ПРЕВЕНЦИЯ

04.12.2014 г.

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ  „ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БУРГАС

         ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ НА СИГНАЛИ И НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ ОТ КОМИНИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ,  РДПБЗН -  БУРГАС АЛАРМИРА ЗА СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Комините трябва да са добре измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупани в тях сажди.

2. Димоотводните тръби (кюнците)  се монтират стабилно укрепени            на безопасно разстояние от горими материали и конструкци.

3. Никога не зауствайте вентилационните тръби в коминните тела и обратно димоотводите /кюнци/ във вентилационните шахти.

4. Изхвърляйте сгурията и остатъчната пепел на безопасни места и в негорими съдове. Убедете се, че те са напълно загасени и няма да причинят запалване на контейнерите за смет!

От началото на отоплителния сезон само бързите и адекватни действия на служителите от РДПБЗН – Бургас са предотвратили разрастването на пожари и причиняването на материални щети на жилищни сгради и паркирани в близост до контейнери  за смет автомобили

        ПРИ ПОЖАР – ТЕЛ. 112

www.pojarna.com - информационен сайт на ГДПБЗН – МВР http://pojarna.com/bg/sections/kampanii/informacionna_dejnost/otoplitelen_sezon_2014_2015/

 

01.12.2014 г.

 

  ОДМВР - Бургас предупреждава гражданите за зачестили случаи на телефонни измами и измами, вършени по домовете от лица, представящи се за общински служители, представители на “Социално подпомагане” или нестопански организации. В тази връзка припомняме още веднъж най-популярните схеми за осъществяване на измами :

-                 ако по телефона си / без значение домашен или мобилен/ получите телефонно обаждане от плачещ човек, представящ се за ваш близък, който заявява че е предизвикал катастрофа с жертва или сам е пострадал и спешно се нуждае от пари за да бъде освободен от полицейския арест, НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ! Не давайте информация за домашния си адрес и не се съобразявайте с указанията на гласа в слушалката да не безпокоите своите роднини! В никакъв случай не давайте наличните в дома си пари, златни и сребърни бижута или скъпи вещи, и не теглете паричните си спестявания от банките за да ги смените срещу свободата на близкия си! Позвънете в най-близкото полицейско управление или на тел. 112 за да проверите за това дали наистина има катастрофа, но в никакъв случай не разчитайте само на информацията, подадена Ви от гласа в слушалката!

-                 ако по телефона си / без значение домашен или мобилен/ получите телефонно обаждане от човек, представящ се за лекар, който Ви заяви, че Ваш близък е тежко болен / напр. от “свински грип” или му предстои животоспасяваща операция в София, в това число и за поставяне на златни пирони при счупване на крайник/, НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ! В никакъв случай не давайте наличните в дома си пари, златни и сребърни бижута или скъпи вещи, и не теглете паричните си спестявания от банките за да спасите здравето на близкия си! Позвънете на други свои роднини и не давайте пари на непознати, представящи се за санитари или пълномощниците на лекаря, с който сте разговаряли!

-                 ако по телефона си / без значение домашен или мобилен/ получите телефонно обаждане от човек, представящ се за Ваш познат, който Ви моли да му заемете парична сума за кратко време за да освободи стоки от митницата или да си поправи автомобила, с който е закъсал на път, НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ! В никакъв случай не давайте наличните в дома си пари, златни и сребърни бижута или скъпи вещи, и не теглете паричните си спестявания от банките за да помогнете на познатия, изпаднал в беда!

-                 ако по телефона си / без значение домашен или мобилен/ получите телефонно обаждане от човек, представящ се за служител в телевизионна игра или в магазин, който Ви заяви, че сте спечелили в томбола и за да получите наградата, трябва да закупите ваучери за предплатени телефонни разговори и да продиктувате номерата им, НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ! Със сигурност ще станете жертва на телефонна измама!

-                 ако в дома Ви дойде непознат / независимо дали е мъж или жена/ и се представи за служител на “Социално подпомагане”, нестопанска организация или Общината, който Ви заяви, че може да помогне увеличението на пенсията Ви или допълнителни помощи за отопление, храна или социални услуги, НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ! Бъдете особено внимателни, когато Ви поискат наличните пари в дома, за да преценят отговаряте ли на критериите за социални помощи – целта е да се види мястото, където съхранявате сумите и в последствие те да ви бъдат откраднати! Запомнете – услугите от Общината, “Социално подпомагане” и другите звена се получават в съответното учреждение, а не по домовете! Потърсете за съдействие свои близки, които да проверят възможностите, а не давайте пари на непознати за несвършена услуга!

-                 ако в дома Ви дойде непознат / независимо дали е мъж или жена/ и се представи за търговски представител, който иска да Ви подари или продаде артикул / масажатор, апарат за кръвно или други дребни вещи/, НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ! целта е да се види мястото, където съхранявате сумите и в последствие те да ви бъдат откраднати!

 

ОДМВР - Бургас напомня, че съдействие в случай на съмнение за вършени измами може да се получи на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР!

 

29.10.2014 г.

 

ПЪРВА РАЙОННА СЛУЖБА

“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” –

гр. Бургас

 

 

         ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ ПРИ РАБОТА С ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРИБОРИ, 01 РСПБЗН - ГР. БУРГАС ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:       

Ползвайте само стандартни отоплителни уреди и електрически прибори.

● Не претоварвайте електрическата инсталация и не подсилвайте изгорелите предпазители. Подменете ги със стандартни!

● Печките с твърдо и течно гориво да бъдат включени в стандартни комини и да отстоят от горими материали на 0,80 m, а тръбите им на 0,50 m, а когато подовата конструкция е горима,отоплителните  уреди  да се поставят върху негорима подложка.

● Не разпалвайте печките на твърдо гориво с горими течности, а за тези с течно гориво ползвайте само нафта, като се зареждат и палят в студено състояние.

● При използване на електрически печки, те да се поставят на разстояние 0,5 m отпред и 0,15 m отзад от горими материали.

● Не оставяйте без контрол печки с твърдо, течно и газово гориво и включени електрически отоплителни уреди (с изключение на топлоакумулиращите печки)

● Изключвайте ел. уредите след употребата им и при спиране на ел. напрежението.

● При използване на газови печки и уреди, задължително спазвайте инструкцията за експлоатацията им.

●  Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

●  При експлоатация на котелни помещения не се разрешава:

- употребата на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация;

- подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки;

- запалването на горелките на котлите с ръчни факли;

- запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво, без предварително продухване;

-   работата при неизправна автоматика и контролно-измервателни прибори;

● При спиране и неритмична производствена дейност да се вземат допълнителни мерки за осигуряването на пожарната безопасност

●  Изстинал продукт и замръзнали участъци по тръбопроводите се подгряват с гореща вода, пара, пясък или по други пожаробезопасни начини.

●  Площадките за складиране на дървен материал, въглища, бутилки с горими газове, съдове с леснозапалими и горими течности се почистват от горими материали и тревна растителност или се покриват със слой от пясък или пръст.

● Не се допуска използването на открит огън на разстояние от взриво- и пожароопасни обекти, по-малко от 50 m.

 

 

ПРИ ПОЖАР – ТЕЛ. 112

www.pojarna.com - информационен сайт на ГДПБЗН - МВР