОУ “П.К.Яворов”.

 

 

21.11.2012 г.

 

39 годишен айтозлия, извършващ нерегламентирана лихварска дейност е задържан от служителите на сектор «Икономическа полиция» при ОДМВР – Бургас, при извършване на специализирана полицейска операция. В златарското му ателие и приземния етаж от къщата, оборудван като работилница, са намерени и иззети близо 4 кг. златни изделия, машини за топене и обработка на метали и множество попълнени и празни бланки за «договор за заем» и «запис на заповед».

В операцията се включили и служители на Териториална дирекция «НАП» - Бургас, представител на Комисията за защита на потребителя - Бургас и служители от Районно управление «Полиция» - Айтос. Претърсени са помещения, разположени на айтоската улица «Станционна» №1, собственост на 39 год. Б.Б.

При претърсването на магазина, служителите на ТД НАП Бургас установили, че Б.Б. няма функциониращ касов апарат. Откритото устройство в обекта не работило и видимо не било зареждано от години. В обекта не е открита касова книга, а Б.Б. не предоставил удостоверение за регистрация в Министерство на финансите за търговия с благородни метали. Открити са кочани, с които айтозлията изкупувал злато от клиенти, както и попълнени и празни бланки “договори за заем”. При извършеното претърсване са иззети множество златни пръстени / с тегло над 500 гр./, предлагани за продажба на евентуални клиенти. След приключване на полицейските действия в ателието, е пристъпено към претърсване на автомобила “Ауди 80”, с бургаска регистрация, ползван от Б.Б. и паркиран пред къщата. След отваряне на автомобила, лихварят побягнал между блоковете и след 15-минутно преследване е задържан в района на айтоската пожарна.

При претърсването на партерния етаж от къщата, в който е обособена златарска работилница, са открити множество машини за обработка и топене на метали, както и касови ключове, с които е отворена метална врата. Зад нея е установен сейф, съдържащ втора метална каса, от която са иззети близо 3,5 кг. златни накити / синджири, пръстени, обеци, гривни и др./, банкноти от различни валути и попълнени договори за заем с вписани данни на лица в тях, както и вещите по заемите.

 

По време на претърсването на азлатарското ателие, Б.Б. доброволно предоставил държаната в него парична сума в размер на 4 400 лв., която е иззета по образуваното досъдебно производство. Всички открити вещи са иззети, като веществени доказателства. Предстои провеждането на допълнителни процесуални действия за уточняване на вида, точния брой и грамаж на иззетите накити, както и установяване размера на иззетите парични средства. 

         Б.Б. е задържан за срок от едно денонощие в Районно управление «Полиция» - Айтос. Работата по случая продължава, като са уведомени Айтоска районна прокуратура и Бургаска окръжна прокуратура.

 

 

 

 

  16.11.2012 г.

 

На 15.11.т.г. около 23.40 ч. в Районно управление «Полиция» - Созопол е получено съобщение за горяща дървена къща, разположена на ул. «Тюлен» №2 в Стария Созопол. Своевременно към мястото на инцидента се отправят полицейски автопатрули и четири противопожарни автомобила и 12 огнеборци / два автомобила от созополската противопожарна служба и два от бургаската/, които успяват да локализират пожара, като недопуснат разрастването и обхващането на други близкостоящи дървени къщи.

Гасенето на пожара приключило около 03.30 ч., като на мястото на инцидента остават противопожарни автомобили в готовност, в случай че огънят отново се възобнови. Изпепелен е целия втория етаж на дървената къща, като в пламъците изгорели : 51 годишната Диана Великова и нейните родители – Златка Монева, 81 годишна и съпруга й – Трифон Монев, 77 годишен. По данни на живеещия на семейни начала с Диана –Георги Георгиев, 39 годишен от Добрич, семействата се нанесли под наем в къщата на ул. «Тюлен» № 2 от пролетта тази година. Диана и Георги живеели съвместно от около осем години, като от четири пребивавали в Созопол. Изхранвали се от малка механа, разположена на ул. «Рибарска» № 26, където и двамата работели като готвачи и бармани. Родителите на Диана били в тежко здравословно състояние – майка й с инсулт, а бащата с дихателни затруднения вследствие на туберкулозно заболяване. Възрастните хора почти не напускали втория етаж на къщата на ул. «Тюлен», тъй като били трудно подвижни.

По данни на Георги Георгиев минути преди окончателното разразяване на пожара, той усетил мирис на нафта, след което извикал на Диана за да я предупреди да се изтегли на безопасно място. Тръгвайки към изхода за да търси помощ Георги видял множество дим и пламъци, които преодолял и алармирал за възникналия пожар. Минути по-късно огънят обхванал дървената къща, която Георги безпомощно обикалял опитвайки се да помогне на Диана и родителите й, които жената се втурнала да спасява.

Местопроизшествието към момента е отцепено, като се провеждат оглед от следствено оперативна група и пожаротехнически експерти, които да уточнят причините за възникналия инцидент. Работи се по версии за пожар и умишлен палеж. Работата по случая продължава от служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – Бургас и служители от  Районно управление «Полиция» - Созопол.

 

 

 

15.10.2012 г.

 

Полицаи на м. септември в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Районно управление «Полиция» - Руен станаха : старши полицай Кольо Димитров и младши автоконтрольор Салим Салим, служители при «Охранителна полиция» в районното управление. Служителите бяха отличени лично от Директора на ОДМВР – Бургас Комисар Милен Димитров, който им връчи почетна грамота и ги награди с «обявяване на благодарност» и индивидуална парична награда в размер на по 100 лв.

                

Полицаите са поощрени за това, че на 06.09.т.г. след получен сигнал за направен опит за изнасилване на жена в местност между селата Вресово и Зайчар, общ. Руен, са проявили инициативност и висок професионализъм, като са открили и задържали извършителя на опита за изнасилване, както и второ лице, извършило кражба на дамската чанта на жената / в чантата се съдържали : сумата от 400 лв., три златни гривни, четири златни синджира, два златни пръстена и мобилен телефон на стойност 3 000 лв./

При получаването на почетните грамоти двамата полицейски служители благодариха на своите колеги за екипната работа, както и на Началникът на Районното управление – главен инспектор Пламен Христозов, ангажирайки се и за в бъдеще да продължат да работят професионално и с амбиция да спечелят нова награда за Руенското полицейско управление.

 

 

 

08.10.2012 г.

 

         С множество награди – и в индивидуалните, и в отборните надпревари, се завърна представителния отбор на ОДМВР – Бургас по полицейска лична защита и карате, преборил сили и умения с още 21 отбори от полицейските дирекции в страната. На провелото в Долна баня състезание участваха петима представители на бургаската полицейска дирекция – Румен Коларов, Георги Райков, Георги Михов, Атанас Киров и Борис Георгиев / първите трима в сектор “Специализирани полицейски сили” при ОДМВР – Бургас, четвъртия в Първо Районно управление “Полиция” – Бургас и последния в Районно управление “Полиция” –  Поморие/.

         Дисциплините, в които премерилите сили състезатели са : полицейска лична защита / завоювали ІІ място/ и кумите / ІV място/. Отборно за постигнати високи резултати и активна дейност през годината бургазлии се окичиха с третото място, изпреварени от отборите на ОДМВР – Пловдив и Академия на МВР.

                                                              

         За състезанието служителите от ОДМВР – Бургас се подготвят ежедневно, като освен натоварващите тренировки, се подлагат на специален хранителен режим. Голям дял за победата оказва и напрегнатото полицейско ежедневие, което се явява активен стимулатора за работа на “терен”. До момента бургаския отбор по полицейска лична защита и карате е отличаван неколкократно през години, което за пореден път доказва отличната школа на треньорите – Георги Райков, Калин Соколов и Румен Коларов, които са главни инструктори по полицейска лична защита в ОДМВР – Бургас.     

 

 

21.09.2012 г.

 

Полицай на м. август в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Районно управление «Полиция» - Поморие стана главен инспектор Николай Григоров – Началник Участък «Полиция» -Каблешково към Районно управление «Полиция» - Поморие.

Областният Директор – Комисар Милен Димитров връчи почетна грамота на полицейския служител, награждавайки го още със служебна благодарност и 100 лв. парична награда, за това че под негово ръководство е установен и задържан причинителя на пожара обхванал землището на селата Горица, община Поморие и Гильовца, община Несебър.

На 15.08.2012 год. в 12.30 часа е получен сигнал за възникнал пожар, обхванал землището на селата Горица, община Поморие и Гильовца, община Несебър.  В 14.30 часа пожарът навлиза и в горския масив, по посока с. Козичено, община Поморие - „Дюленски проход”, община Несебър. До вечерта бедствието се разраства на площ от 10 000 декара.  На 16.08.2012 год. е обявено бедствено положение на територията, на общините Поморие и Несебър. В гасенето на пожара се включват и хеликоптери на ВВС. Пожарът е овладян на 18.08.2012 год., като от направените анализи, е установено, че са изгорели повече от 4000 декара горски масив.

След началото на пожара, служители на Участък «Полиция» - Каблешково към Районно управление «Полиция» - Поморие, под ръководството на главен инспектор Николай Григоров, започват бързи оперативно издирвателни мероприятия в резултат, на които установяват, че пожарът е започнал от поляна, разположена до двора на новостроящ се цех за вино в района на с. Горица, община Поморие. На 17.08.2012г., лицето причинило палежа по непредпазливост 50 годишния, А. П. от с. Гильовца, община Несебър, е установено и задържано. От проведените допълнителни процесуално следствени действия, са събрани неоспорими доказателства за вината на извършителя.

Главен инспектор Николай Григоров работи в системата на МВР от 1998 год., в началото като районен инспектор в Районно управление «Полиция» - Поморие, а от 2003год. като Началник на Участък «Полиция» - Каблешково. Семеен е, с едно дете.

            При получаването на почетната грамота Николай Григоров, каза че приема наградата  и от името на участвалите в разкриването на престъплението инспектор Богданов, инспектор О.Хасан, главен полицай Г.Димитров и старши разследващ полицай Я.Добрев и благодари, че общите им усилия са забелязани от ръководството на ОДМВР Бургас. Изказа благодарност на колегите си от участъка, като подчерта, че създаването на колективен дух е процес, а не отделно постижение и че трябва, и за в бъдеще да продължат с усилия в тази насока

1

 

Полицаи на м. юли в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Районно управление «Полиция» - Несебър станаха старши полицаи Атанас Тянков и Иван Колев – наряд «пеши патрул със служебно куче» в «Охранителна полиция» към Районното управление.

Областният Директор – Комисар Милен Димитров връчи почетни грамоти на двамата полицаи, отличавайки ги освен със служебна благодарност и с по 100 лв. парична награда, за това че през последните няколко седмици са разкрили поредица от случаи на кражби на лично имущество от чуждестранни туристи, отседнали в най-големия по рода си курортен комплекс в България – Слънчев бряг.

В работата си полицаи Тянков и Колев са подпомагани от служебните кучета Снупи и Гранд – порода «немска овчарка». Стопаните им са убедени, че част от наградата ще поделят с четириногите си приятели, които имат почти осемгодишен стаж в несебърската полиция.

При връчване на наградите старши полицаи Атанас Тянков и Иван Колев благодариха на Началникът на Районното управление – Стайко Манев, на прекия си ръководител от «Охранителна полиция» - Генчо Памукчийски, както и на всички свои колеги от смените, окозвали им съдействие в случаите на необходимост. Отличените служители на реда са убедени, че призванието им е плод на колективния труд, тъй като екипността в работата им е един от водещите принципи.

Старши полицай Атанас Тянков е със 26 годишен стаж в системата на МВР, семеен, с едно дете. От началото на кариерата си е в Несебърското районно управление, като познава и най-потайните кътчета в курортен комплекс Слънчев бряг. Нееднократно се е сблъсквал със случаи на кражби, грабежи и разпространение на наркотични вещества, като винаги според силите си се е намесвал, за да възтържествуват справедливостта и спокойствието. Старши полицай Иван Колев е на 28 години, девет от които е прекарал в Районно управление «Полиция» - Несебър. Все още е несемеен. Счита че, постигнатите резултати се дължат преди всичко на колективния дух, екипния принцип на работа и упоритостта при постигане на целите. 

 

 

06.07.2012 г.

         Лятна академия за доброволци към местните комисии за борба с трафика на хора от цялата страна, ще се проведе и през следващата година, обяви на нарочна пресконференция в Бургас днес вътрешния министър Цветан Цветанов, в качеството си на председател на Национална комисия по трафика на хора. Третата по ред лятна академия ще се състои с финансовата подкрепа на фондация „Ханс Зайдел”, като домакин отново може да е Бургас, чиято местна комисия е сред най-активните в национален мащаб.

         Доброволческата академия е едно от основните събития в рамките на Лятната информационна кампания на Националната комисия за борба с трафика, като през тази година участваха 70 дoброволци от седем български градове. Първият доброволец, получил сертификата си за успешно преминат курс на обучение, бе 15 годишния Мартин Кръстев от Монтана, ученик в местната професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Министър Цветанов поздрави участници в националната доброволческа инициатива, като изтъкна че активността и енергията им са най-важните фактори за да преуспее превантивната кампания сред подрастващите. Според него избрания метод “връстници обучават връстници” е повече от ефективен и благодарение на усилията на подрастващите доброволци България скоро ще излезе от списъка на държавите, генериращи трафик на хора. Цветан Цветанов разказа за впечатленията си от театралната постановка на Местната комисия в Пазарджик, посветена на проблема, като прикани Община Бургас в лицето на кмета Димитър Николов да домакинстват провеждането на спектаклите пред младите хора. Според вътрешния министър държавите, в които най-често има жертви на трафик от България са Холандия, Германия, Австрия и Великобритания, като за последните две страни е характерно, че трафикираните не са със сексуална цел, а деца ползвани за просия. Отчитайки отличния информационен обмен с държавите от Европейския съюз логично е профилирането на държавите, където да се сложи акцент в съвместна работа за противодействие на подобен род престъпни мрежи, заяви още Цветан Цветанов. В случаите, когато се извеждат хора за сексуални услуги, се търсят държави с по-висок стандарт. Възможно е обаче да се касае и за трафикиране с цел трудова експлоатация, като тогава стандарта на държавата не е от съществено значение. 

         Вътрешният министър отбеляза, че предстои провеждането на нов проект по проблемите на трафика, който ще се изпълнява във варненския квартал “Владиславово”, с помощта на Френското посолство. Той ще е насочен към превенция трафика на хора и разпространяване на максимално количество информация сред рисковите групи за да се избегнат случаите на трафик.

 

 

 

26.06.2012 г.

 

За трети пореден път инспектор Денислав Дачев от сектор «Икономическа полиция» към ОДМВР – Бургас спечели Републиканското първенство по тенис на корт за служители на МВР, провело се преди дни в Сливен. Участваха близо 50 служители от различни структури на Министерство на вътрешните работи, но Денислав Дачев по безапелативен начин оглави призовата тройка в инвидуалната и надпреварата по двойки, където му партнираше полицай Иво Христов от ОДМВР - Варна. След бургаския полицай в индивидуалното класиране се наредиха - служители от ОДМВР – София и ОДМВР – Пловдив. В надпредварата по двойки втора и трета позиция заеха служители от ОДМВР – Стара Загора и ОДМВР – София.

 

 

 

15.06.2012 г.

 

Полицай на м. май в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас стана полицай Димитър Добрев - служител в Патрулно-постова дейност в група «Охранителна полиция» към Районното управление.

Областният Директор – Комисар Милен Димитров връчи почетна грамота на полицейския служител, награждавайки го още със служебна благодарност и три допълнителни дни платен годишен отпуск, за това че на 11.05.т.г. около 20.00 ч. заедно с колегата си - главен полицай Тодор Маринов / обявен за полицай на м. март тази година/ получили сигнала за паднали в шахта деца, в близост до новостроящия се небостъргач в района на бл. 113 в к-с «Меден Рудник». Служителите на реда се отправили незабавно към мястото на инцидента, където заварили майката на едно от децата и тя ги информирала, че 10 годишната й дъщеря заедно с 9 годишната си приятелка, паднали в дълбока дупка, докато играели и след като видели няколко тръби с огромен диаметър, тръгнали по една от тях. Третокласничката имала мобилен телефон, по който се обадила на майка си и алармирала, че не може да открие изход от тръбата, в която заедно с приятелката си вървели. Уплашената 46 годишна жена събрала приятели и съседи, които заедно с полицаите обходили района на местопроизшествието. По време на издирването жената непрекъснато поддържала връзка с дъщеря си по мобилния телефон, като успокоявала ужасените деца. Внезапно връзката се разпаднала и роднините изпаднали в паника. След многократни опити да възстановят контакта, телефонът на момиченцето най-накрая се появил в обхват и полицаите успели приблизително да открият местонахождението на децата.

На около 200 м. от новостроящия се небостъргач, служителите открили необезопасена шахта с два тунела. Успели да кажат на момичетата да започнат да викат силно за да се ориентират за местоположението им. Полицай Добрев пропълзява по единия от тунелите, като след 50-60 м. намира двете момиченца и ги извежда навън с помощта на колегата си - главен полицай Тодор Маринов. Единственото, което остава за децата и родителите им, е преживения от ситуацията стрес.

С действията си полицейските служители – Димитър Добрев и Тодор Маринов са проявили инициативност, съобразителност и висок професионализъм, като оказали помощ на две деца в рискова ситуация, подпомагайки и изпадналите в силно стресово състояние родители и близки. В тази връзка единия от полицаите, проявил по-висока степен на самоинициативност и умения - Димитър Добрев е отличен, като полицай на м. май, а вторият му колега – Тодор Маринов е похвален от Областният Директор – Комисар Милен Димитров пред служителите от Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас.

Полицай Димитър Добрев е на 30 години, като работи в системата на МВР от март 2004 год., когато е постъпил в «Транспортна полиция». През 2009 год. се премества в група «Охранителна полиция» към Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас, където работи и до днес. Семеен е, с две деца. При получаването на почетната грамота благодари на колегата си – Тодор Малинов и на Началникът на Районното управление – главен инспектор Атанас Хаджиатанасов, като увери че ще направи всичко възможно завоюваните до момента три награди от Четвърто РУП – Бургас да се увеличат за в бъдеще.

Припомняме, че втория служител, участвал в спасяването на децата от тръбите около небостъргача - главен полицай Тодор Маринов заедно с полицай Румен Кехайов, също служител в Патрулно-постова дейност в група «Охранителна полиция» към Четвърто Районно управление «Полиция» - Бургас, бяха наградени с отличието полицаи на месец март, за това че около 03.00 ч. на 02.03.т.г. по време на обход района на ул. «Тракиец» в кв. «Меден Рудник» разбрали от двама младежи, че техен 24 годишен приятел сподел в профила си във Facebook, че предприел опит за самоубийство, нагълтвайки се с хапчета. Полицаите тръгнали към дома на младежа за проверят какво се случва, като въпреки отказа на родителите му да го събудят, настояли да извършат проверка на получената информация. Влизайки в стаята на младежа, констатирали че около момчето действително има разхвърляни хапчета за високо кръвно, а самото то си било глътнало езика. Служителите на реда запазили самообладание, извадили езика на задушаващия се бургазлия и му оказали първа долекарска помощ. Още два пъти вадили езика на младежа до идване на екип “Спешна помощ”, като го предали в ръцете на медиците в добро здравословно състояние и с успокоено дишане.

 

 

30.05.2012 г.

 

Неутрализирана е престъпна схема за разпространение на фалшиви винетни стикери

По първоначални данни в нея участвали трима  военнослужещи и двама служители от районно управление в Бургаски регион. Нанесените щети на държавния бюджет се

изчисляват на над 2.5 милиона лева

  

Вчера /29.05/ на територията на Бургаски регион, служители на местния БОП,  териториалната дирекция на ДАНС, заедно с полицаи от областната дирекция, проведоха специализирана операция  по противодействие на незаконното разпространение на фалшиви винетни стикери.

Извършени са претърсвания и изземвания на различни адреси, обитавани от участници в  престъпната схема. Открити са общо 100 фалшиви стикера за различни видове моторни превозни средства, около 200 квитанции за тях, над 22 хиляди лева. В едно от жилищата са намерени и иззети голямо количество  слънчеви очила, носещи  марките „Картие“, „Луи Вюитон и др, медикаменти / виагра, стероиди, хапчета за отслабване/ с произход Китай и парични суми, за които се предполага, че са придобити от престъпната дейност.

На трима от участниците е повдигнато обвинение за незаконно разпространение на винетни стикери и им е наложена мярка за неотклонение за 72 часа. В окръжната прокуратура - Бургас е образувано досъдебно производство. При операцията са задържани и петима униформени - трима военнослужещи от поделение на територията на региона и двама полицаи от районно управление в Бургаски регион. По първоначална информация те изпълнявали ролята на разпространители на неистинските стикери. Във Военна окръжна прокуратура – Сливен е образувано досъдебно производство срещу военнослужещите, а в Бургаската следствена служба - следствено дело срещу двамата служители на МВР.

В хода на разследването е установена и схемата – отпечатани винетни стикери с много добро качество са пласирани сред шофьорите на различни превозни средства на по-ниска от действителната цена. Те получавали и съответните квитанции с печати  и номера от различни бензиностанции и пунктове. Така клиентите удостоверявали валидността на закупения фалшив стикер в случай на проверка от контролните органи.  Към момента е установено, че групата по пласирането на неистинските стикери е действала от началото на годината, като била разработена цялостна мрежа за продажбата им сред шофьори от различни населени места, в това число  собственици на автобусни и товарни превози и  таксиметрови автомобили. Нанесената на държавния бюджет щета се изчислява на над 2.5 милиона лева. По време на операцията са установени и проверени над 50 МПС, които се движели с фалшиви винетки. Спрямо техните собственици предстои да бъдат взети административни и наказателни мерки.

Продължава работата по установяване на начина на снабдяването с фалшивите винетни стикери и съпровождащите ги квитанции и по документирането на случая.

Във връзка с предстоящия летен период и очаквания повишен брой на транзитно преминаващи през страната чужди граждани МВР предприе подход на системни проверки за установяване на лица ползващи и разпространяващи неистински винетки.  По утвърден план от главния секретар на МВР от 21 май т.г. се провежда специализирана полицейска операция от служители на главните дирекции  “Криминална полиция”,  “Гранична полиция”,  “Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР.

Според обобщената до момента информация от ГД “Криминална полиция” за периода от 21 до 27 май са извършени проверки на 8 779 моторни превозни средства, при които са установени 39 случая на използване на неистински винетки. Образувани са 27 досъдебни производства, 2 бързи  производства и 10 преписки.  20 са случаите, засечени от СДВР, за които са образувани 18 досъдебни производства и 2  бързи производства. От служители на ОДМВР - Монтана са установени 8 неистински винетки,  образувани са 8 досъдебни производства, а в  ОДМВР - Сливен – едно. На територията на Враца са установени 9 неистински винетки и са образувани 9 преписки. Предстои те да бъдат изпратени в Районна прокуратура - Враца с мнение за образуване на досъдебни производства. Преписка за установена неистинска винетка е образувана и в ОДМВР-Габрово,  уведомена е Районна прокуратура - Севлиево.

 

 

 

Призоваваме гражданите, закупили стикери на по-ниска от действителната цена от частни лица незабавно да подменят стикерите с оригинални, закупени от указани мести /бензиностанции, пощенски служби, гишета към ИА”Пътна инфраструктура” и др./. В противен случай те ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство. Важно е да се знае, че Министерството на вътрешните работи разполага с апаратура, която установява дали винетния стикер е оригинален, дори и да е залепен на стъклото. По-този начин след констатиране на фалшиви стикери собственика на автомобила ще бъде задължен да даде обяснения за произхода на винетката, както и ще бъде санкциониран със съответната парична глоба по Закона за движение по пътищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2012 г.

 

 

Полицай на месец април в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Второ Районно управление «Полиция» - Бургас стана : главен полицай Арту Карагьозян – младши полицейски инспектор в КОС към Сектор “Охранителна Полиция” към Районното управление.

Областният Директор – Комисар Милен Димитров връчи почетна грамота на полицай Карагьозян, награждавайки го още със служебна благодарност и три допълнителни дни платен годишен отпуск, за това че благодарение на проявените инициативност, смелост, себеотрицание, висок професионализъм и трайни резултати е спомогнал за разкриване на извършената кражба на 76 кашона със санитарна арматура на стойност 24 288.70 лв. без ДДС, като смесителите са били специална поръчка от френската фирма ”Мinuote”. Кражбата е осъществена за времето от 18.00 ч. на 14.02.т.г. до 21.00 ч. на 16.02.т.г. от складова база на фирма “АСМ” - Ангел Янев, намираща се в Северна промишлена зона. Младши полицейския инспектор Арту Карагьозян получил оперативна информация, която отработил и по този начин групата лица, извършили кражбата и предали в пункт за черни и цветни метали близо 200 санитарни арматури, е задържана. В резултат на дейността на полицейския служител, косвена за преките му служебни ангажименти, част от санитарните смесители на фирма “АСМ” - Ангел Янев, са възстановени на собственика.

Благодарение на работата на главен полицай Арту Карагьозян и задържането на извършителите на кражбата от складовата база в Северна промишлена зона, са разкрити още :  

- кражбата на 26 мотора за вибратори на стойност около 3 000 лв., 70 трансформатора на стойност 2 500 лв., 10 сапана двойка с куки на стойност 2 400 лв. и 10 стола на стойност 92 лв., собственост на 78 годишен бургазлия, осъществена на 20/21.03.т.г. от ЗСК «Лозово».

- кражбата на 400 м. меден четирижилен кабел с дебелина 6 кв.мм, собственост на78 годишен бургазлия, осъществена на 22.03.т.г. около 01.00 ч. от ЗСК «Лозово». Констатирано е, че извършителите на двете кражби са пренесли вещите с помощта на лодки към кв. «Горно Езерово».

- кражбата на 15 кашона с перилни препарати, сапуни, батерии и омекотители на обща стойност 1 500 лв., осъществена на 08/09.03.т.г. от склад на РКС “Черноморие” - Бургас. Благодарение на личните си контакти главен полицай Арту Карагьозян открива местонахождението на откраднатата стока / склад в Сливен/ и със съдействието на служители от РУП Сливен около 16.00 ч. на 09.03.т.г. стоката е иззета без никакви липси и върната на собственика.

Главен полицай Арту Карагьозян е 51 годишен, семеен с две деца. При получаването на почетната грамота полицейския служител благодари на колегите си от Районното управление и най-вече на Началникът му – главен инспектор Николай Куртев. Уверен е, че въпреки че в стандартните му полицейски ангажименти не фигурира разкриването на подобни деяния, в случай че отново се озове в сходна ситуация, не би се поколебал и би се впуснал в действия по установяване самоличността на извършителите на престъпления и санкционирането им съгласно законовите норми.

 

 

 

 

 

 

25.01.2012 г.

 

 

SMS-и от различни банки с предупреждение за блокиране на банковата карта от съображения за сигурност заляха бургазлии в последните дни. Причина за това са опитите за манипулации върху банкомати, разположени на оживени места в града / като освен главните улици, хипермаркети и големи търговски вериги/ манипулации се наблюдават и върху банкомати, разположени в по-затънтени места на Бургас.

Голяма част от “ужилените” още не са разбрали за проблема или предпочитат да не уведомяват полицейските служители по места за регистрирания проблем. С цел да не станем жертва на “наглите измамници” е необходимо всеки един от нас да разбере, че за скимирането на картата му  / нерегламентирано снемане на данните и ПИН кода/ са нужни не повече от 30 секунди. На банкомати / може и да са от различен вид/ се монтират : техническо устройство или т.нар. скимер – съдържащ елементи за копиране на данните от магнитната лента и микрокамера за узнаване на ПИН – кода на притежателя на картата.

“Скимера” се поставя като допълнителен елемент върху банкомата, като всяка част от това устройство се позиционира на различни места. Елементите му имат скрита микро-камера, собствено захранване и памет, което дава възможност устройството да работи продължително време. Поставянето му изисква единствено точно фиксиране върху конкретното място на банкомата, като често се използва двойно подлепящо тиксо.

Една част от “скимера” се поставя върху входа на карточетящото устройство /”устата”/ на банкомата, а другата съответно на място от което да има възможност да се наблюдава въвеждането на съответния ПИН код от лицето, ползващо банкомата.  Монтирания “Скимер” по никакъв начин не нарушава нормалното функциониране на банкомата. Изработен е от елементи, наподобяващи съответна част на банкомата, които са боядисани в цвят идентичен на фабричния. Това дава възможност да не бъдат забелязвани елементите му и при транзакция / било то : теглене на пари, справка за наличност по картата или друга операция/ да останат неразпознаваеми. “Скимера” има възможност да включва едновременно и двата елемента (2 в 1).

След като се сдобият с данните за платежния инструмент и ПИН кода на титулярите, лицата осъществяващи престъпната дейност, изготвят неистински платежни инструменти и теглят всички средства от банковите карти.

“Скимери” се поставят на почти всички видове банкомати, като най-често срещаните са : NCR, IBM \WINCOR\ и DIEBOLD / това са видове банкомати на различни производители/. Установени са конкретни зони където е възможно да се монтира “Скимер” , показани на следната схема:

 

Легенда: 1-първи елемент и 2-втори елемент

·            1 – зона на карточетящо устройство;

·            2а – зона над екрана банкомата;

·            2б – зона на плафона ( светеща лампа);

·            2г – зона на подаване на парите;

·            2д – зона на клавиатурата.

Следва визуализация на схема върху оригинален банкомат :

 

 

 

 

Zoni ATM.zip

 

За да онагледим манипулирани / “заредени”/ банкомати, изпращаме снимки на вече монтирани “скимери” :

NCR

 

 

 

 

 

 

Снимките се вземат от файла NCR. zip

 

IBM \WINCOR\

Снимките се вземат от файла WINCOR. zip

 

DIEBOLD

Снимките се вземат от файла DIEBOLD. zip

 

В Наказателния кодекс ясно регламентирана санкцията, при доказване вината на лица, извършващи «скиминг» - това е лишаване от свобода от 1 до 8 години. При използването на данните от чужди карти е предвидено : лишаване от свобода от 2 до 8 години.

 

 

12.01.2012 г.

         Полицай на месец декември в поредната церемония, провела се в присъствието на целия личен състав на Районно управление «Полиция» - Камено стана инспектор Петьо Йорданов Петков – разузнавач в група «Криминална полиция» към Районното управление. Областният Директор – Комисар Милен Димитров връчи почетна грамота на Петьо Йорданов, както е по-познат сред колегите си отличения инспектор, награждавайки го още със служебна благодарност и три допълнителни дни платен годишен отпуск, за това че доведе до успешен край работата по разкриване на грабеж спрямо възрастен човек от с- Русокастро, осъществен в началото на декември месец миналата година.

Инспектор Петьо Йорданов е на 46 годишни, несемеен, потомствен полицай. Работи в системата на МВР вече 22 години, като последователно е преминавал през сектор «Криминална полиция» към РДВР Бургас, Четвърто РПУ – Бургас, сектор «Криминална полиция» към ОДМВР – Бургас и група «Криминална полиция» към Районно управление «Полиция» - Камено. Работил е по разкриване на множество криминални деяния, осъществени на територията на Бургаски регион, като е отличен с награда за участието си при разкриването на убийството на студент от Бургаския свободен университет / юни 2006 год./ и за намушкването на следователя Стефан Стойков, по-късно започнал работа като съдия / август 2004 год./. 

При получаването на почетната грамота Петьо Йорданов благодари на колегите си от Районното управление, наблягайки че постигнатите резултати се дължат преди всичко на колективния дух, екипния принцип на работа и упоритостта при постигане на целите. Областният Директор – Комисар Милен Димитров отбеляза, че отличието на инспектор Петьо Йорданов е второто за Районно управление «Полиция» - Камено, след това на младши полицейски инспектор в група «Охранителна полиция» към РУП – Камено – Георги Янев, който стана «Полицай на месец ноември 2011». Двата приза задължават служителите от Районното управление, но и ги амбицират да продължат да работи с ентусиазъм и висока мотивация, за да могат подобни награди да бъдат завоювани и през предстоящите за 2012 година месеци.

 

 

3

 

18.05.2011 г.

 

ОДМВР Бургас издирва 31 годишния Никола Костадинов Костадинов от с. Дебелт, обл. Бургас. Същият е напуснал дома си на 11.05.т.г., като до момента няма никакви сведения за него.

Описание на лицето: видима възраст – 30-35 години; ръст – 170; телосложение – нормална пълнота; коса – права, къса, черна; очи – кафяви. Дрехи: тъмно син анцунг, черна фланелка тип поло. БЕЗ ОБУВКИ.

Особености:  Лицето е болно от шизофрения. Има особена походка – ходи приведен.                      

ОДМВР Бургас призовава гражданите, разпологащи с някаква информация за местонахождението на лицето да съобщят незабавно на тел. 112, 166 или в най-близкото поделение на МВР!

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2011 г.

 

Областна дирекция на МВР – Бургас издирва 34 годишния Величко Христов Стоянов, който не се е завърнал в бургаския затвор след домашен отпуск.

Описание на лицето : мъж на видима възраст 35 години, висок на ръст, слабо телосложение, права кестенява коса, продълговато мургаво лице, гъсти вежди, кафяви очи, с бенка на челото и лявата буза. Има татуирани “белезници” на лявата ръка с ключ, който разцепва земята, както и надпис «Либерта».

 Областна дирекция на МВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Величко Христов Стоянов, да позвънят на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР! Анонимността им ще бъде гарантирана!

 

26.02.2010г.

 

 

ОД МВР - Бургас издирва ТОДОР МИТЕВ ДОБРЕВ, 57 годишен от Бургас, който е в неизвестност от 19.10.2009 г., когато самоволно е напуснал ОДПЗС ”Проф. д-р Иван Темков” -Бургас, където е бил настанен за лечение от алкохолизъм.

При напускане на болницата Добрев е бил облечен с кафяв анцунг /долница/, сиво-кафяви маратонки, червена шушлекова горница и кафява фланелка.

 

ОПИСАНИЕ: видима възраст - 55 -60 год., среден на ръст, нормално телосложение, с бяла коса и пъстри очи

 

ОСОБЕНОСТ: Лицето има склонност към алкохол.

 

ОДМВР Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация за издирваните лица, да съобщят незабавно в най-близкото поделение на МВР или на тел. 166!